Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN OLEH : MUHAMMAD YAJID KALAM (WAKIL KATIB SYURIYYAH PERIODE 2012 – 2017)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN OLEH : MUHAMMAD YAJID KALAM (WAKIL KATIB SYURIYYAH PERIODE 2012 – 2017)"— Transcript presentasi:

1 ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN OLEH : MUHAMMAD YAJID KALAM (WAKIL KATIB SYURIYYAH PERIODE 2012 – 2017)

2 TUJUAN عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IV Pasal 8 Ayat 2 : Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejah- teraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta

3 GERAK MASYARAKAT KULTUR NETWORK MEDIA IT MASYARAKAT INFORMASI عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم

4 CIVIL SOCIETY عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم

5 GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم و ما أرسلنك إلا رحمة للعلمين GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ’ALAMIN ADALAH TRANSFORMASI SOSIAL KULTURAL : 1.MENJADI KHOIRO UMMAH 2.BERKIPRAH SEBAGAI UMMATAN WASATHA GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL’ ALAMIN BUKAN TRANSFORMASI POLITIK

6 TRANSFORMASI SOSIAL KULTURAL عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم JAHILIYYAHKHOIRO UMMAH 1.HIKMAH 2.SYAJA’AH 3.‘IFFAH 4.‘ADL 1.ASH-SHIDQU 2.AL-AMANAH 3.AL-’ADLU 4.AT-TA’AWUN 5.AL-ISTIQOMAH AFDLALUNNAS 1.IMAN 2.ILMU 1.MANFAAT 2.MANDIRI

7 MANUSIA عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم UMMAH WASATHA KHOIRO UMMAH NILAI SOSIOSPIRITUAL 1.FITRAH 2.SALIMAN NAS MIN LISANIHI WA MIN YADDIHI 3.UKHUWWAH ISLAMIYYAH 4.UKHUWWAH WATHANIYYAH 5.UKHUWWAH INSYANIYYAH SIKAP KEMASYARAKATAN 1.AT-TAWASSUTH WAL I’TIDAL 2.AT-TASAMUH 3.AT-TAWAZUN 4.AL-AMRU BIL MA’RUF WAN NAHYU ‘ANIL MUNKAR PANDUAN KREATIF 1.AL-MUHAFAZHAH ‘ALAL QODIMISH SHALIH 2.AL-AKHDZU BIL JADIDIL ASHLAH KIPRAH SOSIAL KULTURAL

8 ALUR MANAJEMEN MANAJEMEN BY PEOPLE MANAJEMEN BY TECHNIQUE MANAJEMEN BY SYSTEM MANAJEMEN BY INFORMATION عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم

9 عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANAJEMEN BY PEOPLE 1.HUDHUR 2.MAL 3.QUWWAH 4.AQL 5.SYIAR DUKUNGAN & PARTISIPASI CITRA / IMAGE 1.FAMILIER 2.BENAR 3.JUJUR 4.MANFAAT 5.SOLUTIF 6.HEBAT PROPAGANDA 1.KEGIATAN 2.DATANG 3.HUMAS 1.AJARAN 2.SEJARAH 3.KARYA 4.HADIR MODAL

10 عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANAJEMEN BY TECHNIQUE MANUSIA 1.PENGETAHUAN 2.KETERAMPILAN ALAT 1.FINANSIAL 2.TEKNOLOGI KARYA 1.KEGIATAN 2.PENGAYOMAN 3.SISTEM

11 عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANAJEMEN BY SYSTEM AJARAN 1.IMAN 2.ISLAM 3.IHSAN BERPIKIR 1.TAQLID QOULI 2.TAQLID MANHAJI SOSIAL 1.MASYARAKAT MUTAMADDIN 2.NAHDLATUL ULAMA

12 عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم MANAJEMEN BY INFORMATION ALUR 1.KULTUR 2.MEDIA 3.IT 4.NETWORK VERIFIKASI 1.PERSONAL 2.KULTURAL 3.STRUKTURAL TINDAK LANJUT 1.PERSONAL 2.KULTURAL 3.STRUKTURAL

13 عليكم بفرقة أهل السنة و الجماعة الناجية و عليكم بالسواد الأعظم KIPRAH 1.IMAN PENEGAKKAN SHALAT MAJLIS DZIKIR MAJLIS SHALAWAT 2.ILMU MAJLIS TA’LIM PASANTREN / SEKOLAH / MADRASAH PELATIHAN SEMINAR / DISKUSI / BAHTSUL MASAIL 3.MANFAAT TUNAIKAN ZAKAT KEPEDULIAN JALINAN PERSAUDARAAN ADVOKASI 4.MANDIRI PEMBERDAYAAN LAPANGAN PEKERJAAN / KESEMPATAN USAHA


Download ppt "ALUR GERAKAN ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN OLEH : MUHAMMAD YAJID KALAM (WAKIL KATIB SYURIYYAH PERIODE 2012 – 2017)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google