Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA I STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Q.S. AL AL BAQARAH 30 Q.S.Al-Mukminun 12-14 Q.AZ ZARIYAT : 56 TAJWID UJI KOMPETENSI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA I STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Q.S. AL AL BAQARAH 30 Q.S.Al-Mukminun 12-14 Q.AZ ZARIYAT : 56 TAJWID UJI KOMPETENSI."— Transcript presentasi:

1

2 BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA I STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Q.S. AL AL BAQARAH 30 Q.S.Al-Mukminun 12-14 Q.AZ ZARIYAT : 56 TAJWID UJI KOMPETENSI

3 STANDAR KOMPETENSI Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang manusia dan tugasnya sebagai kholifah di bumi. NEXTBACK

4 Kompetensi Dasar 1. Membaca QS Al baqarah: 30, Al-Mukminun 12- 14,Az-Zariyat : 56 dan An Nahl : 78 2. Menyebutkan arti QS Al-Baqarah; 30, Al- Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl :78 3. Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam QS Al-Baqarah;30, Al- Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl :78 NEXTBACK

5 Indikator Pencapaian  Melafalkan dengan benar dan lancar QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az- Zariyat;56 dan An Nahl : 78.  Menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az-Zariyat;56 dan An Nahl : 78  Menjelaskan arti perkata dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az- Zariyat;56 dan An Nahl : 78  Menterjemahkan QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az-Zariyat;56 dan An Nahl : 78  Menjelaskan kandungan makna dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az- Zariyat;56 dan An Nahl : 78  Menunjukkan prilaku menjaga kelestarian Alam dalam kehidupan sehari-hari  Menerapkan prilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukkan prilaku mengabdi hanya kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari NEXT

6 1.Surat Al- Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah 2.Surat Al-Mukminun 12-14 tentang proses kejadian Manusia. 3.Surat Az-Zariat : 56 tentang Kewajiban Manusia untuk beribadah. 4.Surat An-Nahl : 78 tentang Nikmat Allah kepada Manusia. BACK

7 Surat Al-Baqarah : 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ NEXT

8 LafalHukum Bacaan membacanyaAlasan Mad tabi’i qaala panjang dua harakat fathah pada huruf qaf bertemu alif mati Mad jaiz muttasil lilmalaaaaaikati panjang 5 harakat setelah mad ada hamzah dalam satu lafal Ikhfa’jaa’ilun fi dibaca samar tanwin dhummah bertemu dengan fa Idgam bigunnah May nun sukun tidak dibaca nun mati bertemu ya Mad jaiz munfasil Inniiiii a’lamu panjang 5 harakat setelah mad ada hamzah tidak dalam satu lafal NEXT

9 sesungguhnya Aku kepada para malaikat Tuhanmu berfirman dan tatkala mereka berkata khalifah bumi dimenjadikan dan menumpahkan di dalamnya orang yang akan merusak di dalamnya ( bumi) mengapa Engkau akan menjadikan dan kami mensu- cikan Engkau dengan memuji Engkau kami bertasbih dan kami darah kalian ketahui apa yang tidak Aku lebih mengetahui Sungguh- nya Aku Dia berfirman NEXT

10 1. Allah mengabarkan kepada Malaikat tentang rencananya menciptakan makhluk yang dinamakan manusia menjadi khalifah di bumi. 2. Para Malaikat ingin mengetahui secara pasti dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah Allah akan menciptakan makhluk di bumi yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah?” Padahal mereka ( para Malaikat ) merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih, menyucikan Allah, mentaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. 3. Ketidak tahuan para Malaikat dan kekhawatirannya setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang telah di ketahui para Malaikat. NEXT BACK

