Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ketika anak2 dari mereka yang tidak mau memasuki Kanaan kehabisan air, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun: “Lebih baik kami mati bersama para pemberontak.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ketika anak2 dari mereka yang tidak mau memasuki Kanaan kehabisan air, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun: “Lebih baik kami mati bersama para pemberontak."— Transcript presentasi:

1

2

3 Ketika anak2 dari mereka yang tidak mau memasuki Kanaan kehabisan air, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun: “Lebih baik kami mati bersama para pemberontak daripada mati kehausan.” “Allah membawa kita ke padang gurun untuk mati.” “Allah melepaskan kita dari Mesir, tetapi Dia tidak memberikan Tanah Perjanjian itu kepada kita.” Adakah saat di mana Anda mengeluh dalam perjalanan ke Kanaan Surgawi?

4 Kita sudah semakin dekat dengan Kanaan Surgawi, sedang menunggu penggenapan janji Allah yang terakhir. “Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian-Nya masih berlaku” (Ibrani 4: 1) Bagaimana cara Anda menunggu? Apakah Anda selalu mengeluh atau Anda maju terus dalam iman?

5 Mulanya, Musa dan Harun bertindak sama seperti biasanya, berkonsultasi dengan Allah. Tetapi kali ini mereka tidak mengikuti petunjuk- Nya dan juga tidak memuliakan Dia. Mereka memukul bukit batu dan mereka mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Allah, dalam mengeluarkan air dari batu karang. Apakah Anda mengikuti rencana Allah atau Anda berpikir bahwa rencana Anda lebih baik?

6 Sebelum memasuki Kanaan, para pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir digantikan oleh para pemimpin yang baru. Para pemimpin ini juga dipilih oleh Allah. Miryam mati di Kadesh ketika dia berusia 132 tahun. “Miryam memiliki karunia bernubuat; dia memiliki kekuatan karakter dan sifat pengendalian diri serta bijaksana. Dia berbakat dalam bidang musik dan syair. Pada pemandangan bangsa itu, dan juga di hadapan surga, ia berdiri setingkat saja lebih rendah daripada Musa dan Harun.” (EGW, Alfa & Omega Jld. 1, hal 456).

7 Musa dan Harun tidak bisa memasuki Tanah Perjanjian karena dosa mereka, memukul batu karang gantinya berbicara kepadanya (menghormati diri mereka, gantinya menghormati Allah). Allah tidak bisa membiarkan dosa. HARUN Dia mati diusia 123 tahun, di Gunung Hor, 40 tahun setelah meninggalkan Mesir, pada hari pertama bulan kelima (Bilangan 33: 38-39) Eleazar (anaknya) dikenakan jubah Imam Besar dan menggantikan dia. MUSA Dia mati diusia 120 tahun, di Gunung Nebo, di puncak Pisga, dekat Yerikho. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang (Ulangan 34:7). Musa menumpangkan tangannya ke atas Yosua di depan seluruh bangsa, jadi Yosua menggantikan kedudukan Musa. Apakah Anda bersedia mendukung dan membiarkan pemimpin yang baru bekerja di dalam Gereja?

8 Allah mengangkat perlindungan-Nya dari bangsa Israel karena keluhan mereka yang baru sehubungan dengan manna.

9 Allah menyediakan sarana keselamatan dalam rahmat-Nya; seekor ular dari tembaga di sebuah tiang agar dapat terlihat dari setiap sudut perkemahan. Setiap orang yang melihatnya akan hidup.

10 “Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi!” (Yesaya 45: 22) Apakah Anda memandang kepada Kristus untuk menerima kedamaian, kesembuhan dan kekuatan?

11 1.Mereka meminta izin kepada Edom untuk melewati daerah mereka. Edom menolaknya. 2.Allah tidak mengizinkan umat-Nya menyerang mereka, karena mereka keturunan Esau. 3.Mereka menaklukkan Kanaan dari Arad. 4.Mereka membeli perbekalan di Edom (Ulangan 2: 28, 29). EDOM Kadesh Barnea Arad

12 5.Mereka lewat dari daerah Moab, tapi mereka tidak menyerangnya karena bangsa Moab adalah keturunan Lot. 6.Mereka membeli perbekalan dari bangsa Moab (Ulangan 2: 28, 29). EDOM MOAB Kadesh Barnea Arad

13 7.Israel mengirim utusan kepada Sihon raja orang Amori (raja Hesybon) dari gunung Pisga, agar membiarkan mereka melewati daerahnya. 8.Dia menolak, tapi Allah membiarkan umat-Nya menyerang dan mengalahkan dia. 9.Mereka menaklukkan daerah dari Sungai Arnon sampai Sungai Yabok. Kadesh Barnea Arad EDOM MOAB Pisga HESYBON Yabok Arnon

14 10. Mereka menaklukkan tanah Yaezer dari orang Amori. 11. Mereka bertempur melawan Og, raja Basan. 12. Allah berkata kepada mereka: “Janganlah takut kepadanya, sebab Aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu” (Bilangan 21: 34). 13. Mereka menaklukkan negerinya. 14. Penaklukkan Kanaan dimulai. Kadesh Barnea Arad EDOM MOAB Pisga HESYBON Yabok Arnon BASAN Yaezer

15 “Di dalam peperangan mereka melawan Og dan Sihon, bangsa itu telah dibawa kepada ujian yang sama di bawah mana leluhur mereka telah gagal sama sekali. Tetapi sekarang ujian itu jauh lebih hebat daripada tatkala Allah telah memerintahkan Israel supaya maju terus. Halangan di dalam perjalanan mereka telah bertambah ‑ tambah semenjak mereka menolak maju pada waktu disuruh berbuat demikian di dalam nama Tuhan. Allah masih tetap menguji umat ‑ Nya dengan cara demikian. Dan jikalau mereka gagal menahan ujian itu, Ia membawa mereka kembali ke tempat yang sama, dan pada kali yang kedua ujian itu akan datang lebih dekat dan lebih hebat daripada yang terdahulu. Hal ini terus terjadi sampai mereka sanggup menahan ujian itu, atau, jikalau mereka masih tetap membangkang, Allah akan menarik terang ‑ Nya dari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan.” E.G.W. (Alfa & Omega Jld. 2, hal. 29)

16


Download ppt "Ketika anak2 dari mereka yang tidak mau memasuki Kanaan kehabisan air, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun: “Lebih baik kami mati bersama para pemberontak."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google