Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KULIAH AGAMA DAN ETIKA ISLAM UT TELKOM BANDUNG

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KULIAH AGAMA DAN ETIKA ISLAM UT TELKOM BANDUNG"— Transcript presentasi:

1 KULIAH AGAMA DAN ETIKA ISLAM UT TELKOM BANDUNG
DR. H. JAJA JAHARI, M.Pd

2 DR. H. JAJA JAHARI, M.Pd Rumah : Jl Dago Barat no. 16 Tlp , Bandung Kantor : 1. Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN “SGD” Jl AH. Nasution No. 105 Bandung 2. Perguruan Darul Hikam Jl. Ir. Juanda No. 285 Tlp

3 Keluarga Besar H.Jaja Jahari

4 Mtk. Agama Islam = TIGA SKS
Tatap muka 14 kali Belajar terstruktur/mentoring kali Belajar mandiri/penugasan Komitent : 1. Datang tepat waktu, terlambat 15 menit dilarang masuk 2. Selalu membawa Qur’an 3. Selama kuliah tidak mempergunakan HP

5 Sistem Penilaian 1. UAS : 40 % 2. UTS : 30 % 3. Tugas mandiri/Mentoring : 20 % 4. Terstruktur : 10 %

6 POKOK-POKOK BAHASAN KULIAH
Urgensi agama dalam Kehidupan Konsepsi Ketuhanan Konsepsi Kerasulan Konsep Islam tentang Alam dan Masalah Ghaib Sumber Hukum Islam ( Al Qur’an, Assunnah dan Ijtihad) Islam, sains dan teknologi Kedudukan Thoharoh dalam Hidup dan Kehidupan Muslim  Ujian Tengah Semester

7 11. Kedudukan Harta bagi Seorang Muslim 12. Pembinaan Keluarga Sakinah
9. Kedudukan Shalat dalam Hidup dan Kehidupan Muslim 10. Kedudukan Shaum dan Haji dalam Pembinaan Pribadi dan Masyarakat Muslim 11. Kedudukan Harta bagi Seorang Muslim 12. Pembinaan Keluarga Sakinah 13. Al Gazwul Fikri (Perang pemikiran) 14. Tugas Da’wah Seorang Muslim 15. Etika terhadap Diri Sendiri dan Lingkungan 16. UAS

8 PUSTAKA 40 buah buku wajib, yang harus dibaca/dipelajari ( terlampir )
Yang wajib dimiliki : Al Qur’an dan terjemahnya (dibawa setiap kuliah) Bulugul Marom terjemah , A. Hasan/lainnya Pokok-pokok Ajaran Islam , DR.H. Miftah Faridl Panduan Hidup Muslim : Dr. H. Miftah Faridl

9 Urgensi Agama dalam Kehidupan Manusia
PERTEMUAN PERTAMA Urgensi Agama dalam Kehidupan Manusia

10 Apa itu Islam ? 2. Mengapa harus beragama Islam ?

11 ISLAM Asal kata : Aslama artinya menundukan atau menghadapkan wajah (Annisa : 125), Sallama artinya : menyerahkan diri ( Annisa 65) Salaama artinya : kesejahteraan atau keselamatan ( al An’am 54) Siliim artinya : kedamaian ( al Baqoroh 208) Sullam artinya : tangga, bertahap KUBI : Islam adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pd kitab suci Al Qur’an yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT

12 Makna Islam Secara Istilah
Al Wahyun Illahiyun ( wahyu Ilahi) Islam Dinul anbiya (agama para Nabi/rasul) Islam minhajul hayat ( pedoman kehidupan) Ahkamul fi kitabi wa sunnaturrasuul Ash shirotol mustaqim Sallamutul dunya wal akhiroh

13 Ensiklopedi Indonesia :
Penyerahan diri sepenuhnya kpd Allah SWT Agama monoteisme yg diwahyukan Allah, kemudian diterima dan disiarkan oleh Nabi Muhammad selama 22 thn 2 bln 22 hari Masuk dlm suasana damai, sejahtera dan hubungan serasi baik sesama manusia maupun manusia dg Tuhan

14 Jadi…… Islam : Agama yg diwahyukan Allah kpd para nabi dan Rosul-Nya agar menjadi pedoman hidup bagi manusia yg akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan di akherat

15 ISLAM DALAM AL QUR’AN 3:19 : Inna ddina ‘indallahil islam …
sesungguhnya agama yg diridhoi disisi Allah hanyalah Islam 3: 85 : wa manyy yabtaghi ghoiro Islaami diinan falay yuqbala minhu wahuwa fil aakhiroti minal khosirin barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yg rugi 5:3 : …wa roodiitu lakumul islaama diina… dan telah ku ridloi Islam itu jadi agama bagimu… Ayat lain : 6:125 ,9:74, 39:22, 49:17, 61:7, Nabi-nabi lain juga Islam : 42:13, 2:136, 10:71-72, 2: , 3:67, 22:78

16 SKEMA SISTIMATIKA ISLAM
Iman kepada : Allah Malaikat Kitab RAsul Hari kiamat Qodo ,Qadar A Q I D H Taharah Solat Zakat Shaum haji a. Muamalah/ niaga b. munakahah/ nikah c. waratsah/ waris dll S Y A R I H Ibadah (D.A.Khas) I S L A M Muamalah _ Al Qanunu’l _ Khas Hukum perdata jinayah/ pidana b. Khilafah/ negara Jihad/perang damai dll Muamalah (D.A.Luas ) Al Qanunu’l Am/Umum Hukum publik A K H L Q Terhadap Khaliq Akhlaq th manusia Diri sendiri, tetangga masyarakat Terhadap makhluq Akhlaq th Bukan manusia Flora, fauna

17 Karakteristik Islam Rabbaniyyah (bersumber dari Allah)
Syumuliyyah (universal) Tawazun (seimbang) Insaniyah (sesuai dg sifat manusia) Al A’dalah Al Basyathoh (mudah) Perpaduan antara tsabat (kokoh/tetap) dan murunah (dapat berubah)

18 Berangsur membuat undang-undang
SIFAT ISLAM Berangsur membuat undang-undang Hubungan langsung Hukum elastis Ibadah adalah alat Kebebasan pribadi Memberikan sugesti Membolehkan larangan Menggunakan akal Persamaan manusia

19 Selesai dulu ya… Sampai jumpa minggu depan Insya Allah Wassalamu alaikum wr wb.


Download ppt "KULIAH AGAMA DAN ETIKA ISLAM UT TELKOM BANDUNG"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google