Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi PowerPoint ini digunakan hanya untuk satu komputer dan tidak untuk dipindahkan ke komputer lainnya. Presentasi ini lebih cocok digunakan pada.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Presentasi PowerPoint ini digunakan hanya untuk satu komputer dan tidak untuk dipindahkan ke komputer lainnya. Presentasi ini lebih cocok digunakan pada."— Transcript presentasi:

1 Presentasi PowerPoint ini digunakan hanya untuk satu komputer dan tidak untuk dipindahkan ke komputer lainnya. Presentasi ini lebih cocok digunakan pada Microsoft PowerPoint 2007 PELAJARAN SEKOLAH SABAT DEWASA DALAM BENTUK POWERPOINT Model Mengajar : www.rwsagala.com Email: rsagala@gmail.comrsagala@gmail.com Hp: +6281397242361

2 Pedoman Pendalaman Alkitab Oktober • November • Desember • 2013 Pedoman Pendalaman Alkitab Oktober • November • Desember • 2013 Rumah Produksi: ® WS Sekolah Sabat dalam bentuk PowerPoint ini dirancang oleh Rudolf Weindra Sagala http://www.rwsagala.com Email: rsagala@gmail.comrsagala@gmail.com Hp: +6281397242361

3 Pengguna yang terkasih, Bahan PowerPoint ini disiapkan bagi para Pemimpin Diskusi Sekolah Sabat dan anggota jemaat lokal. Kami berharap bahwa Sekolah Sabat Dewasa dalam bentuk PowerPoint ini dapat bermanfaat untuk konsumsi pribadi maupun untuk digunakan dalam mengajar atau memimpin Diskusi Sekolah Sabat. Kami berharap agar tidak melakukan perubahan seperti: menambahkan ilustrasi, mengubah latar belakang, menyesuaikan ukuran font, dll. Meskipun niat anda mungkin baik, tetapi melakukan hal seperti ini tidak dibenarkan. PEDOMAN PENDALAMAN ALKITAB SEKOLAH SABAT DEWASA Sebuah ajakan………

4 Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 2013 Pedoman Pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa Format.pptx

5 Agar menolong kita untuk lebih mengerti makna pengorbanan Yesus yang besar, Allah merancangkan Bait Suci duniawi, sebagai suatu alat peraga dari rencana keselamatan Ketika Allah mendirikan Bait Suci di atas bumi, Ia menggunakannya sebagai sarana pembelajaran. Bait Suci orang Israel dan pelajaran-pelajarannya menggambarkan kebenaran-kebenaran penting tentang penebusan, tentang tabiat Allah, dan tentang berakhirnya dosa. Pendahuluan Umum

6 “Pelajaran mengenai Bait Suci adalah kunci yang membukakan rahasia kekecewaan pada tahun 1884. Pelajaran itu membukakan kepada pendengar suatu sistem kebenaran yang lengkap, yang berhubungan dan secara harmonis menunjukkan bahwa tangan Allah telah menuntun Pergerakan Advent yang besar itu, dan menyatakan tugas-tugas sekarang sebagaimana dijelaskan kedudukan dan pekerjaan umat-Nya.” Ellen G. White, Alfa dan Omega, jld. 8, hlm. 443 Pendahuluan Umum

7 Agar masing-masing kita memusatkan perhatian tertinggi kita pada bait suci karena, “Bait Suci di surga adalah pusat pekerjaan Kristus dami manusia. Bait Suci ini menyangkut setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini.” Ellen G. White, Alfa dan Omega, jld. 8, hlm. 511 TUJUAN PELAJARAN SEKOLAH SABAT TRIWULAN INI

8 1. Bait Suci di Surga 2. Surga di Atas Bumi 3. Korban 4. Pelajaran-pelajaran dari Bait Suci 5. Pendamaian: Korban Penghapus Dosa 6. Hari Pendamaian 7. Kristus, Korban Kita 8. Kristus, Imam Kita 9. Pengadilan Pra Advent 10. Hari Pendamaian Eskatologis 11. Pekabaran Nubuatan Kita 12. Pertentangan Kosmik Atas Tabiat Allah 13. Seruan dari Bait Suci Daftar Isi:

9 Pelajaran 9 •Pengadilan Pra-Advent

10 Kata-kata Pembuka •Penghakiman pra-Advent memberikan jaminan keselamatan yang lebih daripada jika hal itu tidak terjadi.Allah membawa kasus para pengikut-Nya yang setia dan menyajikannya dipengadilan surga. Tujuannya adalah untuk menegaskan keputusan kita bagi-Nya selama hidup kita di depan perwakilan dari seluruh alam semesta dan dengan demikian menjamin tempat kita di surga selama-lamanya. Penghakiman ini juga menghukum tanduk kecil dan semua yang mengikuti dia, dengan demikian memastikan bahwa kejahatan tidak akan ada lagi

11 Untuk memberikan wawasan pemahaman sehubungan dengan Penghakiman pra- Advent. Apakah sebenarnya penghakiman Ilahi itu dan bagaimana hal itu seharusnya di definisikan secara Alkitabiah! Tujuan Pelajaran

12 •“Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang- orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.” Daniel 7:27 Ayat Hafalan

13 Pengantar •Kitab Ibrani menjelaskan, sesudah kematian- Nya, Yesus memulai suatu tahapan pekerjaan baru untuk kita. •Ia menjadi Imam Besar kita di Bait Suci di surga. •Pekerjaan surgawi Kristus demi kita ini memasuki tahapan baru, tahap pengadilan. •Hal ini sering disebut “Hari Pendamaian Eskatologis,” karena berkaitan dengan akhir masa Pendamaian dalam Bait Suci di bumi.

14 Dengan mempelajari Kitab Ibrani 7 dan 8, kita akan melihat bahwa: - pengadilan pra-Advent itu adalah merupakan suatu kabar baik, karena Tuhan Allah bekerja demi umat- Nya. -Ia mengadili untuk membela mereka di hadapan alam semesta yang sedang memperhatikan dan membolehkan mereka masuk ke dalam kerajaan kekal Kristus, puncak semua harapan mereka sebagai pengikut Tuhan.

15 b Understand the purposes of marriage Pengadilan Pra-Advent Selayang Pandang Pengadilan Pra-Advent Selayang Pandang 1. Khayal dan Pengadilan (Daniel 7:9,10) 2. Pola Pengadilan (Ulangan 13:14,15a) 3. Waktu Pengadilan (Daniel 7:13,14)

16 b Understand the purposes of marriage Pengadilan Pra-Advent 1. Khayal dan Pengadilan (Daniel 7:9,10)

17 “ Sementara aku terus melihat, takhta- takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar; suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.” Pengadilan Pra-Advent 1. Khayal dan Pengadilan Daniel 7:9,10

18 •Pemandangan pengadilan adalah inti dari keseluruhan khayal dan melibatkan dua tokoh kunci, Yang Lanjut Usianya dan Anak Manusia. •Para malaikat juga hadir, sebagai saksi-saksi dalam pengadilan itu. 1. Khayal dan Pengadilan Kitab-kitab Dibuka

19 •Pemandangan itu terbuka dalam tiga langkah: (1) Pemandangan ruang sidang (ayat 9, 10), (2) Hasil dari pengadilan terhadap kuasa binatang di atas bumi (ayat 11, 12), dan (3) Pemindahan kekuasaan dan kerajaan kepada Anak Manusia (ayat 13, 14). 1. Khayal dan Pengadilan Kitab-kitab Dibuka

20 •Hari Pendamaian berfungsi sebagai kedudukan tipologi yang paling alami bagi pemandangan Bait Suci surgawi ini. •Faktanya, digambarkan Imam Besar surgawi itu seakan datang terbungkus asap kemenyan, kepada Yang Lanjut Usianya. •Dalam Daniel 7:10, “kitab-kitab dibukakan.” Kitab-kitab memainkan peranan penting dalam pengadilan surgawi. 1. Khayal dan Pengadilan Kitab-kitab Dibuka

21 •Ada beberapa kitab yang berasal dari surga yang dikenal dalam Alkitab: (1)“Kitab kehidupan” (Maz. 69:29); Flp. 4:3; Why. 3:5; 13:8; 17:8), (2)“Kitab peringatan” (Mal. 3:16), (3)Kitab “perbuatan-perbuatan” (Why. 20:12), dan (4)“kitab” Allah (Kel. 32:32, 33; Mzm. 56:9). 1. Khayal dan Pengadilan Kitab-kitab Dibuka

22 DISKUSIKAN Bayangkan jika sekiranya Anda saat ini sedang berdiri di muka pengadilan itu, bagaimanakah perasaanmu dan apakah harapan yang Anda sehubungan dengan pengadilan tersebut.