11 BACAAN MAD ADALAH BACAAN PANJANG  MAD THABI’I = BILA ADA FATHAH MENGHADAP ALIF BILA ADA DHOMAH MENGHADAP WAWU BILA ADA KASROH MENGHADAP YA’ CONTOH:,,  MAD WAJIB MUTTASIL = BILA ADA HAMZAH MENGHADAP ALIF DALAM SATU KATA CONTOH :  MAD JAIZ MUNFASIL = BILA ADA HAMZAH BERTEMU DENGAN ALIF DI LAIN KATA CONTOH :  MAD ARID LISSUKUN = BILA ADA MAD THABI’I BERTEMU DENGAN HURUF YANG DIWAQOFKAN CONTOH : AUDIO TAJWID NEXT

12 Hukum Nun Sukun Dan Tanwin NEXT

13

14 Idhar artinya Jelas Maksudnya cara membacanya jelas tanpa disertai dengan dengung maupun sengau خَلْقًا ءَاخَرَ Kholqon aakhor Tanwin Bertemu hamzah NEXT

15 Hukum Idgham Bighunnah مَنْ يُفْسِدُ Nun sukun + ya → Mayyufsidu مَنْ يُفْسِدُ Nun sukun + ya → Mayyufsidu شَيْئًا وَجَعَلَ tanwin + wawu → Syaeawwajaala شَيْئًا وَجَعَلَ tanwin + wawu → Syaeawwajaala Idgham Bighunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham dengan disertai dengung Contoh : NEXT

16 Hukum Idgham Bilaghunnah ► مِنْ لَدُنْهُ Nun sukun + lam → Milladunhu Idgham Bilaghunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham Bila Ghunnah dengan disertai tanpa dengung Contoh : NEXT

17 Hukum Iqlab مِنْ بُطُونِ Nun sukun + ba → Mimmbutuuni مِنْ بُطُونِ Nun sukun + ba → Mimmbutuuni Iqlab artinya memasukkan suara Tanwin atau nun sukun kedalam suara huruf mim. Contoh : NEXT

18 Lafalz Hukum Bacaan Cara Membaca Alasan جَاعِلٌ فِي Ikhfak Jailungfi ( Samar ) Tanwin Bertemu fa مَنْ يُفْسِدُ Izdgam Bigunnah Mayyufsidu Memasukkan suara nun kedalam yak Nun Sukun bertemu huruf ya BACK

19 Surat Al-Baqarah : 30  وَإِذْ قَالَ dan Ketika berkata  رَبُّكَ Tuhanmu  لِلْمَلَائِكَةِ Kepada Malaikat  إِنِّي جَاعِل Sesengguhnya saya akan menjadikan  فِي الْأَرْضِ di dalam bumi  خَلِيفَةً khalifah NEXT

20 Surat Al-Baqarah : 30 قَالُوا Mereka berkata قَالُوا Mereka berkata أَتَجْعَلُ mengapa engkau hendak menjadikan أَتَجْعَلُ mengapa engkau hendak menjadikan مَنْ يُفْسِدُ Manusia yang akan membuat kerusakan مَنْ يُفْسِدُ Manusia yang akan membuat kerusakan وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Dan saling menumpahkan darah وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Dan saling menumpahkan darah نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Dan kami bertasbih dan memujimu نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Dan kami bertasbih dan memujimu وَنُقَدِّسُ لَكَ dan mensucikan Engkau وَنُقَدِّسُ لَكَ dan mensucikan Engkau NEXT

21 Surat Al-Baqarah : 30 ► قَالَ Tuhan Berfirman ► إِنِّي sesungguhnya aku ► أَعْلَمُ lebih mengetahui ► مَا لَا تَعْلَمُونَ apa-2 yang kamu tidak tahu NEXT

22 Terjemah Surat Al Baqarah : 30 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." NEXT

23 Penjelasan Surat Al Baqarah : 30 Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui adanya kekhawatiran dan kecemburuan malaikat ketika Allah memaklumkan rencana- Nya mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi Menurut para mufasir kata “ Khalifah “ pada ayat ini mengandung pengertian “ Kekhalifahan manusia sebagai pengelola bumi NEXT

