Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

(UU No.12 Th.2006 ). WARGANEGARA ASAS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK IND DAN WNI ASAS IUS SOLI & IUS SANGUINIS APATRIDE & BIPATRIDE Penduduk Ind. & WNI CARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "(UU No.12 Th.2006 ). WARGANEGARA ASAS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK IND DAN WNI ASAS IUS SOLI & IUS SANGUINIS APATRIDE & BIPATRIDE Penduduk Ind. & WNI CARA."— Transcript presentasi:

1 (UU No.12 Th.2006 )

2 WARGANEGARA ASAS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK IND DAN WNI ASAS IUS SOLI & IUS SANGUINIS APATRIDE & BIPATRIDE Penduduk Ind. & WNI CARA MEMPEROLEH KEWARG. HILANGNYA KEWARG. (UU No.12 Th.2006 ) Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

3 ADL ASAS YG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG MENURUT DAERAH ATAU NEGARA TEMPAT DIMANA IA DILAHIRKAN SESEORANG YG DILAHIRKAN DI NEGARA A MAKA IA MENJADI WARGA NEGARA A, WALAUPUN ORANG TUANYA ADALAH WARGA NEGARA B. ASAS INI DIANUT OLEH NEG.INGGRIS, MESIR, AMERIKA DLL. CONTOhCONTOh back

4 ADL ASAS YG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG MENURUT PERTALIAN DARAH ATAU KETURUNAN DARI ORANG YG BERSANGKUTAN. JADI, YG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG IALAH KEWARGANEGARAAN ORANG TUANYA, DGN TDK MENGINDAHKAN DI MANA IA SENDIRI & ORANG TUANYA BERADA & DILAHIRKAN SESEORANG YG DILAHIRKAN DI NEGARA (A), TETAPI ORANG TUANYA WARGA NEGARA (B), MAKA ORANG TSB MENJADI WARGA NEGARA B. ( DIANUT OLEH NEG.RRC) (UU No.12 Th.2006 ) C O N T O h back

5 1. APATRIDE ADL ADANYA SEORANG PENDUDUK YG SAMA SEKALI TDK MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN CONTOH : Seorang keturunan bangsa A ( ius soli ) lahir di negara B ( ius sanguinis ).maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan B 2. BIPATRIDE ADL ADANYA SEORANG PENDUDUK YG MEMPUNYAI DUA MACAM KEWARGANEGARAAN CONTOH : Seorang keturunan bangsa B ( ius sanguinis ) lahir di negara A ( ius soli ). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B.Akan tetapi negara A juga menggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. (UU No.12 Th.2006 ) back

6 Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, pemerintah lazim menggunakan Stelsel aktif dan Stelsel pasif Stelsel Aktif adalah orang yg akan menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif Stelsel Pasif adalah orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara, tanpa/harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu Berkaitan dengan kedua stelsel tersebut, seseorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hak repudiasi 1.Hak Opsi adalah hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan ( dlm stelsel aktif ) 2. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan ( stelsel pasif) (UU No.12 Th.2006 ) back

7 Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi menjadi dalam 3 golongan ; 1.Golongan Eropa, yg terdiri dari atas : a.Bangsa Belanda, Orang Eropa b.Bangsa Jepang ( perdagangan) c.Orang –orang dr neg lain yg hukum keluarganya = hukum keluarga Belanda ( Amerika, Australia, Rusia, & Afrsel ) d. Keturunan mereka yg tersebut diatas 2. Golongan Timur Asing, meliputi ; a.Gol.Cina, Org Arab, India, Pakistan, Mesir dll. 3. Golongan Bumi putera Penduduk adl mereka yg telah memenuhi syarat2 ttt yg ditetapkan o/ peraturan neg.yg bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal dlm wil.neg itu. back

8 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG STATUS WARGA NEGARA INDONESIA 1. UU RI NO. 3 TAHUN 1946 TTG KEWARGANEGARAAN INDONESIA 2. UU NO.2 TAHUN 1958 TTG PENYELESAIAN DWI KEWARGANEGARAAN IND & RRC 3. UU NO. 62 TAHUN 1958 TTG PENYEMPURNAAN UU NO.3 TAHUN 1946 4. UU NO. 4 TAHUN 1969 TAHUN PENCABUTAN UU NO. 2 TAHUN 1958 5. UU NO. 3 TAHUN 1976 TTG PERUBAHAN PASAL 18 UU NO. 62 TAHUN 1958 6. UU NO. 12 TAHUN 2006 TTG KEWARGANEGARAAN INDONESIA ( UUD 1945 )

9 Presiden Surat Keputusan presiden RI PEMOHON Menteri Kehakiman Meneliti *) Juridis & Meneruskan Permohonan Pewarganegaraan Ke Presiden Ket: *) Syarat-syarat permohonan pewarganegaraan **) Surat Pemberitahuan bahwa permohonan pemohon dikabulkan ***) Salinan petikan Keputusan Kepala Pres.RI. Pengadilan Negeri/ Perwakilan RI di Luar Negeri SUMPAH Perlengkapan *) 12 6 7 4**) 3 5 ***) 5 ***) back

10 a. Naturalisasi Biasab. Naturalisasi Istimewa Syarat – syarat : 1.Telah berusia 21 Tahun 2.Lahir di wli.RI / bertempat tinggal yg paling akhir min. 5 thn bertrurut-turut atau 10 thn tdk berturut-turut 3.Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya 4.Dpt berbhs.Ind. 5.Sehat jasmani & rokhani 6.Bersedia membayar kpd kas neg.uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kpd penghasilan setiap bulan 7.Mempunyai mata pencaharian tetap 8.Tdk mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI Naturalisasi ini dpt diberikan bagi mereka (warga asing) yg telah berjasa kpd neg RI dgn penyataan sendiri ( permohonan) utk menjadi WNI, atau dpt diminta oleh negara RI (UU No.12 Th.2006 ) back

11 BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 23 (UU No.12 Th.2006 ) back2back1


Download ppt "(UU No.12 Th.2006 ). WARGANEGARA ASAS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK IND DAN WNI ASAS IUS SOLI & IUS SANGUINIS APATRIDE & BIPATRIDE Penduduk Ind. & WNI CARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google