Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari"— Transcript presentasi:

1 Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari
IMAN KEPADA ALLAH SWT. Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari

2 Iman kepada Allah SWT. Definisi iman kepada Allah SWT.
Nama-nama Allah SWT. Sifat-sifat Allah SWT. Mengenal Allah dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya

3 Iman kepada Allah SWT. Keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah SWT. adalah Wahid (satu), Ahad (esa), Fard (sendiri), Shamad (tempat bergantung). Tidak mengambil shahibah (teman atau istri), tidak memiliki walad (anak). Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu.

4 Nama-nama Allah SWT. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim “sesungguhnya Allah SWT. mempunyai 99 nama, seratus kurang satu, tiadalah seseorang yang menghafalkannya kecuali dia akan masuk surga. Dia itu tunggal dan senang kepada yang tunggal”

5 NO Nama Allah Arab Arti 1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pemurah 2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Pengasih 3 Al Malik الملك Yang Maha Raja, Yang Maha Berkuasa 4 Al Quddus القدوس Maha Suci 5 As Salaam السلام Maha Sejahtera 6 Al Mu’min المؤمن Maha Terpercaya 7 Al Muhaimin المهيمن Maha Memelihara 8 Al ‘Aziz العزيز Maha Perkasa 9 Al Jabbar الجبار Yang KehendakNya tidak dapat diingkari 10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Memiliki Kebesaran 11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta 12 Al Baari’ البارئ Yang Mengadakan dari tiada 13 Al Mushawwir المصور Yang Membuat Bentuk 14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun 15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Perkasa

6 Arab الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز
NO Nama Allah Arab Arti 16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi 17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki 18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka (Hati) 19 Al ‘Aliim العليم Yang Maha Mengetahui 20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Pengendali 21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan 22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan 23 Ar Raafi’ الرافع Yang Maha Meninggikan 24 Al Mu’izz المعز Yang Maha Terhormat 25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan 26 Al Samii’ السميع Yang Mendengar 27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat 28 Al Hakam الحكم Yang Memutuskan Hukum 29 Al ‘Adi العدل Yang Maha Adil 30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut 31 Al Khabiir الخبير 32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun

7 NO Nama Allah Arab Arti 33 Al ‘Azhiim العظيم Yang Maha Agung 34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Pengampun 35 As Syakuur الشكور Yang Menerima Syukur 36 Al ‘Aliy العلى Yang Maha Tinggi 37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar 38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Penjaga 39 Al Muqlit المقيت Yang Maha Pemelihara 40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Pembuat Perhitungan 41 AL Jaliil الجليل Yang Maha Luhur 42 AL Kariim الكريم Yang Maha Mulia 43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi 44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan 45 Al Waasi’ الواسع Yang Maha Luas 46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Bijaksana 47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi 48 Al Majiid المجيد 49 Al Baa’its الباعث Yang Maha Membangkitkan

8 NO Nama Allah Arab Arti 50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan 51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar 52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara 53 Al Qawiyyyu القوى Yang Maha Kuat 54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh 55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi 56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji 57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Menghitung 58 Al Mubdi’ المبدئ Yang Maha Menilai 59 Al Mu’iid المعيد Yang Maha Membalikkan 60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan 61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan 62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup 63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri 64 Al Waajid الواجد Yang Maha Menemukan 65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia

9 NO Nama Allah Arab Arti 66 Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal 67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa 68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan 69 Al Qaadir القادر Yang Maha Kuat 70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa 71 Al Muqqadim المقدم Yang Maha Mendahulukan 72 Al Mu’akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan 73 Al Awwal الأول Yang Maha Permulaan 74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir 75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata 76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib 77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah 78 Al Muta’aalii المتعالي Yang Maha Tinggi 79 Al Barru البر Yang Maha Dermawan 80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat 81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Penyiksa 82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf

10 NO Nama Allah Arab Arti 83 Ar Ra’uuf الرؤوف Yang Maha Pengasih 84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Mempunyai Kerajaan 85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Memiliki Kebesaran & Kemuliaan 86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Adil 87 Al Jamii’ الجامع Yang Maha Pengumpul 88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya 89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Mencukupi 90 Al Maani المانع Yang Maha Pencegah 91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Pemberi Derita 92 An Nafii’ النافع Yang Maha Pemberi Manfaat 93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya 94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk 95 Al Badii’ البديع Yang Maha Pencipta 96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal 97 Al Waarits الوارث Yang Maha Mewarisi 98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai 99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar

11 Sifat-sifat Allah SWT. Sifat yang wajib (sifat yang mesti ada)
Sifat yang mustahil (yang tidak mungkin ada) Sifat yang jaiz (yang boleh ada)

12 Sifat yang Wajib Sifat Nafsiyah: wujud (ada)
Sifat Salbiyah: sifat yg meniadakan adanya sifat sebaliknya *Qidam : dahulu atau tidak bermulaan *Baqa : kekal *Mukhalafatu lil hawadits : berbeda dengan segala yang baru *Qiyamuhu binafsihi: berdiri sendiri *Wahdaniyah : Maha Esa

13 Sifat yang Wajib Sifat Ma’ani: sifat abstrak yang wajib pada Allah SWT. *Qudrah : berkuasa *Iradah : berkehendak *Ilmu : mengetahui *Hayat : hidup *Sam’a : mendengar *Bashar : melihat *Kalam : berkata-kata

14 Sifat yang Wajib Sifat Ma’nawiyah: sifat kelaziman dari Ma’ani
*Qadiran : selalu berkuasa *Muridan : selalu berkehendak *’Aliman : selalu mengetahui *Hayyan : selalu hidup *Sami’an : selalu mendengar *Bashiran : selalu melihat *Mutakalliman : selalu berkata-kata

15 Sifat yang Mustahil bagi Allah SWT.
Al’adam : mustahil Allah itu tidak ada Al-Hudus : mustahil Allah itu baru Al-Fana : mustahil Allah itu binasa Al-Mumatsalah : mustahil Allah itu serupa dengan makhluk Adamul qiyamu binafsishi : mustahil Allah itu tdk berdiri sendiri Al-Ta’addud : mustahil Allah itu berbilang Al-’Azu : mustahil Allah itu lemah Al-Karohah : mustahil Allah itu terpaksa Al-Jahlu : mustahil Allah itu bodoh Al-Mautu : mustahil Allah itu mati

16 Sifat yang Mustahil Bagi Allah SWT.
Al-Ashommu : mustahil Allah itu tuli Al-A’ma : mustahil Allah itu buta Al-Bukmu : mustahil Allah itu bisu Azan : mustahil Allah itu lemah Karihah : mustahil Allah itu selalu terpaksa Jahilan : mustahil Allah itu bodoh Mayyitan : mustahil Allah itu mati Asham : mustahil Allah itu tuli A’ma : mustahil itu buta Abkam : mustahil Allah itu bisu

17 Sifat Jaiz Bagi Allah SWT
Sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah SWT. Sifat Jaiz bagi Allah hanya ada satu yaitu Allah SWT. boleh mengerjakan sesuatu dan tidak mengerjakan sesuatu

18 Mengenal Allah SWT. dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya
Allah SWT. Menciptakan alam semesta beserta isinya untuk mempermudah manusia mengenal kholiknya (penciptanya) dengan keberadaan alam semesta ini seharusnya manusia tidak meragukan adanya Allah bserta dengan segenap kekuasan-Nya

19 Mengenal Allah dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya
Firman Allah SWT. “Sesungguhnya dalam penciptaan lagit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bum (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sifat sia-sia. Maha Suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Ali Imran, )

20


Download ppt "Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google