Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA? DITENTUKAN DALAM AL-QUR’AN AL MAIDAH 3: “ALLAH MERIDHOI ISLAM SEBAGAI AGAMA” ALI IMRON 19: “SESUNGGUHNYA AGAMA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA? DITENTUKAN DALAM AL-QUR’AN AL MAIDAH 3: “ALLAH MERIDHOI ISLAM SEBAGAI AGAMA” ALI IMRON 19: “SESUNGGUHNYA AGAMA."— Transcript presentasi:

1 DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA? DITENTUKAN DALAM AL-QUR’AN AL MAIDAH 3: “ALLAH MERIDHOI ISLAM SEBAGAI AGAMA” ALI IMRON 19: “SESUNGGUHNYA AGAMA DI SISI ALLAH ADALAH ISLAM”

2 •AKAR KATA “ISLAM” •MEMBENTUK KATA: SALM, SILM, SALMA •DAMAI, SELAMAT, TUNDUK, SEJAHTERA, BERSERAH DIRI

3 ISTILAH DAN PENGERTIAN •ASLAMA / ASLAMTU: ALI IMRON 20 BERSERAH DIRI •SALIMA (KATA KERJA TRANSITIF YANG MEMERLUKAN OBJEK) MENYELAMATKAN, MENENTRAMKAN, MENGAMANKAN (+ OBJEK ) •SALAMA (KATA KERJA TANPA OBJEK KE LUAR TETAPI KE DALAM) PENYELAMAT, PENENTRAM

4 KESIMPULAN ISLAM SEBAGAI AGAMA MEMENUHI 3 ASPEK: 1.HUBUNGAN VERTIKAL DENGAN ALLAH (HABLUMINALLAH): TUNDUK, PATUH, BERSERAH DIRI 2.HUBUNGAN HORIZONTAL DENGAN MAKHLUK ALLAH: MENYELAMATKAN, MENTENTRAMKAN 3.HUBUNGAN KE DALAM JIWA, HATI: KEDAMAIAN, KETENANGAN (NAFSUN MUTMAINAH)

5 ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM

6 CHRISTIAN SNOUCK HURGRONYE “ ISLAM IS A RELIGION OF LAW IN THE FULL MEANING OF THE WORD ”

7 SIFAT HUKUM ISLAM •TAKAMUL: BULAT, UTUH •WASATHIYAH: HARMONIS, SEIMBANG •HARAKAH: BERGERAK, FLEKSIBEL

8 •APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN SEKULERISME? •BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM TENTANG SEKULERISME? •APA YANG DIMAKSUD DENGAN “ISLAM SEKULER”?

9 ASAL KATA “SEKULER” BAHASA LATIN: SAECULARIS AKAR KATA: SAECULUM ARTI: DUNIA / DUNIAWI

10 SEJARAH •TERTUJU PADA DUNIA NASRANI / GEREJA, SEJAK DILAKSANAKANNYA REVOLUSI PERANCIS SECARA KONSEKWEN

11 MENGAPA TUMBUH PAHAM SEKULARISME PADA GEREJA? •DALAM SEJARAH NASRANI TERDAPAT CIRI FANATISME YANG DIANGGAP BERTENDENSI MENGHAMBAT PERKEMBANGAN PIKIRAN DAN ILMIAH (CONTOH: COPERNICUS 1473-1541, GALILEO GELILEI 1564-1642) •KEKUASAAN GEREJA ATAS HARTA YANG BERLIMPAH DISALAHGUNAKAN OLEH LAPISAN BISHOP

12 BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG SEKULERISME? •TIDAK TERDAPAT KATA YANG SEPADAN DENGAN PENGERTIAN SEKULER DALAM ISLAM •TERDAPAT PERBEDAAN MENDASAR ANTARA AL-QUR’AN DENGAN INJIL TERKAIT DENGAN TOPIK ILMIAH •TERDAPAT PERBEDAAN DALAM FAKTA SEJARAH ISLAM TERHADAP PARA ILMUWAN •ISLAM TIDAK MENGENAL LEMBAGA KEPENDETAAN / TAWASSUL

13 FAKTOR PENYEBAB KESALAHFAHAMAN TERHADAP ISLAM DAN HUKUM ISLAM •SALAH MEMAHAMI RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM •SALAH MENGGAMBARKAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM •SALAH DALAM METODE

14 BAGAIMANA METODE YANG BENAR? •MINIMAL PELAJARI ISLAM SECARA INTEGRAL RUANG LINGKUP DAN KERANGKA DASARNYA •PELAJARI DARI SUMBER ASLINYA •PELAJARI DARI KEPUSTAKAAN YANG DITULIS OLEH ULAMA BESAR YANG DIAKUI, BUKAN ORIENTALIS •JANGAN DILIHAT DARI KENYATAAN UMAT


Download ppt "DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA? DITENTUKAN DALAM AL-QUR’AN AL MAIDAH 3: “ALLAH MERIDHOI ISLAM SEBAGAI AGAMA” ALI IMRON 19: “SESUNGGUHNYA AGAMA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google