Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.Della Midi Wardani (11023225) 2. Ari Sabar Hati(11023068) 3. Putri Daniswari (11023069) 4. Eva Anugerah (11023071) 5. Ainun Muthoharoh (110232073) 6.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.Della Midi Wardani (11023225) 2. Ari Sabar Hati(11023068) 3. Putri Daniswari (11023069) 4. Eva Anugerah (11023071) 5. Ainun Muthoharoh (110232073) 6."— Transcript presentasi:

1

2 1.Della Midi Wardani (11023225) 2. Ari Sabar Hati(11023068) 3. Putri Daniswari (11023069) 4. Eva Anugerah (11023071) 5. Ainun Muthoharoh (110232073) 6. Ratna Qorry Sugito (11023077) 7. Heppy Ayu Muifriani (11023289) 8. Hanif Tri Febiawan (11023297) 9. Khomsiyah Sismiati (11023299) 10. Mimin Mujiasih (11023301) 11. Tri Fitrianingsih (11023304) 12. Intan Melati Sukma (11023305)

3  Apa itu? Apa itu?  Siapa penyusun dan perumusan? Siapa penyusun dan perumusan?  Fungsinya apa? Fungsinya apa?

4  Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai sebagai ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

5  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus H. Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953), dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang tanwir tahun 1951.

6  Beberapa alasan mengapa Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah baru disusun dan dirumuskan pada periode Ki Bagus Hadikusuma karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: a. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. b. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun, akibat terlalu mengejar duniawi.  c. Semakin kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar yang bertentangan dengan Muhammadiyah, seperti cara berfikir, sikap hidup atau pandangan hidup yang masuk dalam masyarakat.

7  Bagi persyarikatan Muhammadiyah Muqqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai “Jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan muhammadiyah”

8  Q.S AL-FATIHAH Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum Qudrat Iradat) llah atau kehidupan manusia di muka bumi ini. Masyarakat yang sejahtra, aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dpat diwujudkan diatas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong- tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar- benarnya, lepas dari syaitan dan hawa nafsu.  Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah yang didorong oleh firman Allah daam Al-Quran:  Q.S ALI IMRAN 104  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang- orang yang beruntung.

9  Berisi beberapa bab (I – XVI) yang memuat sejumlah pasal-pasal (1 – 42)  Bab dan pasal pokok terpenting ?

10 Bab 1 : NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bab2 : IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG Bab 3 : MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA Bab 4 : KEANGGOTAAN Bab 5 : SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI Bab 6 : PIMPINAN Bab 7 : UNSUR PEMBANTU PIMPINAN Bab 8 : ORGANISASI OTONOM

11 Bab 9 : PERMUSYAWARATAN Bab 10 : RAPAT Bab 11 : KEUANGAN DAN KEKAYAAN Bab 12 : LAPORAN Bab 13 : ANGGARAN RUMAH TANGGA Bab 14 : PEMBUBARAN Bab 15 : PERUBAHAN Bab 16 : PENUTUP PASAL – PASAL

12  Berisi pasal-pasal ( 1 – 38 )  Pasal terpenting?

13 Maka degan Muhammadiyah ini mudah- mudahan umnat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'imi' dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

14


Download ppt "1.Della Midi Wardani (11023225) 2. Ari Sabar Hati(11023068) 3. Putri Daniswari (11023069) 4. Eva Anugerah (11023071) 5. Ainun Muthoharoh (110232073) 6."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google