Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GERAK LURUS Jarak dan Perpindahan Kelajuan dan Kecepatan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GERAK LURUS Jarak dan Perpindahan Kelajuan dan Kecepatan"— Transcript presentasi:

1 GERAK LURUS Jarak dan Perpindahan Kelajuan dan Kecepatan
Percepatan dan Perlajuan Gerak Lurus Beraturan (GLB) Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) Gerak Jatuh Bebas

2 Jarak dan Perpindahan Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda, sehingga jarak merupakan besaran skalar Perpidahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak benda, sehingga perpindahan merupakan besaran vektor

3 Kelajuan dan Kecepatan
Kelajuan dan kecepatan merupakan besaran yang memiliki dimensi yang sama Kelajuan berkaitan dengan dengan jarak dan waktu sehingga merupakan besaran skalar Kecepatan berkairan dengan perpindahan wan waktu sehingga merupakan besaran vektor Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat

4 Percepatan dan Perlajuan
Suatu Benda yang kecepatannya bertambah atau berkurang, atau arahnya berubah, dikatakan mengalami percepatan a =percepatan benda (ms-2) vo = kecepatan awal (m/s) v = kecepatan awal (m/s) t = waktu tempuh (s) Percepatan merupakan besaran vektor Kelajuan merupakan besaran skalar Contoh soal

5 Gerak Lurus Beraturan (GLB)
Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lintasan garis lurus, maka dikatakan bahwa benda tersebut bergerak lurus beraturan s =jarak tempuh (m) v = kelajuan (m/s) t = waktu tempuh (s) Contoh soal

6 Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Apabila kecepatan benda berubah-ubah secara teratur, mengalami perubahan kecepataan (atau percepatan konstan), maka gerak semacam ini disebut gerak lurus berubah beraturan Hubungan antara v dan a Hubungan antara s, a dan t Hubungan antara s, v dan a Hubungan antara s, v dan t

7 Gerak Jatuh Bebas Aristoteles Galileo
Api secara alami akan naik ke atas ke arah matahari dan bintang. Batu adalah benda bumi dan ia akan jatuh ke asalnya di bumi. Batu besar lebih membumi dari pada batu yang kecil, sehingga batu besar akan jatuh lebih cepat Galileo “Semua benda yang jatuh bebas mempunyai percepatan yang sama pada tempat yang sama di dekat permukaan Bumi”

8 Gerak Jatuh Bebas Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus berubah beraturan yang memiliki kecepatan awal vo = 0 dan mengalami percepatan a = g Kelajuan benda ketikaa mencapai Bumi pada gerak jatuh bebas sama dengan kelajuan yang diperlukan untuk melempar benda tersebut dari bumi ke ketinggian yang sama h Persamaan jatuh bebas

9 SELESAI


Download ppt "GERAK LURUS Jarak dan Perpindahan Kelajuan dan Kecepatan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google