Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MULAI. 1.Api Olympiade untuk pertama kali dilarikan secara estafet dari stadion Olympia ke Berlin pada … a.Tahun 1922Tahun 1922 b.Tahun 1928Tahun 1928.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MULAI. 1.Api Olympiade untuk pertama kali dilarikan secara estafet dari stadion Olympia ke Berlin pada … a.Tahun 1922Tahun 1922 b.Tahun 1928Tahun 1928."— Transcript presentasi:

1 MULAI

2 1.Api Olympiade untuk pertama kali dilarikan secara estafet dari stadion Olympia ke Berlin pada … a.Tahun 1922Tahun 1922 b.Tahun 1928Tahun 1928 c.Tahun 1936Tahun 1936 d.Tahun 1965Tahun 1965 e.Tahun 1972Tahun 1972

3 2. Lari estafet 4 x 100 meter untuk pertama kali diselenggarakan pada Olympiade tahun 1912 bertempat di … a.Negera YunaniNegera Yunani b.Negara AthenaNegara Athena c.Negara AmerikaNegara Amerika d.Negara StockholmNegara Stockholm e.Negara OlympiaNegara Olympia

4 3. Cara pemberian tongkat estafet dimana si penerima tongkat tanpa menoleh ke belakang kepada pemberi tongkat dinamakan dengan … a.Cara non visualCara non visual b.Cara VisualCara Visual c.Cara BlindCara Blind d.Cara Sight passCara Sight pass e.Cara ortodokCara ortodok

5 4. Cara pertukaran tongkat dengan tanpa melihat biasanya digunakan pelari estafet jarak … a.4 x 50 meter4 x 50 meter b.4 x 100 meter4 x 100 meter c.4 x 200 meter4 x 200 meter d.4 x 400 meter4 x 400 meter e.4 x 800 meter4 x 800 meter

6 5.Pergantian tongkat estafet harus berlangsung pada daerah pergantian tongkat yang panjangnya adalah … a.10 meter10 meter b.30 meter30 meter c.15 meter15 meter d.25 meter25 meter e.20 meter20 meter

7 6. Tempat pergantian tongkat pada lari estafet dinamakan … a.Pra ZonePra Zone b.Winner ZoneWinner Zone c.Middle ZoneMiddle Zone d.Wessel ZoneWessel Zone e.Long ZoneLong Zone

8 7. Berat tongkat esatfet yang dipergunakan pada lari estafet adalah … a.30 gram30 gram b.35 gram35 gram c.40 gram40 gram d.50 gram50 gram e.60 gram60 gram

9 8. Pelari pertama pada lari estafet 4 x 100 meter harus menempuh jarak sejauh … a.90 meter90 meter b.100 meter100 meter c.110 meter110 meter d.120 meter120 meter e.130 meter130 meter

10 9. Susunan pelari estafet untuk lintasan lurus sebaiknya pelari yang berpostur … a.KurusKurus b.JangkungJangkung c.Kakinya PanjangKakinya Panjang d.Badannya ringanBadannya ringan e.Badannya kecilBadannya kecil

11 10.Pelari estafet yang paling cepat sebaiknya diletakkan pada … a.Pelari pertamaPelari pertama b.Pelari keduaPelari kedua c.Pelari ketigaPelari ketiga d.Pelari keempatPelari keempat e.Semua benarSemua benar

12 11.Pelari pertama pada lari estafet sebaiknya mempunyai … a.Tanggung jawab yang besarTanggung jawab yang besar b.Daya tahan yang baikDaya tahan yang baik c.Start yang baikStart yang baik d.Pelari tikungan yang baikPelari tikungan yang baik e.Kecepatan yang baikKecepatan yang baik

13 12. Pelari ke tiga pada lari estafet 4 x 100 meter harus menempuh jarak sejauh … a.100 meter100 meter b.120 meter120 meter c.200 meter200 meter d.140 meter140 meter e.150 meter150 meter

14 a.Pelari tikungan b.Pelari medium start c.Pelari startnya baik d.Pelari pendek badanya e.Pelari tercepat 13. Susunan pelari pada lari estafet sebaiknya adalah … a.Jawaban a, b, c benarJawaban a, b, c benar b.Jawaban a, b, d benarJawaban a, b, d benar c.Jawaban b, c, e benarJawaban b, c, e benar d.Jawaban c, a, e benarJawaban c, a, e benar e.Jawaban c, d, b benarJawaban c, d, b benar

15 14. Pertukaran tongkat pada lari estafet 4 x 400 meter sebaiknya menggunakan cara pertukaran tongkat dengan … a.VisualVisual b.Non visualNon visual c.Medium visualMedium visual d.Wessel zoneWessel zone e.Long visualLong visual

16 15.Daerah sebelum terjadinya pertukaran tongkat dalam lari estafet dinamakan … a.Wessel zoneWessel zone b.Medium zoneMedium zone c.Long zoneLong zone d.Pra zonePra zone e.Time zoneTime zone

17 LIHAT SKOR


Download ppt "MULAI. 1.Api Olympiade untuk pertama kali dilarikan secara estafet dari stadion Olympia ke Berlin pada … a.Tahun 1922Tahun 1922 b.Tahun 1928Tahun 1928."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google