Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam R 3.Rita Fatmarani 4.S Muhimatunnafingah 5.Sista Febriana Ningtiyas 1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam R 3.Rita Fatmarani 4.S Muhimatunnafingah 5.Sista Febriana Ningtiyas 1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam."— Transcript presentasi:

1 1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam R 3.Rita Fatmarani 4.S Muhimatunnafingah 5.Sista Febriana Ningtiyas 1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam R 3.Rita Fatmarani 4.S Muhimatunnafingah 5.Sista Febriana Ningtiyas

2 Kekalahan kaum kafir Quraisy saat perang badar Terbunuhnya tokoh penting kau kafir Quraisy Adanya provokasi dari Ka’ab ibn Asyraf terhadap kaum kafir Quraisy Keinginan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju Syam

3 1. Menempatkan Inteligen di Sarang Musuh 2. Majelis Permusyawaratan Militer 3. Menginspeksi Pasukan 4. Tidak Meminta Pertolongan Orang-Orang Kafir 5. Meredakan Konflik Internal 6. Posisi yang Stategis 7. Pembagian Komando dan Pos Militer 8. Semangat Jihad 1. Menempatkan Inteligen di Sarang Musuh 2. Majelis Permusyawaratan Militer 3. Menginspeksi Pasukan 4. Tidak Meminta Pertolongan Orang-Orang Kafir 5. Meredakan Konflik Internal 6. Posisi yang Stategis 7. Pembagian Komando dan Pos Militer 8. Semangat Jihad

4 Pada tahun ketiga Hijriyah pasukan Quraisy menyiapkan sejumlah 3000 tentara, diantaranya terdapat 200 pasukan berkuda dengan persenjataan lengkap dan pasukan berkendaraan unta serta memakai baju besi. Pasukan perang kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri. Budak–budak orang Quraisy pun disuruh ikut andil oleh majikannya masing–masing menjadi anggota pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Amir ar-Rahib. Selain itu, kaum wanita juga diikut sertakan untuk menyulut api peperangan, diantaranya adalah Hindun (istri Abu Sofyan), Ummu Hakim (Istri Ikhrimah), Barzah binti Munabbih (Istri Amr bin Asb), dengan Himdun sebagai pemimpinnya. Sementara itu kaum muslim di Madinah tidak sedikit pun mengetahui persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Setelah menerima berita tersebut, Nabi segera mengirim beberapa utusan mata–mata yaitu Anas, Munis, dan Hubab untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy Mekkah.

5 Orang pertama yang mencetuskan perang di antara dua pihak itu adalah Abu 'Amir (dari Aus). Orang ini sengaja pindah dari Medinah ke Mekah hendak membakar semangat Quraisy supaya memerangi Muhammad. Ia belum pernah ikut dalam perang Badar. Sekarang ia menerjunkan diri dalam perang Uhud dengan membawa lima belas orang dari golongan Aus. Ada juga budak-budak dari penduduk Mekah yang juga dibawanya. Menurut dugaannya, apabila nanti ia memanggil-manggil orang-orang Islam dari golongan Aus yang ikut berjuang di pihak Muhammad, niscaya mereka akan memenuhi panggilannya, akan berpihak kepadanya dan membantu Quraisy.

6 Pasukan Quraisy Sedangkan pada kaum Muslimin, Rosulullah mengatur siasat perang dengan pasukan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir yang ditempatkan diatas bukit guna memantau musuh. Sedangkan pasukan lainnya disiagakan dibawah bukit Uhud. Dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal Pasukan Sayap Kiri Dipimpin oleh Khalid bin Al Whalid Pasukan Sayap Kanan Dipimpin oleh Sofwan bin Umayah Pasukan Lain

7 Pertempuran para tokoh Quraisy dengan Muslimin Serangan mendadak dari Khalid bin Walid Terbenuhnya Mush’ab bin Umair oleh Ibnu Qam’ah dari Quraisy Terbunuhnya Ubay bin Khallaf dari kaum Quraisy oleh Rosulullah Mundurnya pasukan pimpinan Khalid bin Walid

8  Pasukan pemanah di Uhud telah diuji Allah dengan harta yang ditinggalkan oleh tentera Kafir Quraisy.  Disebabkan sifat inginkan harta duniawi mereka telah meninggalkan kedudukan mereka yang strategis.  Akhirnya tentera Islam mengalami kekalahan kerana sebahagian mereka gagal dalam ujian Allah.

9 1. Nabi membentuk suatu pemerintahan yang terpusat di Madinah 2. Penghapusan kasta sosial3. Naiknya martabat wanita

10


Download ppt "1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam R 3.Rita Fatmarani 4.S Muhimatunnafingah 5.Sista Febriana Ningtiyas 1.Laela Pujiwati Nurhana 2.Muhamad Hisyam."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google