Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KESERIUSAN HAMBA KEPADA ALLAH (bentuk keikhlasan hamba)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KESERIUSAN HAMBA KEPADA ALLAH (bentuk keikhlasan hamba)"— Transcript presentasi:

1 KESERIUSAN HAMBA KEPADA ALLAH (bentuk keikhlasan hamba)
Salman,

2 KITA SERING LUPA Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS.Ibrahim:34)

3 QS. AL-ISRA Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kamu, dan kalo sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalo terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap kami.

4 MANUSIA SERING LUPA: Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah
Hidup di dunia hanya sebentar Skenario hidup bukan kita yang membuat Semua kebutuhan hidup kita, Allah yang menyediakannya Awal dan akhir, serta jalan hidup kita, ditentukan oleh Allah Kita hanya menjalani dengan kesempatan memilih yang terbaik

5 SYIRIK DOSA TERBESAR Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampu dosa selainnya. SYIRIK adalah engkau menjadikan tandingan di sisi Allah, atau menjadikan saingan dalam penghambaan.

6 CARA IBLIS MENGGODA MANUSIA
Melalui perbuatan syirik Menggoda melalui perbuatan bid’ah Melalui perbuatan dosa besar Melalui perbuatan dosa kecil Melalui perbuatan yang makruh Melalui perbuatan yang mubah Mengerahkan pasukannya

7 DAMPAK DARI PERBUATAN DOSA
Kemurkaan Allah Membuat iblis senang Menjauhi surga Mendekati neraka Menyakiti dirinya sendiri Menodai fitrah dirinya Menyakiti malaikat Menyusahkan Nabi SAW Mempersaksikan dirinya di hadapan alam semesta bahwa ia manusia durhaka Menghianati banyak manusia

8 MENJAGA RAJA DI DALAM TUBUH
Ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi, bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qalbu. (HR. Bukhari Muslim) Sesungguhnya hati itu dapat berkarat seperti berkaratnya besi. Para sahabat bertanya bagaimana cara mensucikannya? Rasulullah menjawab: dengan membaca al-Qur’an dan mengingat mati.

9 HATI-HATILAH MEMBAWA HATI..!
3 JENIS HATI: 1. HATI YANG HIDUP 2. HATI YANG MATI 3. HATI YANG SAKIT Hati yang sehat adalah hatinya orang-orang beriman. Hati yang mati adalah hatinya orang- orang yang kufur kepada Allah. Hati yang sakit adalah hatinya orang muslim yang banyak maksiat.

10 HATI SEHAT DAN CIRI-CIRINYA
MUDAH MENERIMA KEBENARAN CINTA TERHADAP KEBENARAN DAN BERLAPANG DADA TERHADAP ISLAM CINTA KEPADA HAL-HAL YANG MENAMBAH KEKUATAN IMAN MEMILIKI KEYAKINAN YANG KOKOH YANG TIDAK DIGUNCANGKAN KERAGUAN MERASAKAN NIKMATNYA SHALAT DAN MEMBACA AL- QURAN SANGAT MENGHARGAI WAKTU DAN TIDAK MENYIA- NYIAKANNYA TIDAK MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI TUJUAN AKHIR DALAM HIDUP

11 CIRI HATI YANG SAKIT KETIKA HATI TIDAK MERASAKAN SAKIT DAN PEDIH OLEH GORESAN-GORESAN PISAU KEMAKSIATAN ITULAH HATI YANG SAKIT.. KARENA HATI TELAH TERACUNI SEHINGGA TIDAK BISA MEMBEDAKAN YANG BENAR DAN YANG SALAH.. DUA PENYAKIT HATI YANG PALING UTAMA: 1. PENYAKIT SYAHWAT 2. PENYAKIT SYUBHAT

12 PERUSAK HATI BERGAUL DENGAN SEMBARANG ORANG
kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulanitu teman akrab(ku). Sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. (QS. Al-Furqan: 28-29) LARUT DALAM ANGAN-ANGAN KOSONG BERGANTUNG KEPADA SELAIN ALLAH MAKANAN YANG HARAM BANYAK TIDUR

13 AGAR HATI SEPUTIH SALJU
Membaca dan memahami al_Qur’an Senantiasa berdzikir Puasa Shalat malam Silaturrahmi “katakanlah; al-qur’an adalahpetunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman” QS. Fushilat: 44.

14 HIDUP CUMA DALAM DUA NAFAS
Nafas naik dan nafas turun hargai nafas yang naik, karena udara yang dihirup adalah pemberian Allah secara Cuma-Cuma.. Manfaatkanlah sebaik- baiknya.. Bertaubatlah dalam nafas yang turun, bisa jadi itu adalah nafas terakhir yang keluar dari tubuh kita..

15 Banyak berbuat tidak banyak bicara..
Sampai kapanpun berbicara itu beda dengan berbuat.. Allah Berfirman: “bekerjalah, maka Allah Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian..” (QS. Attaubah)

16 Syukuri Anugerah Yang Allah Beri
Empat anugerah yang agung akan hilang dengan empat perkara: 1. Akal akan hilang oleh amarah 2. Agama akan hilang oleh dengki 3. Malu akan hilang oleh sifat rakus 4. Amal ibadah akan hilang oleh sifat sombong

17 LAKUKANLAH 4 HAL YANG UTAMA..
Memberi maaf ketika marah Memberi ketika membutuhkan Bertaqwa ketika sendirian Menyampaikan yang hak kepada yang anda segani/takuti

18 MEMAHAMI ARTI HIDUP “Tahun ibarat pohon, bulan-bulan laksana cabangnya, hari-hari sebagai rantingnya, jam-jam sebagai daun-daunnya, dan nafas- nafas kita sebagai buahnya. Barangsiapa yang nafas-nafasnya dalam keta’atan, maka orang itu telah menanam pohon yang baik.” (Ibnul Qayiim al-Jauziyah)

19 TERUSLAH BERBUAT KEBAIKAN
Tidak ada kebajikan utama setelah iman, selain mendatangkan manfaat bagi orang lain; dan tidak ada kejelekan yang lebih jahat setelah musyrik, selain mendatangkan kesengsaraan pada orang lain

20 LAYANI DENGAN BAIK

21 DENGARKAN DAN BAHAGIAKAN

22 DAN.. TEMUKAN KEBAHAGIAAN


Download ppt "KESERIUSAN HAMBA KEPADA ALLAH (bentuk keikhlasan hamba)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google