Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kelompok IV Tirana Girl Ika Dian S With Love Fitri Purbani Hamidah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kelompok IV Tirana Girl Ika Dian S With Love Fitri Purbani Hamidah."— Transcript presentasi:

1

2 Kelompok IV Tirana Girl Ika Dian S With Love Fitri Purbani Hamidah

3  Darah haid  Darah nifas  Darah istihadah Macam-macam darah yang keluar dari rahim seorang wanita

4  Pengertian  Menurut lughot : “assaelanu” kadar-kadar ngalir.  Darah anu kaluar ti rahim istri anu sehat sareng sanes kusabab wiladah (ngalahirken).  Menurut Biologi : meluruhnya ovum (sel telur) karena tidak dibuahi.  Sifat darah haid 1. Kaluar ti istri anu tos umur 9 tahun 2. Upami kaluarna ti istri anu te acan sampurna umur 9 tahun, dina bajuri dijelasken upami kirangna “yudhiiku” tegesna “rupek” atanapi kaluarna dina waktu 15 hari satecan umur 9 th maka dihukuman darah haid. (ukuran umurna diukur tina bulan hijriyah sanes bulan masehi). 3. Warnana aswad (hideung), pami dina pendapat nu sanesmah warnana banget berem jadi semu hideung. 4. Dalam fiqih muslimah karangan ibrahim Muhammad al-jamal disebutkan bahwa darah haid itu mempunyai 6 warna, yaitu : hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan abu-abu. 5. Sifat nu saterasna nyaeta banget panas.

5 ZAMAN HAID 1. pangsaeutik-eutikna zaman haid nyaeta sadinten sawengi, bari memenuhi kana 24 jam. Tegesnamah dina sadinten sawengi eta darahna ittishol /tuluy- tuluy. 2. Ghalib-ghalibna zaman haid nyaeta 6/7 dinten/wengi. 3. Pangloba-lobana zaman haid nyaeta 15 dinten/wengi. Upami kirang ti 24 jam dina sadinten sawengi atanapi lebih ti 15 dinten/wengi maka eta disebat darah istihadah. Pangsaeutik-saeutikna zaman suci eta 15 dinten/wengi.

6 Darah Nifas  Pengertian Darah anu kaluar dina saba’da ngalahirkeun. Dina kitab taqrib disebatken upami darahna kaluar bareng atanapi sateacan kaluarna bayi eta hente dingaranan darah nifas.

7  ZAMAN NIFAS 1. Pangsaeutik-eutikna zaman nifas nyaeta “lahdzotan” (saberesetan). Anu kaluarna teh saatos kaluarna bayi. 2. Ghalib-ghalibna zaman nifas nyaeta 40 dinten. 3. Pangseueur-seueurna zaman nifas nyaeta 60 dinten.

8 Pengertian Darah anu kaluar dina lian poenan haid atanapi nifas. Atanapi sok disebat oge darah panyakit.

9 Paharaman piken jalma nu haid sareng nifas Dina safinahmah aya 10 pami dina taqrib/bajurimah aya 8, sareng dina yaqutunnafismah aya 11: @ Shalat (shalat fardhu atanapi shalat sunnat), nyakitu dei sujud tilawah sareng sujud syukur. @ Shaum (pardhu/sunnat) @ Maca qur’an, sirr atanapi jahr. Kumaha upami dina hate,? Imam nawawi ngajelasken dina kitab tibyan “menang piken jalma anu junub sareng haid ngaberjalanken atanapi mikir2 qur’an dina hatena kalawan hente diucapken”. @ Ngusap sareng @ nyandak qur’an @ Ngaliwat ka mesjid, in khofat talwitsahu (dina Yaqutunnafis) @ Asup ka mesjid, inkhofat talwitsahu (dina bajuri) @ Thowaf (pardhu/sunnat) @ Ngawathi @ Ngalapsuka @ Haram di thalak

10 REFERENSI  Kitab taqrib  Kitab bajuri  Kitab yaqutunnafis  Kitab safinah  Kitab thibyan  Fiqhul mar’atil muslimah

11 Hatur Nuhun BUNGA KEMBOJA PUTIH BERSERI PUTIHNYA MELUR DIUJUNG DAHAN ATAS KERJASAMA DAN BANTUAN YANG DIBERI PUJI SYUKUR DAN TERIMAKASIH KAMI UCAPKAN.


Download ppt "Kelompok IV Tirana Girl Ika Dian S With Love Fitri Purbani Hamidah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google