Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ARGUMEN FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ARGUMEN FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT"— Transcript presentasi:

1 ARGUMEN FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT
Oleh: Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Imam Besar Masjid Istiqlal Rais Syuriah PBNU Bidang Fatwa Pengasuh Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah J a k a r t a Dipresentasikan Pada Semiloka Nasional Problematika Arah Kiblat dan Waktu Shalat Ma`had Aly al-Mahfudz Seblak Jombang Selasa, 13 Juli 2010

2 F a t w a M U I No. 3 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Arah Kiblat

3 Orang yang melihat bangunan Ka`bah
(`Ain al-Ka`bah), shalatnya wajib menghadap `Ain al-Ka`bah. Orang yang tidak melihat bangunan Ka`bah, shalatnya wajib menghadap arah Ka`bah (jihat al-Ka`bah) 3. Wilayah Indonesia yang berada di timur Ka`bah, kiblatnya adalah menghadap arah Ka`bah, yaitu arah barat.

4 KOMENTAR SEMINAR IAIN SEMARANG Kamis, 27 Mei 2010
Di Komisi Fatwa MUI Tidak Ada Ahli Falak Fatwa MUI NO.3 Tahun 2010 Set Back ke Masa Jahiliyah Penemuan Ilmu Falak Harus Menjadi Acuan/Dalil Dalam Menentukan Arah Kiblat

5 Argumen Arah Ka`bah, Bagi Yang Tidak Melihat Ka`bah

6 1. (QS. al-Baqarah, 144, 149, 150.) Jumhur Ulama: Syatr al-Masjid al-Haram = Arah Ka`bah QS. al-Hajj, 78. (Islam Tidak Sulit) Hadis Shahih Bukhari (Islam Ramah dan Mudah) 3. Hadis Shahih Riwayat Imam al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Malik “Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat”. (Untuk warga Madinah dan Sekitarnya) 4. Taqrir Nabi saw Kepada Shalat Para Shahabat (Perubahan Kiblat Masjid Kiblatain, dll) 5. Ijma` Ulama (Sepanjang Masa): Shalat yang shafnya lurus dan panjang melebihi lebar Ka`bah adalah sah

7 Shaf Lurus dan Panjang Melebihi Lebar Ka`bah: Sah
Imam al-Syafi`i (w 204 H) seperti dinukil oleh Imam al-Muzani (w 264 H) Imam Ibn al-`Arabi (w 543 H) Imam Ibn Rusyd (w 595 H) Imam Ibn Qudamah (w 620 H) Imam al-Qurthubi (w 671 H)

8 Argumen Arah Barat Bagi Muslim Indonesia
1. Surat al-Baqarah, 144, 149, 150. (Jumhur: Syatr = Arah). 2. QS. al-Hajj, 78 dan Hadis al-Bukhari (Islam Tidak Sulit) 3. Hadis Shahih Riwayat Imam al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Malik (Selatan Adalah Kiblat) 4. Taqrir Nabi saw Pada Shalat Masjid Kiblatain, dll. 5. Ijma` Ulama: Shaf Melebihi Lebar Ka`bah: Sah. 6. Qiyas kepada warga Madinah dan Sekitarnya (Ilat: Tidak Melihat Ka`bah)

9 Argumen `Ain al-Ka`bah Bagi Muslim Indonesia (Barat Laut 21 derajat)
Al-Baqarah 144, 149, 150 (Syatr: Ain) Hadis Abu Hurairah : “Ini adalah Kiblat” (al-Bukhari - Muslim) (Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H) : Syatr : Ain) Teori Globe (Sains)

10 P e r b a n d i n g a n K i b l a t W a r g a M u s l i m I n d o n e s i a
Ain al-Ka`bah Jihat al-Ka`bah al-Baqarah, 144, 149, 150. Hadis: “Ini adalah Kiblat” (al-Bukhari - Muslim) - Teori Globe (Sains) 1. al-Baqarah, 144, 149, 150. al-Hajj, 78 2. Hadis al-Bukhari (Islam itu ramah dan mudah) 3. Hadis Shahih (Imam Malik, Ibnu Majah & al –Tirmidzi) 4. Taqrir Nabi saw Pada Shalat Shahabat 5. Ijma` 6. Qiyas kepada warga Madinah dan Sekitarnya - Dalil

