Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

+ Gb : Perang Khandak (Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD) ?

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "+ Gb : Perang Khandak (Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD) ?"— Transcript presentasi:

1 + Gb : Perang Khandak (Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD) ?
Confused Issues YAHUDI “ Paganisme lebih baik daripada TAUHID MUHAMMAD” Muhammad Rasulullah (ISLAM) Huyayy b. Akhtab + YAHUDI Quraisy TAUHID Kabilah Ghatafan Paganisme Berkemah di UHUD Salman Al- Farisi ? Abu Sufyan + 400 Prajurit 300 ekor kuda 1500 orang + Unta KRISTEN YAHUDI Mono. TRINITAS Parit (6hr + batu Madinah Brigade ‘Uthman b. Talha (ayahnya mati dlm perang UHUD + ‘Uyaina ( 100 unta) Asyja’ + Murra ( 400 Prajurit) Bertentangan Dgn TAURAT Kemah Merah + Dinding Rmh Pddk diperkuat Sulaim (700org ) +Bann Sa’ad + Asad (10rb org Banu Quraiza → Perj. Perdamaina→ muslim

2 Sumber : Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD, cetakan th-1996

3

4 Berdasarkan peta Ar-Rasu’l-Qaid
“Diperintahkannya pasukannya supaya dipecah menjadi empat bagian” (h.508) Sumber : Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD, cetakan th-1996


Download ppt "+ Gb : Perang Khandak (Haekal : Sejarah Hidup MUHAMMAD) ?"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google