Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C.van der Vlies  Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C.van der Vlies  Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal."— Transcript presentasi:

1 Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C.van der Vlies  Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: 1.Asas tujuan yang jelas; 2.Asas organ/lembaga yang tepat; 3.Asas perlunya pengaturan; 4.Asas dapatnya dilaksanakan; 5.Asas konsensus.

2 Asas-asas yang material meliputi: 1.Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; 2.Asas tentang dapat dikenali; 3.Asas perlakuan yang sama dalam hukum; 4.Asas kepastian hukum; 5.Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

3 Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut A.Hamid S.Attamimi Apabila mengikuti pembagian asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: 1.Asas tujuan yang jelas; 2.Asas organ/lembaga yang tepat; 3.Asas perlunya pengaturan; 4.Asas materi muatan yang tepat; 5.Asas dapatnya dilaksanakan; 6.Asas dapatnya dikenali.

4 Asas-asas yang material meliputi: 1.Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; 2.Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; 3.Asas sesuai dengan prinsip negara berdasar atas Hukum; 4.Asas sesuai dengan prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

5 Asas Pembentukan (berdasarkan Pasal 5 UU no 10 tahun 2004) a.kejelasan tujuan b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d.dapat dilaksanakan; e.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f.kejelasan rumusan; g.keterbukaan;

6 Asas materi muatan (berdasarkan Pasal 6 UU no 10 tahun 2004) a.pengayoman; b.kemanusiaan; c.kebangsaan; d.kekeluargaan; e.kenusantaraan; f.bhineka tunggal ika; g.keadilan; h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i.ketertiban dan kepastian hukum; j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;


Download ppt "Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C.van der Vlies  Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google