23 b Understand the purposes of marriage Pengadilan Pra-Advent 2. Pola Pengadilan (Ulangan 13:14,15a)

24 “...maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengah- tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu,” “...maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengah- tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu,” Pengadilan Pra-Advent 2. Pola Pengadilan Ulangan 13:14,15a

25 •Prosedur pengadilan Allah mencakup tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Peristiwa pertama dicatat dalam Kejadian 3, di mana Allah memeriksa sebelum menyatakan keputusan. •Perlakuan Allah terhadap Kain (Kejadian 4), Babel (Kejadian 11), dan Sodom (Kejadian 18, 19) mengikuti pola-pola yang sama. 2 Pola Pengadilan Pertimbangan dan Keadilan

26 •Pemeriksaan mencakup banyak pertimbangan dan keadilan. Sering terbuka. Allah memperbolehkan orang lain melihat sendiri apa yang Ia sedang lakukan. •Dalam cara ini, bila Allah mengumumkan keputusan-apakah itu keselamatan atau hukuman-para penonton merasa pasti bahwa tindakan Allah itu adalah yang terbaik. 2 Pola Pengadilan Pertimbangan dan Keadilan

27 •Inilah alasan sebenarnya mengapa pada pengadilan surga dalam Daniel 7 terdapat kitab-kitab. •Kitab-kitab itu bukan untuk kepentingan Allah, supaya lebih mudah mengingat, tetapi untuk manfaat makhluk-makhluk surgawi di sekitar-Nya, yang tidak seperti Allah, tidak mengetahui segala sesuatu. 2 Pola Pengadilan Pertimbangan dan Keadilan

28 •“... Hanya Kristus saja yang dapat mengadakan permohonan yang berhasil demi kita. Ia sanggup mengatupkan mulut penuduh dengan argument yang bukan dibangun atas jasa baik kita, tetapi atas jasa-Nya sendiri. ” Ellen G. White, Testimonies for the Church, jld. 5, hlm. 471, 472. 2 Pola Pengadilan Pertimbangan dan Keadilan

29 DISKUSIKAN Bagaimanakah pengaruh pernyataan Ellen G. White di atas terhadap sikap Anda terhadap pengadilan pra-Advent. Apakah pernyataan itu dapat membantu Anda untuk memastikan bahwa pengadilan itu merupakan suatu kabar baik?

30 b Understand the purposes of marriage Pengadilan Pra-Advent 3. Waktu Pengadilan (Daniel 7:13,14)

31 ‘Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan- Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.” ‘Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan- Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.” Pengadilan Pra-Advent 3. Waktu Pengadilan Daniel 7:13,14

32 •Pengadilan itu adalah merupakan respon Allah terhadap keangkuhan tanduk kecil dan berpucuk pada pengalihan kerajaan kepada orang kudus Allah. •Alkitab melukiskan pengadilan itu terjadi pada saat ketika tanduk kecil itu masih berkuasa (Dan. 7:8, 9). •Kekuasaan tanduk itu diambil dari padanyan nanti hanya sesudah pengadilan bersidang; ketika prosedur-prosedur hukum telah berakhir, barulah semua kerajaan di dunia dibinasakan (ayat 26). 3 Waktu Pengadilan Sebelum Kedatangan Yesus yang ke 2 kali

33 Artinya jelas, bahwa pengadilan harus terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. • Pengadilan pra-Advent yang dimulai setelah “satu masa” dua masa, dan setengah masa” (ayat 25). 3 Waktu Pengadilan Sebelum Kedatangan Yesus yang ke 2 kali

34 •Orang-orang kudus diberikan upah pada saat kedatangan Kristus, yang mengisyaratkan bahwa mereka telah lebih dulu dihakimi. •Demikian pula, orang-orang jahat, termasuk kekuasaan Setan, akan dihakimi pada saat Milenium sebelum Allah melaksanakan penghakiman terakhir. 3 Waktu Pengadilan Sebelum Kedatangan Yesus yang ke 2 kali

