Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM"— Transcript presentasi:

1 SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM
AKIDAH RUKUN IMAN MAKHDHOH ISLAM IBADAH GHORU MAKHDHOKH AKHLAQ TERHADAP KHALIK AKHLAQ AKHLAK TERHADAP MAKHLUK

2 AQIDAH ILMU YANG MEMPELAJARI AKIDAH DALAM ISLAM ADALAM ILMU TAUHID
DIANTARANYA AKIDAH DALAM ISLAM ITU MEMPELAJARI TENTANG RUKUN IMAN

3 IBADAH SECARA UMUM DI BAGI DUA
IBADAH MAKHDHOH YAITU IBADAH YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN ALLAH ATAU HABLU MINALLAH ATAU DI SEBUT JUGA IBADAH KHAS DALAM HAL INI YANG DILAKSANAKAN ADALAH RUKUN ISLAM YANG LIMA. IBADAH GHOIRU MAKHDHOH YAITU IBADAH YANG SECARA UMUM BANYAK BERHUBUNGAN DENGAN MANUSIA ATAU HABLU MINANNAS. ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG IBADAH INI ADALAM ILMU FIQH

4 SUMBER POKOK YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN IBADAH ADALAH
AL-QUR’AN AS-SUNNAH KEDUA SUMBER POKOK ITU DISEBUT SEBAGAI DALIL ATAU HUJJAH ATAU DASAR HUKUM . KEDUA DALIL ITU SECARA UMUM TERBAGI DUA YAITU : DALIL QOTHI YAITU DALIL YANG JELAS ATAU PASTI YANG TIDAK BOLEH DI TAFSIRKAN LAGI MAKNANYA. DALIL ZHANNI YAITU DALIL YANG BELUM JELAS MAKNANYA DAN PERLU ADA PENJELASANNYA UNTUK MENGETAHUI MAKSUD YANG SEBENARNYA.

5 UNTUK MENCARI MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM DALIL YANG DHANNI ITU PARA ULAMA MELAKUKAN IJTIHAD .
SEHINGGA HASIL DARI JTIHAD TIMBUL PERBEDAAN –PERBEDAAN DALAM MEMAHAMI MAKNA DALAM DALIL YANG DHANNI ITU. PERBEDAAN-PERBEDAAN ITU KEMUDIAN KITA KENAL DENGAN ISTILAH IKHTILAF FUQOHA. JADI IKHTILAF ADALAH PERBEDAAN PENDAPAT ATAU PANDANGAN DALAM MEMAHAMI MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM DALIL YANG DHANNI . DAN INILAH YANG DALAM KESEHARIAN KITA KENAL DENGAN ISTILAH KHILAFIYAH

6 AKHLAQ SECARA UMUM AKHLAQ TERBAGI DUA : AKHLAQ KEPADA KHALIQ
AKHLAQ KEPADA MAKHLUK YANG MELIPUTI : AKHLAQ KEPADA SESAMA MANUSIA AKHLAQ KEPADA TUMBUHAN DAN HEWAN AKHLAQ KEPADA ALAM SEMESTA AKHLAQ MERUPAK AN IMPLIKASI SEBAGI BUKTI DARI PELAKSANAAN KEIMANAN DAN IBADAH YANG TELAH DI LAKUKAN


Download ppt "SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google