Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.6 fahmi telkom. net fahmi hotmail. com fahmi basya Flying Book 0.6.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.6 fahmi telkom. net fahmi hotmail. com fahmi basya Flying Book 0.6."— Transcript presentasi:

1 Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.6 fahmi -basya @ telkom. net fahmi _basya @ hotmail. com fahmi basya Flying Book 0.6

2 Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Lam, ia dibaca “hilang” N nya diganti L, Sehingga terjadi 2L N dan L Yakul-la-hhuu Tulisannya: YAKUN-LAHHUU Baca nya: YAKUL-LAHHUU Pada lafadz Adzan: Tulisannya: Asy-hhadu-an laaaa ilaa-hha illal-laaaaaaaaahh Kita dengar di TV : Asy-hhadu-al laaaa ilaa-hha illal- laaaaaaaaahh

3 Hafalan dan Makna A-had- de’ Satupun Ku-Fu-wan Yang sama Yakul-la- hhuu untuk- Nya Wa-Lam Dan Belum ada Dan belum ada satupun yang sama dengan Nya Walam-Yakul-La-hhuu ku-fu-wan ahad- de’ Harus dihafal bacaan dan maknanya

4 Ash-Shomad Ash-Shomad Shomad- de’ Pusat semadi Allaa-hhush-shomad- de’ Allaahh Pusat Semadi Allaahh tempat semuanya bergantung Ahad- de’ Yang Satu Qul hhuwal-laa-hhu Ahad- de’ Katakan!: “Dia Allaahh Yang Satu”

5 malikinnnnaaaas Raja manusia I-laa-hhinnnnaaaas Tuhan manusia Tafsiran Ash-Shomad itu ialah :

6 Yalid- de’ Yuu-lad- de’ beranak diperanakkan Lam yalid- de’ walam yuu-lad- de’ Belum Dia beranak, dan belum Dia diperanakkan Kata “Lam = Belum” sering diganti “Tidak”. Karena untuk menghindari salah pengertian. Orang suka berfikir “Kalau Belum, barangkali Akan” Tidak ! Dia beranak, dan Tidak! Dia diperanakkan

7 Badii’ Yang Menjelmakan Langit dan Bumi. Badii-’us-samaawaati-wal-ardhi (Kalau disambung) Badii-’us-samaawaati-wal-ardh (Kalau berhenti) Langit dan Bumi Yang Menjelmakan Badii-’us Samaawaati wal-ardhi

8 Bagaimana ada baginya anak ? Annaa yakuunu la-hhuu walad- de’ Bagaimana Annaa Yakuunu-lahhuu Ada bagi-Nya Walad- de’ anak

9 Shoo-hibahh isteri Padahal tidak ada bagi-Nya isteri Walam takul-lahuu shoohibahh

10 Wa kholaqo kulla syai-inwwww Wa hhuwa bikulli Syai-in ‘aliiiim Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Waw, ia dibaca “mendengung” dengan meinsert W ke N N dan W Dan (Dia) menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.

11 Surat ke 6 ayat 101 Yang menjelmakan Langit dan Bumi, Bagaimana ada bagi-Nya anak, padahal tidak ada bagi-Nya isteri. Dan Dia menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu (Al-Quran, surat Al-An’am, ke 6 ayat 101 )

12 UJIAN.IV Baca dan terjemahkan

13 Nabi SAW mengatakan bahwa surat Al-Ikhlash 1/3 Al- Quran. Membacanya 3 x sama pahalanya dengan mambaca 1 Al-Quran. Bahkan Mas kawin Saidina Ali ra, adalah membaca surat ini 3x dalam satu nafas, sebagai wujud membaca Al-Quran satu nafas.

14 fahmi -basya @ telkom. net fahmi _basya @ hotmail. com fahmi basya


Download ppt "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.6 fahmi telkom. net fahmi hotmail. com fahmi basya Flying Book 0.6."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google