Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

hijrah nabi muhammad Saw ke madinah dan piagam madinah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "hijrah nabi muhammad Saw ke madinah dan piagam madinah"— Transcript presentasi:

1 hijrah nabi muhammad Saw ke madinah dan piagam madinah
Kelompok 4 Sadri wahyudi Siti cholifah Sarah haikal

2 HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAH
MENU UTAMA HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAH PIAGAM MADINAH F

3 Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam:
Perjalanan hijrah Nabi Muhamm. SAW Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam: Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah Hikmah Dan Teladan Dari Misi Nabi Muhammad Saw Wafatnya Rasulullah SAW MENU UTAMA

4 Tujuan dari terbentuknya Piagam Madinah
MENU UTAMA Tujuan dari terbentuknya Piagam Madinah Isi piagam madinah

5 Perjalanan hijrah Nabi Muhamm. SAW
Arti Hijrah Meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan Pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami Tujuan Hijrah Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah ta’âla Back Menu utama

6 Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah
Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun Materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang turun di Mekah juga 25 surah yang turun di Madinah Isi materi surah yang turun di Madinah masalah sosial kemasyarakatan Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk: Membela diri Menjamin kelancaran dakwah Untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi Back Menu utama

7 Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah
Berdakwah dimulai diri sendiri Cara (metode) melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah ta’âla dalam Surah An-Nahl: 125 Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah ta’âla semata Back Menu utama

8 Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam:
Membangun masjid Fungsi masjid sebagai: Sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak Sarana ibadah khususnya salat lima waktu dan Jumat Tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam Tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan Sarana sosial Back Next

9 Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar.
Hamzah bin Abdul Muthallib dengan Zaid bin Harits Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid Utsman bin Affan dengan Aus bin Tsabit Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik Al-Khazraji Abdurahman bin Auf dengan Sa’ad bin Rabi Back Next

10 Perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam
Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani Back Next

11 Hikmah Dan Teladan Dari Misi Nabi Muhammad Saw
Ketabahan dalam menerima cobaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinahmerupakan akibat dari kekejaman kaumkafir Quraisy terhadap kaum Muslimin. Cerdas dalam mengambil keputusan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki kecerdasan y luar biasa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Back Menu utama

12 Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah, dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim, tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia, dengan menggunakan pakaian yang sama, menuju Tuhannya, tidak ada perbedaan, baik kaya, miskin, raja, rakyat, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakannya adalah takwa. Muhammad telah melaksanakan tugasnya, dan sekarang beliau berada di pembaringan, Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelanMuhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang, maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Back Menu utama

13 Piagam madinah kita mengambil kesimpulan bahwa Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi terbaik yang pernah ada dari berbagai segi baik dari segi isi, masa (periode dibuatnya), ataupun dari kelengkapannya. Penulisan Piagam Madinah ini merupakan bentuk curahan perhatian Nabi Muhammad dalam meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan pada kehidupan masyarakat guna menegakkan tugas risalahnya, yaitu: 1.   Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Tuhannya 2.   Memperkokoh hubungan antar umat Islam 3.   Mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang nonmuslim Back Menu utama

14 Isi Piagam Madinah Menu utama Back
Dalam Membentuk Kekuatan dan Politik Islam di Madinah, Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dan Bani Qoinuqo, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak azasi manusia, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun diantara isi Piagam Madinah sbb: Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan Agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menhadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedhaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah di jamin keselamatanya kecuali bagi yang berbuat jahat Menu utama Back

15 SEKIAN DAN TERIMAKASIH
DAFTAR PUSTAKA Menu utama


Download ppt "hijrah nabi muhammad Saw ke madinah dan piagam madinah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google