24 Bahan Renungan Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai suatu penghormatan yang harus kita ambil hikmahnya. Manusia telah di karuniai oleh Allah hati, nafsu dan juga akal. Tentu sifat yang menyatu dalam diri manusia sangat berbeda dengan makluk Allah yang lain. Dengan akal manusia mampu mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Hati yang tertanam dalam jiwa manusia akan mengantarkannya untuk selalu mencari kebenaran dari Allah, demikian juga dengan dikaruniai nafsu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya.Jika manusia dapat menggunakan seluruh potensinya maka ia akan dapat memikul amanat Allah dengan baik

25 Kesimpulan Makna Surat Al Baqarah : 30 Allah memberitahukan kepada malaikat tentang rencana menciptakan khalifah (manusia) di muka bumi, yaitu adam Allah memberitahukan kepada malaikat tentang rencana menciptakan khalifah (manusia) di muka bumi, yaitu adam Malaikat belum mengetahui pasti apa yang akan diperbuat manusia setelah rencana itu terwujud. Malaikat khawatir manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi padahal malaikat merupakan makhluk yang selalu bertasbih dan mensucikan Allah Malaikat belum mengetahui pasti apa yang akan diperbuat manusia setelah rencana itu terwujud. Malaikat khawatir manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi padahal malaikat merupakan makhluk yang selalu bertasbih dan mensucikan Allah Ketidaktahuan dan kekhawatiran malaikat menjadi hilang setelah mendapat penjelasan bahwa Allah lebih mengetahui dengan segala sesuatu Ketidaktahuan dan kekhawatiran malaikat menjadi hilang setelah mendapat penjelasan bahwa Allah lebih mengetahui dengan segala sesuatu Tugas manusia di muka bumi ini adalah melestarikan dan memanfaatkan segala isinya dengan tetap menjaga keseimbanganya Tugas manusia di muka bumi ini adalah melestarikan dan memanfaatkan segala isinya dengan tetap menjaga keseimbanganya NEXT

26 Prilaku Yang Menunjukkan Surat Al Baqarah Ayat 30 Tugas seorang pemimpin dibumi ini adalah tugas yang sangat berat, yaitu bertugas untuk menerima amanat Allah berupa bumi ini untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian manusia harus mempertanggung jawabkan amanat tersebut kelak di akhirat. Prilaku Seorang Khalifah yang dimaksud adalah jujur, adil, bijaksana, bertanggung jawab, pandai, amanah, berbudi pekerti, Menysukuri nikmat, dan bertaqwa kepada Allah. BACK

27 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ () ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ () ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ () SURAT AL MUKMINUN 12-14 NEXT

28 LafalHukum BacaanCara membacaAlasan qalqalah walaqadd huruf dal dibaca memantul huruf dal ditan-da sukun Ikhfa’ minssulalatin nun mati dibaca samar huruf nun mati bertemu sin gunnah Summa mim bertasydid dibaca dengung mim bersyiddah Idgham bigunnahqaraarimm dibaca terpadu dengan mim tanwin kasroh menghadap mim IzharKhalqan akhara Tanwin fatkhah dibaca jelas Tanwin fatkhah menghadap hamzah NEXT

29 Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 وَلَقَدْ Dan Sungguh وَلَقَدْ Dan Sungguh خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ Kami Telah menciptakan manusia خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ Kami Telah menciptakan manusia مِنْ سُلَالَةٍ Dari sari pati مِنْ سُلَالَةٍ Dari sari pati مِنْ طِينٍ Dari Tanah مِنْ طِينٍ Dari Tanah ثُمَّ Kemudian ثُمَّ Kemudian جَعَلْنَاهُ Kami Jadikan Dia جَعَلْنَاهُ Kami Jadikan Dia NEXT

30 Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 نُطْفَةً Air Mani نُطْفَةً Air Mani قَرَارٍ مَكِينٍ Tempat Yang kokoh قَرَارٍ مَكِينٍ Tempat Yang kokoh عَلَقَةً Segumpal darah عَلَقَةً Segumpal darah مُضْغَةً Segumpal daging مُضْغَةً Segumpal daging عِظَامًا Tulang belulang عِظَامًا Tulang belulang NEXT

