Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.Penggabungan antara 2 orang/badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan disebut : a. Persekutuanb.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.Penggabungan antara 2 orang/badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan disebut : a. Persekutuanb."— Transcript presentasi:

1 1.Penggabungan antara 2 orang/badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan disebut : a. Persekutuanb. Partnership c. Perseroan terbatasd. a dan b benar 2. Setiap anggota merupakan agen dari persekutuan berusaha untuk mencapai tujuan usahanya. Ini adalah karakteristik persekutuan yang disebut dengan : a. Mutual Agency b. Limited Life c. Unlimited Liability d. Ownership Of An Interest In A Partnership 2. Setiap anggota merupakan agen dari persekutuan berusaha untuk mencapai tujuan usahanya. Ini adalah karakteristik persekutuan yang disebut dengan : a. Mutual Agency b. Limited Life c. Unlimited Liability d. Ownership Of An Interest In A Partnership 3. Yang bukan termasuk karakteristik persekutuan adalah : a. Berusaha bersama- sama b. Jangka waktu terbatas c. Tanggung jawab yang tidak terbatas d. Tanggung jawab yang terbatas

2 4. Dibawah ini merupakan bentuk persekutuan, kecuali : a. Trading Partnership b. General Partnership c. Limited Partnership d. Special Partnership

3 5. Tn A, Tn B dan Tn C membentuk Persekutuan “ABC” dengan modal masing- masing : Tn A Rp 1.200, Tn B = Rp 2.400 Tn C = Rp 3.600. Laba yang diperoleh tahun 2007 Rp 600. Berapa laba yang diperoleh tuan A jika laba dibagi dengan perbandingan 1 : 2 : 3 a. Rp 200 c. Rp 300 b. Rp 100 d. Rp 400

4

5 1. Yang tidak termasuk kedalam cara-cara pembagian laba/rugi di persekutuan : a. Dibagi sama b. Dibagi dengan perbandingan atas dasar perjanjianpenyertaan modal c. Ditentukan dulu bunga modal dari tiap anggota, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian d. Dibagikan dulu prive, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian 2. Setiap anggota dalam General Partnership disebut : a. Sekutu Umumc. Sekutu Bebas b. Sekutu Khususd. Sekutu Terbatas

6 2. Setiap anggota dalam General Partnership disebut : a. Sekutu Umum b. Sekutu Khusus c. Sekutu Bebas d. Sekutu Terbatas

7 3. Catatan modal Tn A menunjukkan data sbb. Tgl Ket. RefD K Saldo 01/01/05 1.0001.000 02/04/05 6001.600 01/08/05 2001.400 Jika Laba/Rugi dibagi sesuai dg perbandingan modal rata-rata tahunan masing masing anggota maka jangka waktu mutasi modal pertama adalah : a. 3 bulanc. 4 bulan b. 11 buland. 6 bulan

8 3. Catatan modal Tn A menunjukkan data sbb. Tgl Ket. RefD K Saldo 01/01/05 1.0001.000 02/04/05 6001.600 01/08/05 2001.400 Jika Laba/Rugi dibagi sesuai dg perbandingan modal rata-rata tahunan masing masing anggota maka jangka waktu mutasi modal pertama adalah : a. 3 bulanc. 4 bulan b. 11 buland. 6 bulan

9 4. Tuan D mempunyai perusahaan yang sudah berjalan dan E berniat bergabung dan menanamkan modalnya pada persekutuan Tuan D dg menyerahkan uang Rp10.000,- Neraca Tuan D 31/12/200X a.l. menunjukkan sbb. Piutang Dagang = Rp10.000,- Cad kerugiann Piutang = Rp 1.000,- Tn D dan Tn E bersepakat Piutang Dagang Rp500,- dianggap tidak tertagih dan dinyatakan dihapus. Cad Kerugian Piutang 5%. Jika Persekutuan baru melanjutkan pembukuan persekutuan lama maka jurnal yg harus dibuat untuk Piutang Dagang adalah : a. Rp9.000,- (D) b. Rp10.000,- (D) c. Rp500,- (K) d. Rp1.000,- (K)

