Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMAN KEPADA ALLAH SWT. Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMAN KEPADA ALLAH SWT. Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari."— Transcript presentasi:

1 IMAN KEPADA ALLAH SWT. Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari

2 Definisi iman kepada Allah SWT. Nama-nama Allah SWT. Sifat-sifat Allah SWT. Mengenal Allah dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya Iman kepada Allah SWT.

3 Keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah SWT. adalah Wahid (satu), Ahad (esa), Fard (sendiri), Shamad (tempat bergantung). Tidak mengambil shahibah (teman atau istri), tidak memiliki walad (anak). Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu.

4 Nama-nama Allah SWT. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim “sesungguhnya Allah SWT. mempunyai 99 nama, seratus kurang satu, tiadalah seseorang yang menghafalkannya kecuali dia akan masuk surga. Dia itu tunggal dan senang kepada yang tunggal”

5 NONama AllahArabArti 1Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pemurah 2Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Pengasih 3Al Malik الملك Yang Maha Raja, Yang Maha Berkuasa 4Al Quddus القدوس Maha Suci 5As Salaam السلام Maha Sejahtera 6Al Mu’min المؤمن Maha Terpercaya 7Al Muhaimin المهيمن Maha Memelihara 8Al ‘Aziz العزيز Maha Perkasa 9Al Jabbar الجبار Yang KehendakNya tidak dapat diingkari 10Al Mutakabbir المتكبر Yang Memiliki Kebesaran 11Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta 12Al Baari’ البارئ Yang Mengadakan dari tiada 13Al Mushawwir المصور Yang Membuat Bentuk 14Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun 15Al Qahhaar القهار Yang Maha Perkasa

6 NONama Allah Arab Arti 16Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi 17Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki 18Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka (Hati) 19Al ‘Aliim العليم Yang Maha Mengetahui 20Al Qaabidh القابض Yang Maha Pengendali 21Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan 22Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan 23Ar Raafi’ الرافع Yang Maha Meninggikan 24Al Mu’izz المعز Yang Maha Terhormat 25Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan 26Al Samii’ السميع Yang Mendengar 27Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat 28Al Hakam الحكم Yang Memutuskan Hukum 29Al ‘Adi العدل Yang Maha Adil 30Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut 31Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengetahui 32Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun

7 NONama AllahArabArti 33Al ‘Azhiim العظيم Yang Maha Agung 34Al Ghafuur الغفور Yang Maha Pengampun 35As Syakuur الشكور Yang Menerima Syukur 36Al ‘Aliy العلى Yang Maha Tinggi 37Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar 38Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Penjaga 39Al Muqlit المقيت Yang Maha Pemelihara 40Al Hasiib الحسيب Yang Maha Pembuat Perhitungan 41AL Jaliil الجليل Yang Maha Luhur 42AL Kariim الكريم Yang Maha Mulia 43Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi 44Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan 45Al Waasi’ الواسع Yang Maha Luas 46Al Hakiim الحكيم Yang Maha Bijaksana 47Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi 48Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia 49Al Baa’its الباعث Yang Maha Membangkitkan

8 NONama AllahArabArti 50As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan 51Al Haqq الحق Yang Maha Benar 52Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara 53Al Qawiyyyu القوى Yang Maha Kuat 54Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh 55Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi 56Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji 57Al Muhshii المحصى Yang Maha Menghitung 58Al Mubdi’ المبدئ Yang Maha Menilai 59Al Mu’iid المعيد Yang Maha Membalikkan 60Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan 61Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan 62Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup 63Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri 64Al Waajid الواجد Yang Maha Menemukan 65Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia

9 NONama AllahArabArti 66Al WahidالواحدYang Maha Tunggal 67Al AhadالاحدYang Maha Esa 68As ShamadالصمدYang Maha Dibutuhkan 69Al QaadirالقادرYang Maha Kuat 70Al MuqtadirالمقتدرYang Maha Berkuasa 71Al MuqqadimالمقدمYang Maha Mendahulukan 72Al Mu’akkhirالمؤخرYang Maha Mengakhirkan 73Al AwwalالأولYang Maha Permulaan 74Al AakhirالأخرYang Maha Akhir 75Az ZhaahirالظاهرYang Maha Nyata 76Al BaathinالباطنYang Maha Ghaib 77Al WaaliالواليYang Maha Memerintah 78Al Muta’aaliiالمتعاليYang Maha Tinggi 79Al BarruالبرYang Maha Dermawan 80At TawwaabالتوابYang Maha Penerima Tobat 81Al MuntaqimالمنتقمYang Maha Penyiksa 82Al AfuwwالعفوYang Maha Pemaaf

