Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”"— Transcript presentasi:

1

2 DIA MENGASIHIKU

3 ”DIA MENCARIKU”

4 “DIA MENYAMBUTKU”

5 DIA MENGAMPUNIKU

6 DIA MENYEMBUHKANKU

7

8 “DIA MENASEHATIKU”

9 9/118

10 Percakapan dengan Nikodemus

11

12

13 Nasihat Yesus pertama: Ego, posisi, pendidikan, kekayaan, kehormatan, janganlah menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus

14 14/118 Yoh 3:2 “"Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya."

15 15/118 Yoh 3:3 "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."

16 16/118 Yoh 3:4 "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?"

17 17/118 Yoh 3:5 "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.”

18 Nasihat Yesus yang kedua: Setiap orang yang datang kepada Yesus membutuhkan baptisan air dan pembaruan hati oleh Roh Allah.

19 19/118 Yoh 3:6 “Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.

20 Galatia 5:17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 19 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21 kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah

21 Galatia 5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

22 Yoh 3:8 “Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap- tiap orang yang lahir dari Roh."

23 Nasihat Yesus ketiga: Hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati menyanggupkan kita menjadi manusia baru.

24 Yoh 14 :26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama- Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Yoh 15:26; 16:14 Memberikan kesaksian tentang Yesus dan memuliakan Yesus; Yoh 14 :26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama- Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Yoh 15:26; 16:14 Memberikan kesaksian tentang Yesus dan memuliakan Yesus;

25 Yoh16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; ayat 13, menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Yoh16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; ayat 13, menuntun mereka kepada seluruh kebenaran.

26 Rasul mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, ayat 9 Roh Kudus tinggal didalam kita, 1 Kor 12:4, 8-11, 28; Ef 4:11 Roh Kudus memberikan karunia rohani. Rasul mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, ayat 9 Roh Kudus tinggal didalam kita, 1 Kor 12:4, 8-11, 28; Ef 4:11 Roh Kudus memberikan karunia rohani.

27 Efesus 4:30 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.

28 Matius 12:31 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12:31 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.

29 Nasihat Yesus keempat: Jangan menghujat dan mendukakan Roh Kudus

30

31 Yoh 3:9 "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?"

32 Yohanes 3:14,15 “Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.

33 Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa- jasaNya, yakni penawar untuk dosa.

34 Kalau begitu, bagaimanakah caranya kita diselamatkan? “Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, “ demikianlah Anak Manusia itu telah ditinggikan, serta setiap orang yang tidak berdaya karena digigit oleh ular itu, boleh melihat dan hidup. “Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.” Yoh 1:29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepada-Nya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan Juruselamat. Lalu oleh iman Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran, dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya sendiri. Kemudian Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, “Aku suka melakukan kehendakMu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku” Maz 40:9.

35 Prosesnya: 1. Manusia Berdosa - maut 2. Kasih Yesus Kristus (mati di Salib untuk kita) 3. Kasihnya menarik kita 4. Roh Kudus menolong kita memahami kasih itu (iman) 5. Roh Kudus menolong kita utk beriman (tangan memegang kasih pengorbanan Yesus) 6.Roh Kudus Menolong kita untuk berubah. 7.Roh Kudus menolong kita untuk menurut Prosesnya: 1. Manusia Berdosa - maut 2. Kasih Yesus Kristus (mati di Salib untuk kita) 3. Kasihnya menarik kita 4. Roh Kudus menolong kita memahami kasih itu (iman) 5. Roh Kudus menolong kita utk beriman (tangan memegang kasih pengorbanan Yesus) 6.Roh Kudus Menolong kita untuk berubah. 7.Roh Kudus menolong kita untuk menurut

36 Nasihat Yesus kelima: Pandang Yesus, sebagai anak domba Allah yang mati untuk menebus dosa dunia, Pandang Pengorbanannya, Kasihnya akan menarik kita, beriman padanya, Roh Allah akan menolong kita menghasilkan kehidupan yang baru.

37

38 Nasihat Yesus pertama: Ego, posisi, pendidikan, kekayaan, kehormatan, janganlah menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus

39 Nasihat Yesus yang kedua: Setiap orang yang datang kepada Yesus membutuhkan baptisan air dan pembaruan hati oleh Roh Allah.

40 Nasihat Yesus ketiga: Hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati menyanggupkan kita menjadi manusia baru.

41 Nasihat Yesus keempat: Jangan menghujat dan mendukakan Roh Kudus

42 Nasihat Yesus kelima: Pandang Yesus, sebagai anak domba Allah yang mati untuk menebus dosa dunia, Pandang Pengorbanannya, Kasihnya akan menarik kita, beriman padanya, Roh Allah akan menolong kita menghasilkan kehidupan yang baru.

43


Download ppt "DIA MENGASIHIKU ”DIA MENCARIKU” “DIA MENYAMBUTKU”"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google