10 4. Tuan D mempunyai perusahaan yang sudah berjalan dan E berniat bergabung dan menanamkan modalnya pada persekutuan Tuan D dg menyerahkan uang Rp10.000,- Neraca Tuan D 31/12/200X a.l. menunjukkan sbb. Piutang Dagang = Rp10.000,- Cad kerugiann Piutang = Rp 1.000,- Tn D dan Tn E bersepakat Piutang Dagang Rp500,- dianggap tidak tertagih dan dinyatakan dihapus. Cad Kerugian Piutang 5%. Jika Persekutuan baru melanjutkan pembukuan persekutuan lama maka jurnal yg harus dibuat untuk Piutang Dagang adalah : a. Rp9.000,- (D) b. Rp10.000,- (D) c. Rp500,- (K) d. Rp1.000,- (K)

11 5. Tuan D mempunyai perusahaan yang sudah berjalan dan E berniat bergabung dan menanamkan modalnya pada persekutuan Tuan D dg menyerahkan uang Rp10.000,- Neraca Tuan D 31/12/200X a.l. menunjukkan sbb. Piutang Dagang = Rp10.000,- Cad kerugiann Piutang = Rp 1000,- Tn D dan Tn E bersepakat Piutang Dagang Rp500,- dianggap tidak tertagih dan dinyatakan dihapus, Cad Kerugian Piutang 5%. Jika Tn D dan Tun E membuat pembukuan baru maka jurnal Piutang Dagang adalah : a. Rp9.500,- (D) b. Rp10.000,- (D) c. Rp500,- (K) d. Rp1.000,- (K)

12 5. Tuan D mempunyai perusahaan yang sudah berjalan dan E berniat bergabung dan menanamkan modalnya pada persekutuan Tuan D dg menyerahkan uang Rp10.000,- Neraca Tuan D 31/12/200X a.l. menunjukkan sbb. Piutang Dagang = Rp10.000,- Cad kerugiann Piutang = Rp 1000,- Tn D dan Tn E bersepakat Piutang Dagang Rp500,- dianggap tidak tertagih dan dinyatakan dihapus, Cad Kerugian Piutang 5%. Jika Tn D dan Tun E membuat pembukuan baru maka jurnal Piutang Dagang adalah : a. Rp9.500,- (D) b. Rp10.000,- (D) c. Rp500,- (K) d. Rp1.000,- (K)

13 1. Yang tidak termasuk kedalam cara-cara pembagian laba/rugi di persekutuan : a. Dibagi sama b. Dibagi dengan perbandingan atas dasar perjanjianpenyertaan modal c. Ditentukan dulu bunga modal dari tiap anggota, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian d. Dibagikan dulu prive, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian

14

15 1. Berikut ini yang merupakan kondisi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan oleh tindakan sekutu itu sendiri yaitu: a. Kematian seorang anggota b. Perselisihan internal antar anggota c. Pengunduran diri seorang anggota d. Kecurangan salah seorang anggota 2. Proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota disebut dengan tahap …. a. Realisasi c. Pengadilan b. Likuidasid. a dan b benar

16 2. Proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota disebut dengan tahap …. a. Realisasi c. Pengadilan b. Likuidasid. a dan b benar 3. Persekutuan ABC milik Tn A, Tn B dan Tn C. Misalkan Tn A mengndurkan diri dan pembayaran pada Tn A lebih rendah dari saldo modalnya, maka dapat dilakukan sbb : a. Tn B dan Tn C mendapat bonus b. Tn A mendapat goodwill c. Tn A mendapat bonus d. Salah semua

17 3. Persekutuan ABC milik Tn A, Tn B dan Tn C. Misalkan Tn A mengndurkan diri dan pembayaran pada Tn A lebih rendah dari saldo modalnya, maka dapat dilakukan sbb : a. Tn B dan Tn C mendapat bonus b. Tn A mendapat goodwill c. Tn A mendapat bonus d. Salah semua 4. Jika salah seorang anggota persekutuan meninggal dunia, maka : a. Ahli warisnya berhak menggantikannya b. Persekutuan dapat berlangsung terus c. Persekutuan bubar d. Benar semua

