Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tinjauan Syariah ~ "Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian meraka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tinjauan Syariah ~ "Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian meraka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka."— Transcript presentasi:

1

2 Tinjauan Syariah ~ "Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian meraka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh ( mengerjakan ) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya." (QS. 9:71)

3 Tinjauan Syariah ~ “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal diantaramu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) setiap kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…” (QS Ali Imran :195) “Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung pria” [HR, Abu Dawud]

4 Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah ~ Ummu Sulaim suka memberi hadiah kepada Rosulullah SAW pada saat-saat yang baik dan bersama suaminya ikut menjamu Rasul dan para sahabatnya ~ Kaum pria belajar pengetahuan tentang sunnah dari ummahatul mukminin, dan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan kaum wanita ~ Asma binti Abu Bakar bekerja di luar rumah untuk kepentingan keluarga dan kadang bertemu pria, serta sering bertanya langsung pada Rasulullah untuk mengetahui hukum syariat suatu permasalahan ~ Kaum wanita meminta pengajian khusus bersama Rasulullah dan berdialog dengan kaum pria seputar ilmu yang dipelajari

5 Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah ~ Juwairiyah binti Abu Sofyan sebagai pemimpin divisi wanita dalam perang Yarmuk ~ Fatimah binti Asad (istri Abu Tholib) menyiapkan akomodasi utk mujahidin ~ Kaum wanita berbaiat kepada Nabi SAW ~ Ummu Salamah, Aisyah ra melakukan penyadaran politik melalui penyampaian hadits-hadits ttg umat dan pemimpin ~ Ghumaishoh binti Malkan yg gigih membela dakwah, mewakafkan anaknya usia 10 thn pada Rasulullah SAW Kegiatan Politik

6 Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah ~ Bibi Jabir bin Abdullah yang dicerai suaminya diijinkan Rasulullah keluar rumah untuk menjual hasil kebunnya ~ Zainab istri Abdullah bin Masud, seorang pengusaha industri kerajinan ~ Rufaidah al Aslamiyah, seorang perawat yang tendanya menjadi tempat perawatan sahabat ketika perang ~ Ummu Athiyyah, melayani logistik pasukan muslim disaat peperangan Kegiatan Profesi

7 Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah ~ Fathimah binti Qais mengikuti kegiatan ibadah dan ilmiah dan hiburan di mesjid bersama Rasulullah dan para sahabat ~ Nabi meminta Asy Syifa binti Abdullah mengajari Hafshah menulis dan cara mengobati luka ~ Adik perempuan Imrah binti Abdurrahman mengikuti shalat jumat di mesjid dan mengikuti pelajaran Rasulullah SAW tiap jumat ~ Zainab binti Jahsy paling suka mengorbankan diri untuk pekerjaan agar bisa bersedekah dan mendekatkan diri pada Allah SWT Kegiatan Sosial

8 Kesimpulan ~ Dalil naqli menempatkan pria dan wanita sama dalam tanggung jawab publik ~ Peran publik muslimah secara historis telah nyata dalam berbagai aspek kehidupan ~ Politik adalah sarana untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar yang merupakan tugas baik pria maupun wanita ~ Wanita harus meningkatkan potensinya agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam peran-perannya

9

10  Komitmen dengan tugas asasi sebagai ibu dan istri di rumahnya Hadits Nabi :” Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka “ (HR Muslim)  Iltizam dengan adab syar’I dalam berpakaian  Mendapat Izin dari Suami

11  Mengusahakan Ta’awun antara suami istri dalam aktifitas Politik  Iltizam dengan Adab Syar’I dalam Komunikasi dan Pergaulan  Menjaga Kehormatan dan Menjauhi dari Fitnah baik bagi diri / dakwah


Download ppt "Tinjauan Syariah ~ "Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian meraka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google