31 Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ Maka kami bungkus tulang itu فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ Maka kami bungkus tulang itu لَحْمًا daging لَحْمًا daging ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ Kemudian aku jadikan dia ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ Kemudian aku jadikan dia خَلْقًا ءَاخَرَ Makhluk yang berbentuk lain خَلْقًا ءَاخَرَ Makhluk yang berbentuk lain فَتَبَارَكَ اللَّهُ Maha suci Allah SWT فَتَبَارَكَ اللَّهُ Maha suci Allah SWT أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Pencipta yang paling baik أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Pencipta yang paling baik NEXT

32 Terjemah Surat Al Mukminun 12 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. NEXT

33 Terjemah Surat Al Mukminun 13 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). NEXT

34 Terjemah Surat Al Mukminun 14 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Kemudian, air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. ( Q.S. Al Mu'minun :12-14 ) NEXT

35 Penjelasan Surat Al Mu 'minun ayat 12 - 14 Asal muasal manusia adalah dari saripati yang berasal dari tanah kemudian saripati itu diproses dalam tubuh manusia menjadi air mani (sperma). Setelah adanya proses antara laki-laki dan perempuan, kemudian seperma itu tersimpan dalam rahim. Di dalam rahim ini selanjutnya terjadi proses pertemuan antara sperma dan ovum sehingga menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi segumpal daging, tulang belulang dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Akhirnya, setelah itu jadilah janin utuh sebagai cikal bakal manusia NEXT

36 Kesimpulan kandungan ayat Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati yang berasal dari tanah Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati yang berasal dari tanah Dari saripati tanah itu menjadi air mani dalam tubuh manusia, sperma untuk laki­ - laki dan ovum untuk perempuan Dari saripati tanah itu menjadi air mani dalam tubuh manusia, sperma untuk laki­ - laki dan ovum untuk perempuan Melalui proses dalam rahim air mani itu dijadikan segumpal darah Melalui proses dalam rahim air mani itu dijadikan segumpal darah Kemudian berturut-turut segumpal darah itu menjadi segumpal daging, tulang belulang dan tulang belulang yang dibungkus dengan daging Kemudian berturut-turut segumpal darah itu menjadi segumpal daging, tulang belulang dan tulang belulang yang dibungkus dengan daging Saat tulang belulang itu dibungkus dengan daging Allah meniupkan roh kedalam nya maka resmilah menjadi makluk yang baru Saat tulang belulang itu dibungkus dengan daging Allah meniupkan roh kedalam nya maka resmilah menjadi makluk yang baru Allah Maha Pencipta yang paling baik Allah Maha Pencipta yang paling baik NEXT

37 Renungan Dalam Surat Al Mu’minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari sari pati tanah yang kemudian melalui proses dalam kandungan jadilah manusia. Yang menjadi pertanyaan bagaimanakah proses penciptaan Adam ? Bagaimana pula dengan proses penciptaan Isa As. Dan bagaimana pula dengan proses penciptaan pada diri kita. Coba diskusikan dengan teman-temanmu !!! BACK

38 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ supaya mereka menyemba hKu Melain- kan dan manusia jin Aku mencipta kan dan tidak Az-Zariat : 56 NEXT

39 LafalHukum BacaanCara membacaAlasan Mad tabi’i wamaa dibaca panjang 2 harakat fathah pada huruf mim berte-mu alif mati qalqalah khalaqqtu huruf Qaf diba-ca memantul qaf bertanda sukun al qamariyah aljinna hurul al dibaca jelas huruf al berha-dapan dengan huruf jim Ikhfa’ walinssi Huruf nun sukun menghadap sin Mad arid lissukun liya’buduun dibaca panjang 2,4 atau 5 hara- kat dummah pada huruf dal meng-hadap wau mati dan huruf nun yang diwaqafkan BACAAN TAJWID Q.S. AZ ZARIYAT 56 NEXT

