Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SMP Kelas IX Semester 1 SK. 6 Hajji dan Umrah. Sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SMP Kelas IX Semester 1 SK. 6 Hajji dan Umrah. Sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu."— Transcript presentasi:

1 SMP Kelas IX Semester 1 SK. 6 Hajji dan Umrah

2 Sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.

3 QS. Ali Imran: 97 Hajji           

4 Õ wNeãhä]ãp ufeãd qA< 9j2ilãpufeã vãueã vlã Õ8ätE läNi { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.info/9/2557834/slides/slide_4.jpg", "name": "Õ wNeãhä]ãp ufeãd qA< 9j2ilãpufeã vãueã vlã Õ8ätE läNi

5  Islam  Berakal  Baligh  Kuasa

6 Ihram Wukuf di Arafah Tawaf Sya’i Mencukur rambut Tertib

7

8

9

10

11

12

13

14

15 IHRAM Berniat mulai mengerjakan hajji WUKUF Hadir di Padang Arafah TAWAF IFADAH Keliling ka’bah SYA’I Berlari-lari kecil antara Shaffa dan Marwa MENCUKUR RAMBUT Memotong paling sedikit 3 helai rambut TERTIB Melakukan rukun secara berurutan

16 Ihram Wukuf di Arafah Tawaf Menutup aurat Suci hadats dan najis Ka’bah di sebelah kiri Dimulai dari hajar aswad Tujuh kali

17 TIGA CARA IBADAH HAJJI 1. Ifrad Mengerjakan hajji saja 1. Tamatu’ Mengerjakan umrah lalu hajji 1. Qiran Mengerjakan hajji dan umrah dalam satu niat

18 DIAGRAM HAJJI TAMATU’ GELOMBANG 1 2 MADINAH 1 JEDDAH 8 3 MAKKAH 7 6 MINA 5 MUZDALI FAH 4 ARAFAH 1 23 4 567

19 1 JEDD AH 8 2 MAKKAH 6 DIAGRAM HAJJI TAMATU’ GELOMBANG 2 7 MADINAH 5 MINA 4 MUZDALI FAH 3 ARAFAH 1 2 3 456 7

20 HAJJI IFRAD B. HAJJI Bersuci Berpaka ian Ihram Shalat sunat Ihram Niat Tawaf Qudum Talbiyah, shalawat, doa Di Arafah Wuku f Di Muzdalifa h Di Mina Ke Makk ah

21 HAJI TAMATU’ A. UMRAH Bersuci Berpa kaian Ihram Shalat sunat Ihram Niat Masuk masjidil haram Melihat ka’bah Melintas maqam ibrahim Tawaf Sa’I Berc ukur B. HAJJI Bersuci Berpaka ian Ihram Shalat sunat Ihram Niat Mauju Arafah Talbiyah, shalawat, doa Di Arafah Wukuf Di Muzdalifah Di Mina Ke Makka h

22 HAJI QIRAN A. UMRAH Bersuci Berpa kaian Ihram Shalat sunat Ihram Niat Masuk masjidil haram Melihat ka’bah Melintas maqam ibrahim Tawaf Sa’I Berc ukur B. HAJJI Bersuci Berpaka ian Ihram Shalat sunat Ihram Niat Di Makka h Tawaf Qudum Sa’iWukuf Di Muzdalifah Di Mina Ke Makka h

23 1. Ihram dari miqat 2. Berhenti di Muzdalifah 3. Melontar Jumrah ‘Aqabah (10 Dzulhijjah) 4. Melontar 3 Jumrah (11,12,13 Dzulhijjah) 5. Bermalam di Mina 6. Tawaf Wada’

24 Sunat Hajji 1. Ifrad 2. Talbiyah 3. Doa sesudah talbiyah 4. Berzdikir saat tawaf 5. Shalat 2 raka’at sesudah tawaf 6. Masuk ka’bah

25 1. Berpakaian dijahit 2. Menutup kepala 1. Menutup muka 2. Menutup kedua tangan 1. Memakai wangi-wangian 2. Menghilangkan rambut/bulu badan 3. Memotong kuku 4. Mengakadkan nikah 5. Bersetubuh 6. Membunuh binatang

26 TAHALLUL Penghalalan beberapa larangan Apabila telah melakukan dua diantara  Melontar Jumrah Aqabah  Mencukur rambut  Tawaf diiringi sa’I Maka boleh  Memakai pakaian berjahit  Menutup kepala/muka/telapak tangan  Memotong kuku  Memakai wewangian  Berminyak rambut  Membuhuh binatang

27 JENIS DAM 1. Dam Tamatu’ dan Qiran  Menyembelih seekor kambing  Puasa sepuluh hari (3 hari waktu ihram, 7 hari di kampung halaman) 2. Dam melakukan larangan  Menyembelih seekor kambing  Puasa 3 hari  Bersedekah 9,3 lt pada 6 orang miskin 3. Dam bersetubuh  Menyembelih unta  Menyembelih sapi  Menyembelih tujuh kambing  Bersedekah makanan seharga unta  Puasa sebanyak hari (haraga unta : harga beras dibagi 0,775 liter)

28 JENIS DAM 4. Dam membunuh binatang  Menyembelih binatang yang sebanding  Bersedekah makanan seharga binatang yang sebanding  Puasa sebanyak hari (harga binatang sebanding : harga beras dibagi 0,775 liter) 5. Dam terhambat perjalanan  Menyembelih seekor kambing di tempat terhambat

