Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDAR KOMPETENSI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHAN AJAR KOMPETENSI DASAR EVALUASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STANDAR KOMPETENSI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHAN AJAR KOMPETENSI DASAR EVALUASI."— Transcript presentasi:

1 STANDAR KOMPETENSI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHAN AJAR KOMPETENSI DASAR EVALUASI

2 11.1 Mampu memahami dan menanggapi wacana lisan melalui menyimak rumpaka lagu kawih / tembang dan cerita wayang.

3 11.1.2 Mendengarkan carita wayang secara langsung atau melalui media kaset/radio/televisi Golek Yudistira,

4

5 ISTILAH-ISTILAH SAJARAH RUPA GOLEK CARITA SILIH ASAH SILIH ASIH SILIH ASUH

6 Asalna tina kecap BAYANG Bukti sajarah (wayang kulit): Prasasti tembaga (840M),prasasti urgasena (896M), prasasti balitung (907M),Carita Jawa (939M),Kakawin Arjunawiwaha (abad 11) wayang Golek:  Nu nyiptakeun: Sunan Kudus (abad 16) carita raja menak  R.A.A. Wiranatakusumah III (carita Mahabrata)  R.A.A. Wiranatakusuma Iv (golek ku basa Sunda) Urang ngadangukeun heula kawih yu ah!

7  buku mahabrata: karangan Wiyasa, lobana 200.000 baris.nyaritakeun perang sadulur antara pandawa jeung Kurawa  buku Ramayana: karangan Walmiki, 48.000 baris. Nyaritakeun perang antara Sri Rama ngalawan Rahwana nu ngiwat pamajikan Rama nya eta Dewi Sinta.  buku mahabrata: karangan Wiyasa, lobana 200.000 baris.nyaritakeun perang sadulur antara pandawa jeung Kurawa  buku Ramayana: karangan Walmiki, 48.000 baris. Nyaritakeun perang antara Sri Rama ngalawan Rahwana nu ngiwat pamajikan Rama nya eta Dewi Sinta. Hubungan pancakaki pandawa jeung kurawa dina mahabrta Hubungan pancakaki pandawa jeung kurawa dina mahabrta Golek Yudistira,

8  Kakawen, murwa, antawacana, nyandra, bagedor, gugunungan, campala, campurit, sinden, dalang, nayaga, jurualok, Wangenan istilah-istilah Sareundeuk saigel sabobot sapihanean

9 ERAWAN PALASTRA BOBODORAN SI CEPOT


Download ppt "STANDAR KOMPETENSI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHAN AJAR KOMPETENSI DASAR EVALUASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google