Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN"— Transcript presentasi:

1 ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
OLEH : MUHAMMAD YAJID KALAM (WAKIL KATIB SYURIYYAH PERIODE 2012 – 2017)

2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
TUJUAN Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IV Pasal 8 Ayat 2 : Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejah-teraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم

3 GERAK MASYARAKAT عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية
MASYARAKAT INFORMASI عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم NETWORK KULTUR IT MEDIA

4 CIVIL SOCIETY عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم

5 GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم و ما أرسلنك إلا رحمة للعلمين GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ’ALAMIN ADALAH TRANSFORMASI SOSIAL KULTURAL : MENJADI KHOIRO UMMAH BERKIPRAH SEBAGAI UMMATAN WASATHA GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL’ ALAMIN BUKAN TRANSFORMASI POLITIK

6 TRANSFORMASI SOSIAL KULTURAL
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم IMAN ILMU MANFAAT MANDIRI JAHILIYYAH AFDLALUNNAS KHOIRO UMMAH HIKMAH SYAJA’AH ‘IFFAH ‘ADL ASH-SHIDQU AL-AMANAH AL-’ADLU AT-TA’AWUN AL-ISTIQOMAH

7 KIPRAH SOSIAL KULTURAL
NILAI SOSIOSPIRITUAL FITRAH SALIMAN NAS MIN LISANIHI WA MIN YADDIHI UKHUWWAH ISLAMIYYAH UKHUWWAH WATHANIYYAH UKHUWWAH INSYANIYYAH عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANUSIA UMMAH WASATHA KHOIRO UMMAH SIKAP KEMASYARAKATAN AT-TAWASSUTH WAL I’TIDAL AT-TASAMUH AT-TAWAZUN AL-AMRU BIL MA’RUF WAN NAHYU ‘ANIL MUNKAR PANDUAN KREATIF AL-MUHAFAZHAH ‘ALAL QODIMISH SHALIH AL-AKHDZU BIL JADIDIL ASHLAH KIPRAH SOSIAL KULTURAL

8 ALUR MANAJEMEN عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANAJEMEN BY PEOPLE MANAJEMEN BY TECHNIQUE MANAJEMEN BY INFORMATION MANAJEMEN BY SYSTEM

9 MANAJEMEN BY PEOPLE عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم HUDHUR MAL QUWWAH AQL SYIAR DUKUNGAN & PARTISIPASI AJARAN SEJARAH KARYA HADIR MODAL PROPAGANDA KEGIATAN DATANG HUMAS CITRA / IMAGE FAMILIER BENAR JUJUR MANFAAT SOLUTIF HEBAT

10 MANAJEMEN BY TECHNIQUE
MANUSIA PENGETAHUAN KETERAMPILAN عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم ALAT FINANSIAL TEKNOLOGI KARYA KEGIATAN PENGAYOMAN SISTEM

11 MANAJEMEN BY SYSTEM عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية
AJARAN IMAN ISLAM IHSAN عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم BERPIKIR TAQLID QOULI TAQLID MANHAJI SOSIAL MASYARAKAT MUTAMADDIN NAHDLATUL ULAMA

12 MANAJEMEN BY INFORMATION
عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم ALUR KULTUR MEDIA IT NETWORK VERIFIKASI PERSONAL KULTURAL STRUKTURAL TINDAK LANJUT PERSONAL KULTURAL STRUKTURAL

13 KIPRAH عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم
IMAN PENEGAKKAN SHALAT MAJLIS DZIKIR MAJLIS SHALAWAT ILMU MAJLIS TA’LIM PASANTREN / SEKOLAH / MADRASAH PELATIHAN SEMINAR / DISKUSI / BAHTSUL MASAIL MANFAAT TUNAIKAN ZAKAT KEPEDULIAN JALINAN PERSAUDARAAN ADVOKASI MANDIRI PEMBERDAYAAN LAPANGAN PEKERJAAN / KESEMPATAN USAHA عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم


Download ppt "ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google