35 •Allah tidak memerlukan suatu pengadilan agar memutuskan siapa yang akan diselamatkan. Namun, pengadilan pra-Advent, menunjukkan bahwa Hakim itu adil dalam menyelamatkan umat-Nya. Makhluk surgawi memerlukan kepastian bahwa orang kudus itu aman untuk selamat. Ketika kita ingin mengerti makna pengadilan, kita perlu ingat pada kenyataan adanya skenario pertentangan besar, yang diisyaratkan dalam ayat-ayat ini, karena kita melihat bahwa para malaikat menyaksikan pengadilan. Makhluk-makhluk lain juga berminat mengetahui hasil akhir dari rencana keselamatan. 3 Waktu Pengadilan Mengapa Pengadilan itu Diperlukan

36 1.Anak Manusia dimahkotai. Ia menerima “kekuasaan, Kemuliaan dan Kerajaan” (Dan. 7:14). 2.Orang-orang kudus yang akan menerima Kerajaan kekal. Pengadilan itu bermanfaat bagi orang-orang kudus yang akan menerima kerajaan Allah (Dan 7:22). Ketika Anak Manusia menerima kerajaan-Nya, Ia mengundang orang-orang kudus bergabung dengan Dia. Kerajaan-Nya adalah kerajaan mereka (Dan. 7:27). Pengadilan ini membawa kepada suatu waktu bilaman Raja dari kerajaan yang kekal itu bersatu kembali dengan umat-Nya. Inilah pahala terbesar mereka dan Dia. 3Waktu Pengadilan Jangkauan Pengadilan Yang Lebih Luas Lagi

37 3.Pemberontakan dikalahkan dan dibinasakan. Musuh-musuh umat Allah dihakimi. Setelah si tanduk berperang melawan orang-orang kudus, ia dikalahkan sendiri dan dibinasakan untuk selamanya. (Dan. 7:25, 26). •4. Keadilan mutlak Allah dinyatakan.... semua dapat melihat sendiri bahwa Allah itu adil dalam tindakan-tindakan-Nya. Ia sanggup meninggikan baik kasih maupun kebenaran....Allah sendiri akan dinyatakan benar, dan semua akan mengakui bahwa Allah itu adil dan kasih adanya. 3Waktu Pengadilan Jangkauan Pengadilan Yang Lebih Luas Lagi

38 Pengadilan pra-Advent berakhir dengan pemenuhan pengharapan-pengharapan Allah dan orang percaya. • Pengadilan, menjadi jaminan bagi suatu jalinan hubungan yang kekal antara Allah dan ciptaan-Nya. 3Waktu Pengadilan Ketika Pengadilan itu Berakhir

39 •“Pertikaian akbar berakhir, dosa dan orang berdosa tak ada lagi. Semesta alam sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan sukacita berdetak ke seluruh alam ciptaan. Dari Dia yang menciptakan semua, mengalir kehidupan dan terang dan sukacita, ke seluruh jagad yang tiada batasnya. Dari atom yang terkecil sampai kepada dunia yang terbesar, segala sesuatu, bergerak atau tidak, dalam keindahan mereka yang tak berselubung dan kesukaan yang sempurna menyerukan bahwa Allah itu kasih adanya.” Ellen G. W hite. Alfa dan Omega, jld. 8, hlm. 716. 3Waktu Pengadilan Ketika Pengadilan itu Berakhir

40 •Pengadilan mengandung arti membenarkan. •Hsil Pengadilan pra-Advent ini sudah pasti. Yaitu “Keadilan diberikan kepada orang-orang kudus” (Dan. 7:22). •Pengadilan Pra-Advent adalah bentuk lain dari keselamatan kita. Pengadilan itu adalah merupakan waktunya ketika Allah mengakhiri pilihan kita apakah kita telah sungguh menerima Dia atau tidak, suatu pilihan yang ditunjuk oleh usaha kita. 3Waktu Pengadilan Lebih Lanjut Tentang Pengdilan Pra-Advent

41 •Bagi orang percaya, pengadilan meningkatkan kepastian. •Pengadilan terletak pada jantung ajaran tentang jaminan keselamatan orang Kristen. 3Waktu Pengadilan Lebih Lanjut Tentang Pengdilan Pra-Advent