29 UMRAH Wajib sekali seumur hidup     “Dan sempurnakanlah hajji dan umrah karena Allah.” QS. Al-Baqarah: 196

30 RUKUN UMRAH 1.Ihram serta niat 2.Tawaf 3.Sa’I 4.Cukur 5.Tertib

31 Wajib Umrah 1.Ihram dari miqat 2.Menjauhi muharramat seperti dalam hajji

32 MACAM-MACAM TAWAF 1.Tawaf Qudum : baru sampai 2.Tawaf Ifadah : rukun hajji 3.Tawaf Wada’ : akan meninggalkan Makkah 4.Tawaf Tahalul : penghalalan dari haram karena ihram 5.Tawaf Nazar : dinazarkan 6.Tawaf Sunah

33 SA’I Berlari-lari kecil antara bukit Shaffa dan Marwa  Dimulai dari Shaffa diakhiri di Marwa  Tujuh kali  Dilakukan setelah tawaf rukun maupun qudum

34 PENDAFTARAN HAJJI DI TANAH AIR  Pendaftaran melalui bank  Melapor ke Ka Staf Penyelenggara Urusan Hajji Kotamadya (mendapat: buku-buku tentang hajji)  Pelatihan calon hajji kotamadya  Pengelompokkan calhajj

35 PERSIAPAN PEMBERANGKATAN  Masuk asrama hajji (pemeriksaan dan penimbangan barang, pemeriksaan kesehatan, pembagian paspor, pemberian uang bekal, bimbingan hajji)  Menjelang keberangkatan (pembagian gelang identitas, paspor, uang bekal, ceking jama’ah)  Pemberangkatan (mempersiapkan paspor, sweping, masuk bus, cek jama’ah dalam bus, pengecekan paspor, naik pesawat)

36 DI DALAM PESAWAT  Duduk dengan tertib  Manfa’atkan waktu 10-13 jam  Membaca Alquran  Memperdalam manasik  Tayamum  Shalat dengan duduk  Istirahat  Penyobekan paspor huruf D

37  Turun menuju ruang tunggu  Pria wanita dipisah  Siapkan paspor hajji di tangan  Pemeriksaan paspor oleh ptgs imigrasi Arab Saudi  Periksa badan  Pemeriksaan barang  Ke tempat istirahat 6-10 jam (pengumpulan paspor)  Menunggu ke Madinah (glomb I), Makkah (glomb 2)  Bimbingan Umrah bagi hajji tamatu’ MENDARAT DI BANDARA KING ABDUL AZIZ JEDDAH

38 MENUJU MAKKAH GELOMBANG 2 Terlebih dulu: bersuci (mandi dan berwudlu), berpakaian ihram, shalat sunat 2 raka’at), niat ihram umrah/hajji. Dalam bis membaca talbiyah Di tempat penerimaan jama’ah menjelang masuk makkah diatur pemondokannya

39  Di dalam bus istirahat  Shalat 5 waktu di masjid Nabawi Shalat 5 waktu di masjid Nabawi  Ziarah ke tempat-tempat bersejarah  Bimbingan/ceramah di pemondokan  Selalu menutup aurat  Persiapan Umrah di Makkah:  Bersuci (mandi dan berwudlu)  Berpakaian ihram  Shalat sunat 2 raka’at  Masuk bus niat umrah/hajji  Dalam perjalanan baca talbiyyah

40  Menuju kamar  Istirahat  Melaksanakan Umrah  Mengikuti bimbingan/ceramah  Ke Masjidil Haram  Pembayaran uang dam tamatu’ ke Bank Ar- Rajhi  8 Dzulhijjah TPHI/TPIH mengatur: persiapan ibadah hajji (wukuf), arahan, bimbingan, berpakaian ihram, niat hajji.  Naik bus ke Arafah

41  Masuk perkemahan  Kegiatan bimbingan/ceramah  Menunggu wukuf (membaca Alquran, mendalami manasik, zikir, tasbih, tahlil, dll.  Shalat Maghrib-Isya, Dzuhur-Asar dijamak di dalam kemah.  Wukuf 9 Dzulhijjah (shalat Dzuhur-Asar, Maghrib-Isya, dijamak takdim)  Ba’da shalat Maghrib bersiap ke Mudzdalifah

42  Berdzikir  Istighfar  Shalawat  Mencari kerikil  Kembali ke bus  Berangkat ke Mina setelah lewat tengah malam.

43 DI MINA Mabit di pemusatan muassasah Asia Tenggara yaitu di Muaisim/Haratul Lisan (2,5 km ke tempat Jamrah) Menuju jamarat lewat dua terowongan Melontar jumrah Aqabah 7 X Gunting rambut (tahalul awal) Boleh ganti pakaian 11 Dzulhijjah melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah masing-masing 7 X 12 Dzulhijjah melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah masing-masing 7 X Bagi Nafar Awal meninggalkan Mina ke pemondokan di Makkah Bagi Mafar Sani: 13 Dzulhijjah melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah masing-masing 7 X Bagi Nafar Sani meninggalkan Mina ke pemondokan di Makkah Tawaf Ifadah dapat dilakukan sebelum lempar jumrah

44 NAMA KOTA AIR PORT KING AA MADINAHMAKKAHBIR ALIARAFAHMINA MUZDALIFA H MADINATUL HUJJAJ JEDDAH AIR PORT KING AA -42510741313211411932 MADINAH 425-49812525505510457 MAKKAH 107498-4862571275 BIR ALI 41312486-511493498445 ARAFAH 13252525511-149100 MINA 114505749314-584 MUZDALIFA H 1195101249895-87 MADINATUL HUJJAJ JEDDAH 32457754451008487- JARAK ANTAR KOTA DALAM PERJALANAN HAJJI DI ARAB SAUDI

45 GAMBAR IRISAN

46


Download ppt "SMP Kelas IX Semester 1 SK. 6 Hajji dan Umrah. Sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google