Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

4/6/2015 Seni Tembang. PAIKEM Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena Para kanca mangga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "4/6/2015 Seni Tembang. PAIKEM Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena Para kanca mangga."— Transcript presentasi:

1 4/6/2015 Seni Tembang

2 PAIKEM Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena Para kanca mangga samya suka-suka Sesarengan ngudi kawruh kang utama

3 CIRI PAIKEM 1. Imitating (dhoyong) 2. Remembering (drill) 3. Reformulating 4. Creating: ukara 5. justifiying: lesson study

4 Metode INKO I: PAIKEM- LEARNING 1. 2 3 5 6 1 5 2 3 5 3 2 1 (ayo sinau aksara Jawa) 3 x, saya alon 2. Apalke ngucap: “Hanacaraka”, diwalik 3. Apalke karo merem: nulis 4. Lelagon: “Hanacaraka” munggah gaya “Cocak Rawa”, sinau basa Jawa 5. Main kertu “Hanacaraka” 6. Dramatisasi kisah Ajisaka: wawan rembug Ajisaka karo abdine sakloron

5 Lagon Sinau Basa Jawa Sinau-sinau basa Jawa Basa Jawa sing prasaja Kudu bisa gawe suka rena Lan manehe aja gawe rekasa Senenge-senenge ora ngantuk Yen ngantuk olehe gethuk Gethuke marahi watuk Yen digoyang “ser” marahi ….

6 Metode INKO II: JOYFUL- LEARNING Disebut strategi: GEMBIRA: gemar, minat, biasa, ria Lumbung Desa: thok-ethek-thok-thok ethek- thung dhung Jamuran: 7 orang, yang gandhengan lambat “dadi”

7 Jamuran Sl. 9 Bk: celuk 66 6 1 5 2 3 22 6 1 2 1 6 1 5 2 3 22 2 6 2 1 2 6 2 1 22 23 1 6 5 5 5 2 3 2 3 5 6 Jamuran ya gegethok jamur apa Ya gegethok jamur gajih mbejijih saara-ara sira mbedhe jamur apa

8 Langkah Bermain Satu 1.Rong ulihan mandheg 2.Thek-thuk-thuk-thek-thek- thuk (3 x), baru “Jamur …..” 3.Sing “dadi” njedhekake jamur …… 4.Sing kalah cepet, diceblek, “dadi” 5.Sing “dadi” maca geguritan JAMUR CEPAKI 6.Golek sing “dadi” nganti loro, siji maca Permainan A (warna pink)

9 Langkah bermain dua 1. Wacanen nggunakake ngelmu: pipalanda 2. Yen wis ketemu, cakna apa karepe, nganggo “peraga” 3. Rampung: Liyane nembangke Si kancil bocah umuk Ndadak kepengin mabur Ayo enggal digebuk Mundhak dadi wong kufur

10 Metode INKO III: JANGESGERSEM 1.Semaken manut ubenge jarum jam 2.Tulisan tembung sing ditemokake 3.Susunen dadi ukara 4.Coba tembangna dadi 2 kelompok, sing plegak- pleguk, “dadi”, njoged, ngenut lagu pungkasan 5.Kelompok sing menang gandhengan, sing kalah nlusup ngisor tangan/kelek 6.Liyane nglagokake dolanan DUGA 7.Sing dadi guru siji, seka kelompok menang: nakoni singa kalah: wingi dolanan nyang ndi, kok dha seneng-seneng 8.Jawaban urut, nganggo unggah-ungguh

11 Joyful-Learning Gladhen vokal: gambang suling, kate-kate, ris-risan pandhan Gladhen swara onomatope: dherrr, jrenggg, nyos, Gladhen ngguyu: lakak-lakak, Gladhen nesu: sereng, Gladhen nangis: trenyuh

12 4/6/2015


Download ppt "4/6/2015 Seni Tembang. PAIKEM Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena Para kanca mangga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google