42 •Membebaskan orang benar dari pengadilan bukanlah ajaran Alkitab. Walaupun orang benar dinyatakan benar dalam pengadilan dan dosa mereka dihapuskan selama-lamanya, pengantisipasian terhadap pengadilan mendorong mereka untuk menghidupkan suatu kehidupan yang setia dan bertanggung jawab. •Jaminan keselamatan dengan demikan dibarengi dengan dorongan motivasi bagi kita, maka kita mengasihi Dia dan berusaha untuk menyatakan kasih itu melalui kesetiaan pada semua yang Ia mintakan dari kita. 3Waktu Pengadilan Lebih Lanjut Tentang Pengdilan Pra-Advent

43 DISKUSIKAN Bagaimanakah Anda dapat melatih pikiran Anda untuk melihat penghakiman Allah itu sebagai sesuatu yang positif dan tidak menakutkan?

44 Kutipan Roh Nubuat •”Orang yang tinggal dalam Bait Suci sorga menghakimi dengan adil. Kesenangan-Nya adalah lebih banyak dalam umat-Nya, bergumul dengan pencobaan dalam dunia orang berdosa, dari pada dalam rombongan malaikat yang mengelilingi takhta-Nya.” Ellen G. White, Perumpamaan- perumpamaan Tuhan Yesus, hlm. 124.

45 •“... dan Pembela Ilahi itu mengadakan pembelaan demi keselamatan mereka. Ia yang sangat diperlukan dengan sewenag-wenang oleh tidak adanya rasa terima kasih mereka, yang mengetahui akan dosa mereka dan kekerasan mereka memaklumkan; “Tuhan kiranya menghardik engkau hai Iblis! Aku telah menyerahkan nyawaku untuk jiwa-jiwa ini. Mereka terukir di atas telapak tangan-Ku. Mereka mungkin tidak memiliki tabiat yang sempurna; mungkin mereka gagal dalam usaha mereka; tetapi mereka telah bertobat, dan aku telah mengampuni mereka.” Ellen G. White, Alfa dan Omega, jld. 4, hlm. 188, 189. Kutipan Roh Nubuat

46 RANGKUMAN •Ketika Allah menghakimi umat-Nya, Ia membenarkan, membebaskan, dan membela; tetapi disisi lain, Ia mengutuk, menghukum, dan menghancurkan kejahatan

47 PENERAPAN Hal penting apakah dari pelajaran SS ini yang dapat saya terapkan dalam hidup saya minggu mendatang ini? PelajaranAplikasiMasalahKeputusan Penghakiman pra-Advent memberikan jaminan keselamatan kepada orang percaya, karena pada penghakiman itu Yesus mengambil inisiatif untuk menegaskan dalam pengadilan itu bahwa kita adalah milik- Nya. Melalui pelajaran pengadilan pra-Advent perasaan kasih kepada Allah akan ditumbuhkan sebab pengadilan itu sendiri adalah untuk kepentingan orang- orang kudus yang memberikan semangat dan dorongan kepada mereka untuk lebih mempercayai Allah dan saat yang sama penghakiman itu juga akan menghukum tanduk kecil dan para pengikutnya. Saya tidak menydari hal ini. Minggu depan ini saya berusaha melalui pertolongan Roh Kudus dan belajar Alkitab untuk lebih mengasihi Yesus. Saya akan mengutamakan Dia dalam segala tindakan saya karena Dia selalu mengasihi saya bahkan pada pengadilan pra- Advent itu pun Dia membela dan menyatakan saya adalah milik-Nya

48 Efektif untuk Kelompok Kecil SELIDIKI kebenaran – Mengapa saya harus mempelajari pelajaran ini ? INTISARIKAN kebenaran – Apa kata Alkitab tentang kebenaran ini ? ADAPTASIKAN kebenaran – Bagaimana kebenaran ini mempengaruhi aku? GUNAKAN kebenaran – Bagaimana saya bisa menggunakan kebenaran ini ? APLIKASIKAN kebenaran – Perobahan apa yang aku perlukan dalam hidup ini ? Model Mengajar “SIAGA” www.rwsagala.com rsagala@gmail.com www.rwsagala.com


Download ppt "Presentasi PowerPoint ini digunakan hanya untuk satu komputer dan tidak untuk dipindahkan ke komputer lainnya. Presentasi ini lebih cocok digunakan pada."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google