Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pembagian zaman Geografi ArkeozoikumPaleozoikumMesozoikumNeozoikum Zaman Tersier Zaman Kuarter Diluvium (Pleistosen) Aluvium (Holosen)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pembagian zaman Geografi ArkeozoikumPaleozoikumMesozoikumNeozoikum Zaman Tersier Zaman Kuarter Diluvium (Pleistosen) Aluvium (Holosen)"— Transcript presentasi:

1

2

3 Pembagian zaman Geografi ArkeozoikumPaleozoikumMesozoikumNeozoikum Zaman Tersier Zaman Kuarter Diluvium (Pleistosen) Aluvium (Holosen)

4 ARKEOZOIKUM  Zaman Tertua kira-kira tahun 545-4.500 juta tahun yang lalu  Masih belum tampak tanda-tanda kehidupan  Awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa ganggang dan bakteri yang dibuktikan dengan ditemukan posil Iyanobacteria dan Stromatin (3.500.000.000 tahun). CONTOH FOSIL IYANOBACTERIA

5 PALEOZOIKUM  Berusia sekitar 340 juta tahun yang lalu  Sudah ada tanda-tanda kehidupan pada jaman ini (mikroorganisme)  Keadaan bumi masih belum stabil  Endapan organisme pada zaman ini menghasilkan batu bara tua

6  Cambrium  Silur  Devon  Carbon  Perm

7  Diperkirakan berusia 140 juta tahun yg lalu  Bermunculan hewan-hewan besar dan tumbuhan-tumbuhan besar  Sungai-sungai besar dan Danau banyak yang mengering dan berlumpur  Terdapat 3 zaman pada zaman Mesozoikum yaitu: a)Trias b)Jura c)Calcium

8  Zaman ini diperkirakan dari tahun 65-55 jt th yang lalu  Keadaan bumi sudah mulai stabil  Terdapat dua zaman yaitu : a)Zaman Tersier b)Zaman Kuarter

9 Kala Pleistocen (Zaman Dilluvium) Kala Holocen (Zaman Alluvium)

10


Download ppt "Pembagian zaman Geografi ArkeozoikumPaleozoikumMesozoikumNeozoikum Zaman Tersier Zaman Kuarter Diluvium (Pleistosen) Aluvium (Holosen)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google