10 NONama AllahArabArti 83Ar Ra’uufالرؤوفYang Maha Pengasih 84Malikul Mulkمالك الملكYang Mempunyai Kerajaan 85Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Memiliki Kebesaran & Kemuliaan 86Al MuqsithالمقسطYang Maha Adil 87Al Jamii’الجامعYang Maha Pengumpul 88Al GhaniyyالغنىYang Maha Kaya 89Al MughniiالمغنىYang Maha Mencukupi 90Al MaaniالمانعYang Maha Pencegah 91Ad DhaarالضارYang Maha Pemberi Derita 92An Nafii’النافعYang Maha Pemberi Manfaat 93An NuurالنورYang Maha Bercahaya 94Al HaadiiالهادئYang Maha Pemberi Petunjuk 95Al Badii’البديعYang Maha Pencipta 96Al BaaqiiالباقيYang Maha Kekal 97Al WaaritsالوارثYang Maha Mewarisi 98Ar RasyiidالرشيدYang Maha Pandai 99As ShabuurالصبورYang Maha Sabar

11 Sifat-sifat Allah SWT. 1.Sifat yang wajib (sifat yang mesti ada) 2.Sifat yang mustahil (yang tidak mungkin ada) 3.Sifat yang jaiz (yang boleh ada)

12 Sifat yang Wajib 1.Sifat Nafsiyah: wujud (ada) 2.Sifat Salbiyah: sifat yg meniadakan adanya sifat sebaliknya *Qidam: dahulu atau tidak bermulaan *Baqa: kekal *Mukhalafatu lil hawadits: berbeda dengan segala yang baru *Qiyamuhu binafsihi:berdiri sendiri *Wahdaniyah: Maha Esa

13 Sifat yang Wajib 3.Sifat Ma’ani: sifat abstrak yang wajib pada Allah SWT. *Qudrah: berkuasa *Iradah: berkehendak *Ilmu: mengetahui *Hayat: hidup *Sam’a: mendengar *Bashar: melihat *Kalam: berkata-kata

14 Sifat yang Wajib 4.Sifat Ma’nawiyah: sifat kelaziman dari Ma’ani *Qadiran: selalu berkuasa *Muridan: selalu berkehendak *’Aliman: selalu mengetahui *Hayyan: selalu hidup *Sami’an: selalu mendengar *Bashiran: selalu melihat *Mutakalliman: selalu berkata-kata

15 Sifat yang Mustahil bagi Allah SWT. 1.Al’adam: mustahil Allah itu tidak ada 2.Al-Hudus: mustahil Allah itu baru 3.Al-Fana: mustahil Allah itu binasa 4.Al-Mumatsalah: mustahil Allah itu serupa dengan makhluk 5.Adamul qiyamu binafsishi: mustahil Allah itu tdk berdiri sendiri 6.Al-Ta’addud: mustahil Allah itu berbilang 7.Al-’Azu: mustahil Allah itu lemah 8.Al-Karohah : mustahil Allah itu terpaksa 9.Al-Jahlu: mustahil Allah itu bodoh 10.Al-Mautu : mustahil Allah itu mati

16 Sifat yang Mustahil Bagi Allah SWT. 11. Al-Ashommu: mustahil Allah itu tuli 12. Al-A’ma: mustahil Allah itu buta 13. Al-Bukmu: mustahil Allah itu bisu 14. Azan : mustahil Allah itu lemah 15. Karihah: mustahil Allah itu selalu terpaksa 16. Jahilan: mustahil Allah itu bodoh 17. Mayyitan : mustahil Allah itu mati 18.Asham: mustahil Allah itu tuli 19.A’ma: mustahil itu buta 20.Abkam: mustahil Allah itu bisu

17 Sifat Jaiz Bagi Allah SWT Sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah SWT. Sifat Jaiz bagi Allah hanya ada satu yaitu Allah SWT. boleh mengerjakan sesuatu dan tidak mengerjakan sesuatu

18 Mengenal Allah SWT. dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya Allah SWT. Menciptakan alam semesta beserta isinya untuk mempermudah manusia mengenal kholiknya (penciptanya) dengan keberadaan alam semesta ini seharusnya manusia tidak meragukan adanya Allah bserta dengan segenap kekuasan-Nya

19 Mengenal Allah dengan Mentafakuri Ciptaan-Nya Firman Allah SWT. “Sesungguhnya dalam penciptaan lagit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bum (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sifat sia-sia. Maha Suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Ali Imran, 190-191)

20


Download ppt "IMAN KEPADA ALLAH SWT. Kelompok 4 Awiyah Fitriyani Ayu Nadya Dian Puspita Sari."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google