11 `Ain al-Ka`bah Jihat al-Ka`bah Marjuh / Lemah Rajih / Kuat Istidlal
Hanya Arah Barat Laut 21 derajat saja Arah Barat Mana Saja Praktek Melengkung Memanjang ke Belakang dengan Lebar tidak boleh lebih dari 9 meter (lebar Ka`bah) Tidak Ada di Dunia Normal. Ada di Seluruh Dunia Kecuali Masjid Haram Makkah Shaf

12 2. Tidak Ada Problematika
`Ain al-Ka`bah Jihat al-Ka`bah Sulit: Geser Sedikit Shalat Tidak Sah 2. Ada Problematika: - Akidah - Teknis 3. Wajib Diukur Mudah: Geser Banyak Shalat Tetap Sah 2. Tidak Ada Problematika 3. Tidak Perlu Diukur Sifat

13 ضعف إستدلال أهل عين الكعبة
قال الإمام السيوطي رحمه الله: (خاتمة): ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً. قال العراقي: أو خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: أو كان حكماً لا دليل عليه، نقله السبكي في فتاويه. (الأشباه والنظائر، ص: 74 القاعدة الأولى: الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد)

14 Gambar yang menjelaskan tentang Hadis: “Arah antara timur dan barat adalah Kiblat”

15 Gambar yang menjelaskan tentang shaf yang panjang dalam bentuk melingkar di sekitar Ka`bah. Shalat seperti ini adalah sah.

16 Gambar yang menjelaskan tentang shaf yang panjang, lurus dan keluar dari bangunan Ka`bah, sedangkan bangunan Ka`bah sendiri tidak dapat dilihat. Shalat seperti ini sah berdasarkan Hadis Taqriri dan Ijma`

17 Gambar yang menjelaskan tentang shaf yang panjang dalam bentuk melengkung bagi yang tidak melihat bangunan Ka`bah. Shaf seperti ini sah, tetapi tidak ada di dunia.

18 Gambar menerangkan shaf shalat yang tidak melebihi lebar Ka’bah, dan menghadap ke bangunan (’ain) Ka’bah, sementara Ka’bah tidak terlihat. Shalat dengan shaf seperti ini sah, namun tidak ditemukan di dunia.

19 مصـادر الـشـريعـة الإســلاميــة S U M B E R S Y A R I A T I S L A M
D I S E P A K A T I A L – Q U R`A N S U N N A H N A B I S A W I J M A` Q I Y A S

20 I S T I H S A N I S T I S H H A B S Y A R` M A N Q A B L A N A
TIDAK DISEPAKATI I S T I H S A N I S T I S H H A B S Y A R` M A N Q A B L A N A M A S A L I H M U R S A L A H S A D A L – D A R A`I

21 F U N G S I S A I N S D A L A M S Y A R I A T I S L A M
ALAT BANTU Memahami Teks-teks Agama (Nushush al-Syari`ah) Memudahkan Pengamalan Syari`ah D e n g a n S y a r a t : T I D A K B E R T E N T A N G A N D E N G A N S Y A R I A H

22 P E R B A N D I N G A N S Y A R I A H D A N S A I N S
JENIS AKAL WAHYU SUMBER NETRAL BERPIHAK KEPADA KEBENARAN ALLAH SIFAT TEORI: RELATIF EMPIRIS: MUTLAK 2X2=4 KEBENARAN

23 P e t a A s i a B a r a t

24 A N D A P I L I H Y A N G M A N A ? ? Njaluk Gedang Kok Ngeyel, Arék Bandung béké, Ono Gampang kok pilih angel, Arék Bingung béké


Download ppt "ARGUMEN FATWA MUI TENTANG ARAH KIBLAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google