Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Seni Tembang 4/9/2017.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Seni Tembang 4/9/2017."— Transcript presentasi:

1 Seni Tembang 4/9/2017

2 PAIKEM Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena
Para kanca mangga samya suka-suka Sesarengan ngudi kawruh kang utama Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan

3 CIRI PAIKEM 1. Imitating (dhoyong) 2. Remembering (drill)
3. Reformulating 4. Creating: ukara 5. justifiying: lesson study

4 Metode INKO I: PAIKEM-LEARNING
(ayo sinau aksara Jawa) 3 x, saya alon 2. Apalke ngucap: “Hanacaraka”, diwalik 3. Apalke karo merem: nulis 4. Lelagon: “Hanacaraka” munggah gaya “Cocak Rawa”, sinau basa Jawa 5. Main kertu “Hanacaraka” 6. Dramatisasi kisah Ajisaka: wawan rembug Ajisaka karo abdine sakloron

5 Lagon Sinau Basa Jawa Sinau-sinau basa Jawa Basa Jawa sing prasaja
Kudu bisa gawe suka rena Lan manehe aja gawe rekasa Senenge-senenge ora ngantuk Yen ngantuk olehe gethuk Gethuke marahi watuk Yen digoyang “ser” marahi ….

6 Metode INKO II: JOYFUL-LEARNING
Disebut strategi: GEMBIRA: gemar, minat, biasa, ria Lumbung Desa: thok-ethek-thok-thok ethek-thung dhung Jamuran: 7 orang, yang gandhengan lambat “dadi”

7 Jamuran Sl. 9 Bk: celuk Jamuran ya gegethok jamur apa Ya gegethok jamur gajih mbejijih saara-ara sira mbedhe jamur apa

8 Langkah Bermain Satu Rong ulihan mandheg
Thek-thuk-thuk-thek-thek-thuk (3 x), baru “Jamur …..” Sing “dadi” njedhekake jamur …… Sing kalah cepet, diceblek, “dadi” Sing “dadi” maca geguritan JAMUR CEPAKI Golek sing “dadi” nganti loro, siji maca Permainan A (warna pink)

9 Langkah bermain dua 1. Wacanen nggunakake ngelmu: pipalanda
2. Yen wis ketemu, cakna apa karepe, nganggo “peraga” 3. Rampung: Liyane nembangke Si kancil bocah umuk Ndadak kepengin mabur Ayo enggal digebuk Mundhak dadi wong kufur

10 Metode INKO III: JANGESGERSEM
Semaken manut ubenge jarum jam Tulisan tembung sing ditemokake Susunen dadi ukara Coba tembangna dadi 2 kelompok, sing plegak-pleguk, “dadi”, njoged, ngenut lagu pungkasan Kelompok sing menang gandhengan, sing kalah nlusup ngisor tangan/kelek Liyane nglagokake dolanan DUGA Sing dadi guru siji, seka kelompok menang: nakoni singa kalah: wingi dolanan nyang ndi, kok dha seneng-seneng Jawaban urut, nganggo unggah-ungguh

11 Joyful-Learning Gladhen vokal: gambang suling, kate-kate, ris-risan pandhan Gladhen swara onomatope: dherrr, jrenggg, nyos, Gladhen ngguyu: lakak-lakak, Gladhen nesu: sereng, Gladhen nangis: trenyuh

12 matur nuwun 4/9/2017


Download ppt "Seni Tembang 4/9/2017."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google