40 Arti Kata Surat Az-Zariat : 56 وَمَا dan tidak وَمَا dan tidak خَلَقْتُ aku ciptakan خَلَقْتُ aku ciptakan الْجِنَّ jin الْجِنَّ jin وَالْإِنْسَ manusia وَالْإِنْسَ manusia إِلَّا kecuali إِلَّا kecuali لِِِيَعْبُدُونِ Untuk beribadah لِِِيَعْبُدُونِ Untuk beribadah NEXT

41 Terjemah Surat Az-Zariyat : 56 Artinya : ”Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada -Ku.” ( Q. S. Az Zariyat : 56) NEXT

42 Penjelasan Surat Az Zariat ayat 56 Tujuan diciptakan jin dan manusia, yaitu” untuk beribadah kepada Allah SWT ” Dalam ayat di atas tertulis lafal " jinna wal insa " yang artinya jin dan manusia, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah adalah keduanya yaitu jin dan manusia. NEXT

43 Mengapa Kita harus beribadah kepada Allah SWT ? Siapa yang menciptakan kita sehingga ada di dunia ini ? Siapa yang menciptakan kita sehingga ada di dunia ini ? Siapa Yang menciptakan Langit dan bumi dengan segala isinya ? Siapa Yang menciptakan Langit dan bumi dengan segala isinya ? Ingat, yang menciptakan kita bukan ayah dan ibu kita, tetapi Allah SWT. Karena itu sudah sewajarnya sebagai mahluk-Nya kita wajib tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya. Dan bentuk ketaatan dan ketundukan inilah yang kita kenal dengan ibadah Ingat, yang menciptakan kita bukan ayah dan ibu kita, tetapi Allah SWT. Karena itu sudah sewajarnya sebagai mahluk-Nya kita wajib tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya. Dan bentuk ketaatan dan ketundukan inilah yang kita kenal dengan ibadah NEXT

44 Kesimpulan kandungan ayat Surat Az-Zariat : 56 Manusia dan jin diciptakan oleh Allah SWT Manusia dan jin diciptakan oleh Allah SWT Manusia dan jin mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Manusia dan jin mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk Menyembah ( Mengabadi/ beribadah) kepada-Nya. Baik beribadah secara langsung ( Hablum minallah ) yaitu berubungan dengan Allah seperti Sholat ( ibadah mahdah ), maupun beribadah secara tidak langsung ( hablum minannas) yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam rangka mencari ridha Allah yang disebut ibadah ghoeru mahdah Manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk Menyembah ( Mengabadi/ beribadah) kepada-Nya. Baik beribadah secara langsung ( Hablum minallah ) yaitu berubungan dengan Allah seperti Sholat ( ibadah mahdah ), maupun beribadah secara tidak langsung ( hablum minannas) yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam rangka mencari ridha Allah yang disebut ibadah ghoeru mahdah BACK

45 Surat An-Nahl : 78 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( النّخل : ٧٨( NEXT

46 LafalHukum BacaanCara membacaAlasan Tafkhimwallohu huru lam dibaca tebal Lam jalalah didahului harakat fatkhah Idgham mutamas- silain AkhrajakumminHuruf mim mengha-dap mim IqlabMimmbutuuni Nun mati berubah suara mim Nun mati menghadap huruf ba Izhar syafawiummahaatikum laa menyuarakan mim dengan jelas Mim mati bertemu huruf lam Al syamsyiyah Assam’a hurul lam mati tidak dibaca Huruf al bertemu dengan sin Mad layyin Syai-an Mad ya berada setelah fatkhah BACAAN TAJWID Q.S. AN NAHL 78 NEXT

