Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bangun datar By : bethi vb.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bangun datar By : bethi vb."— Transcript presentasi:

1 Bangun datar By : bethi vb

2 1. Persegi Ciri-Ciri : Mempunyai 4 titik sudut
: Mempunyai 4 sudut siku-siku 90⁰ : Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang : Mempunyai 4 simetri lipat : Mempunyai 4 simetri putar Luas : s x s Keliling : s x 4

3 2. Persegi Panjang Ciri-Ciri : Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. : Sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus : Mempunyai 4 sudut siku-siku 90⁰. : Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang : Mempunyai 2 simetri lipat. : Mempunyai 2 simetri putar Luas : p x l Keliling : p x 2 + l x 2

4 3. Segitiga sama sisi Ciri-Ciri : Memiliki tiga sisi yang sama
: Tiga sudutnya sama besar (60) : Memiliki 3 simetri lipat : Memiliki 3 simetri putar Luas : a x t  2 Keliling : Jumlah semua sisi

5 4. Segitiga sama KAKI Ciri-Ciri : Mempunyai 1 simetri lipat.
: Mempunyai 1 simetri putar. : dua sisi yg berhadapan sama panjang

6 5. Segitiga siku-siku Ciri-Ciri : Tidak mempunyai simetri lipat
: Tidak mempunyai simetri putar : Mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus. : Mempunyai 1 sisi miring. : Salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku (90⁰)

7 6. Lingkaran Ciri-Ciri : Tidak mempunyai titik sudut
: Jumlah sudutnya 360 : Mempunyai jari-jari (r) dan diameter (d) : Memiliki simetri putar tidak terhingga : Memiliki simetri lipat tidak terhingga Luas :  x r x r Keliling : 2 x  x r

8 7. Trapesium siku siku Ciri-Ciri : Salah satu kakinya membentuk sudut siku-siku dengan ukuran 90

9 8. Trapesium sama kaki Ciri-Ciri : Diagonal-diagonalnya sama panjang
                    : Sudut-sudut alasnya sama besar : Dapat memenpati bingkainya dengan dua cara L = ( A + B) x t 2 K = Jumlah semua sisi

10 9. Layang-layang Ciri-Ciri : Mempunyai 1 simetri lipat
: Tidak mempunyai simetri putar : Mempunyai 4 buah sudut : Sepasang sudut yang berhadapan sama besar : Memiliki 2 diagonal berbeda dan tegak lurus L : d1 x d2 2 K : jumlah semua sisi

11 10. Belah Ketupat Ciri-Ciri : Mempunyai 2 simetri lipat
: Mempunyai 2 simeteri putar : Mempunyai 4 titik sudut : Sudut yang berhadapan besarnya sama : Sisinya tidak tegak lurus L : d1 x d2 2 K : jumlah semua sisi


Download ppt "Bangun datar By : bethi vb."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google