Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Al Baqarah 135 - 138 Sapi Betina 135 - 138 Pelajaran minggu ketigapuluh tiga Senin 23 Januari 2006 Ki Ageng Lempung Garing.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Al Baqarah 135 - 138 Sapi Betina 135 - 138 Pelajaran minggu ketigapuluh tiga Senin 23 Januari 2006 Ki Ageng Lempung Garing."— Transcript presentasi:

1

2 Al Baqarah 135 - 138 Sapi Betina 135 - 138 Pelajaran minggu ketigapuluh tiga Senin 23 Januari 2006 lempung_garing@yahoo.com Ki Ageng Lempung Garing

3 PENGUMUMAN MATERI INI BUKAN MILIK ANDA, jadi anda tidak boleh memilikinya secara pribadi,… tetapi anda harus menyebarkannya lagi ke semua orang. ORANG LAIN JUGA BERHAK MENDAPATKANNYA. HAPALKANLAH! materi ini dibuat seminggu sekali, kalau masih terlalu berat maka anda bisa menghapalkan sehari satu ayat dengan artinya dan diulang setiap habis sholat, Insya Allah dalam setahun minimal satu juzz sudah anda hafal lengkap dengan artinya. Kalau perlu buat sebuah group penghafal. Tertanda : Ki Ageng Lempung Garing

4 135. Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah : "Tidak, melainkan (Kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik". danMereka berkataKalian menjadiyahudiataunasrani Kamu mendapat petunjukkatakanlahTidak, melainkanagamaIbrahim Lurus/benardantidakDia adalahdariOrang-orang musyrik

5 136a. Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya katakanlah Kami telah beriman Dengan Allah Dan apa yang Telah diturunkan Kepada kamiDan apa yang Telah diturunkanKepadaIbrahimdanIsmaildanIshaq danYakub danAnak cucu Dan apa yangTelah diberikan Musa dan Isa Dan apa yangTelah diberikan Nabi-nabi dari Tuhannya a

6 136b. Kami tidak membeda- bedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya". tidak Kami membeda- bedakan diantaraSatu/ seseorang Dari mereka dankamikepadanya Orang-orang muslim/ tunduk patuh b

7 137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu Telah beriman kepadanya, sungguh mereka Telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. dan Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka jika Mereka telah beriman Dengan semisal Apa yang Kalian telah beriman denga nnya Maka sungguh Mereka telah mendapat petunjuk Dan jika Mereka telah berpaling maka sesungguhnya apa yang mereka Di dalam perpecah an Maka akan mencukupi mereka AllahDan DiaMaha mendengar Maha mengetahui

8 138.Shibghah Allah. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan Hanya kepada-Nya- lah kami menyembah. Shibghah/ celupan Allahdan siapa yang Lebih baikdari Allah Shibghah/ celupan dan kamikepadanya Orang-orang yang menyembah

9 Ulangan Al Baqarah 135-138 terjemahkanlah

10


Download ppt "Al Baqarah 135 - 138 Sapi Betina 135 - 138 Pelajaran minggu ketigapuluh tiga Senin 23 Januari 2006 Ki Ageng Lempung Garing."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google