47 Arti Kata Surat An-Nahl : 78 ► وَاللَّهُ Dan Allah SWT ► أَخْرَجَكُمْ Telah mengeluarkan kamu ► مِنْ بُطُونِ dari perut ► أُمَّهَاتِكُمْ ibu-ibu kamu ► لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Tidak mengetahui apa-apa ► وَجَعَلَ لَكُمُ Dan telah menjadikan untukmu ► السَّمْعَ Penglihatan ► وَالْأَبْصَارَ Pendengaran ► وَالْأَفْئِدَةَ ► لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Agar kamu bersyukur NEXT

48 Terjemah surat An-Nahl :78 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( النّخل : ٧٨ ( Artinya : ”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S.An Nahl : 78) NEXT

49 Penjelasan Surat An Nahl ayat 78 Salah satu proses penciptaan manusia yaitu proses kelahiran manusia ke dunia dari perut ibunya.Pada saat itu,manusia yang baru lahir tidak mengetahui suatu apapun. Bayi yang masih berwarna merah itu tidak memiliki pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kemudian atas kehendak Allah perlahan-lahan bayi itu tumbuh berkembang. Pendengaran dan penglihatannya mulai berfungsi, demikian pula dengan hati nuraninya. Suara-suara dapat didengar dan warna - warna dapat dilihatnya. Lalu dengan hati nuraninya itu manusia dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Semua hal ini adalah karunia dari Allah yang diberikan pada hamba-Nya NEXT

50 Kesimpulan kandungan ayat ► Manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah dan juga tidak mengetahui apapun ► Allah memberi nikmat kepada manusia berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani ► Diharapkan dengan nikmat yang diberikan Allah itu manusia dapat mensyukurinya BACK

51 Uji Komptensi 1. Ayat ke -12 Surat al mu'minun menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang diistilahkan dengan kata........... a. مِنْ طِينٍ b. مِنْ سُلَالَةٍ c. الْعَلَقَةَ d. مُضْغَةً e. فَخَلَقْنَا

52 2. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ 2 2. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ 2 kandungan bacaan tajwid yang tepat pada lafald yang digaris bawah di atas adalah... a. mad wajib muttasil, sebab harakat fthah diikuti huruf alif b. ikhfak, sebab nun mati bertemu dengan huruf sin c. idzar, sebab nun mati bertemu dengan huruf ta' d. idgham mimi, sebab mim mati bertemu dengan huruf mim e. Tafkhim pada huruf kha dan qaf

53 3. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Kutipan di atas memberi penjelasan bahwa.... a. manusia dilahirkan dengan kondisi tidak tahu apa-apa b. Allah telah menentukan waktu kematian hamba- Nya c. Semua manusia akan menjalani usia remaja dan tua d. Manusia dikaruniai modal hidup e. Proses penciptaan manuasia terjadi secara alami

54 4. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً kutipan ayat di atas menjelaskan peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Mengapa manusia diberi kepercayaan tersebut? a. manusia mempunyai kecenderungan untuk merusak alam ini b. manusia telah diciptakan oleh allah dalam bentuk yang indah c. manusia dianugerahi berbagai potensi yang lebih dibanding makhluk lain d. manusia merupakan makhlukyang paling mulia di sisi Allah e. karena malaikat tidak mampu memegang amanah

55 5.Mengelola alam raya ini dengan sebaik-baiknya merupakan perwujudan sikap manusia sebagai.... a. hamba Allah b. pemimpin adil c. makhluk individu d. khalifah Allah e. makhluk sosial

56 Uji Kompetensi ► Kemukakan tahapan-tahapan kejadian manusia menurut Q.S. Al Mukminun 12-14! ► Jelaskan pengertian hukum bacaan Mim sukun jika bertemu dengan huruf hijaiyah ? ► Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai khalifah? ► Kemukakan apa yang dimaksud ibadah ► Apa kandungan q.s. Az-Zariat 56?

57 Tes Praktek ► Bacalah dengan benar dan lancar QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az- Zariyat;56 dan An Nahl: 78. BACK


Download ppt "BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA I STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Q.S. AL AL BAQARAH 30 Q.S.Al-Mukminun 12-14 Q.AZ ZARIYAT : 56 TAJWID UJI KOMPETENSI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google