18 4. Jika salah seorang anggota persekutuan meninggal dunia, maka : a. Ahli warisnya berhak menggantikannya b. Persekutuan dapat berlangsung terus c. Persekutuan bubar d. Benar semua 5. A, B,dan C anggota persekutuan dengan modal masing- masing Rp1.000,- Rugi/laba dibagi dg perbandingan A : B : C = 2 : 1 : 1. C mengundurkan diri dan para anggota setuju dengan membayar C sebesar Rp1.150,-. Kelebihannya merupakan goodwill yg dibentuk sebesar : a. Rp 32,50 c. Rp4.000,00 b. Rp 600,00 d. Salah semua

19 5. A, B,dan C anggota persekutuan dengan modal masing-masing Rp1.000,- Rugi/laba dibagi dg perbandingan A : B : C = 2 : 1 : 1. C mengundurkan diri dan para anggota setuju dengan membayar C sebesar Rp1.150,-. Kelebihannya merupakan goodwill yg dibentuk sebesar : a. Rp 32,50 c. Rp4.000,00 b. Rp 600,00 d. Salah semua 1. Berikut ini yang merupakan kondisi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan oleh tindakan sekutu itu sendiri yaitu: a. Kematian seorang anggota b. Perselisihan internal antar anggota c. Pengunduran diri seorang anggota d. Kecurangan salah seorang anggota

20 1. Masuknya anggota baru didalam persekutuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut….., kecuali : a. Membeli sebagian / seluruh dari bagian modal seseorang atau lebih anggota lama b. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang lama c. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang baru d. Dengan membayar sebagian/seluruh utang yang dimiliki oleh anggota lama

21 1. Masuknya anggota baru didalam persekutuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut….., kecuali : a. Membeli sebagian / seluruh dari bagian modal seseorang atau lebih anggota lama b. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang lama c. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang baru d. Dengan membayar sebagian/seluruh utang yang dimiliki oleh anggota lama

22 2. Dibawah ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan likuidasi berlangsung setelah proses likuidasi berakhir, kecuali …. a. Kerugian realisasi dibebankan kepada rekening modal tiap anggota b. Kerugian realisasi aktiva lain-lain dibebankan ke rekening modal tiap anggota c. Pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik d. Kerugian realisasi mengakibatkan berkurangnya uang tunai

23 2. Dibawah ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan likuidasi berlangsung setelah proses likuidasi berakhir, kecuali …. a. Kerugian realisasi dibebankan kepada rekening modal tiap anggota b. Kerugian realisasi aktiva lain-lain dibebankan ke rekening modal tiap anggota c. Pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik d. Kerugian realisasi mengakibatkan berkurangnya uang tunai

24 3. Persekutuan ABC milik Tn A, Tn B dan Tn C. Misalkan Tn A mengndurkan diri dan pembayaran pada Tn A lebih rendah dari saldo modalnya, maka dapat dilakukan sbb : a. Tn B dan Tn C mendapat bonus b. Tn A mendapat goodwill c. Tn A mendapat bonus d. Salah semua

25 3. Persekutuan ABC milik Tn A, Tn B dan Tn C. Misalkan Tn A mengndurkan diri dan pembayaran pada Tn A lebih rendah dari saldo modalnya, maka dapat dilakukan sbb : a. Tn B dan Tn C mendapat bonus b. Tn A mendapat goodwill c. Tn A mendapat bonus d. Salah semua 4. Jika salah seorang anggota persekutuan meninggal dunia, maka : a. Ahli warisnya berhak menggantikannya b. Persekutuan dapat berlangsung terus c. Persekutuan bubar d. Benar semua

26 4. Jika salah seorang anggota persekutuan meninggal dunia, maka : a. Ahli warisnya berhak menggantikannya b. Persekutuan dapat berlangsung terus c. Persekutuan bubar d. Benar semua

27 5. A, B,dan C anggota persekutuan dengan modal masing-masing Rp1.000,- Rugi/laba dibagi dg perbandingan A : B : C = 2 : 1 : 1. C mengundurkan diri dan para anggota setuju dengan membayar C sebesar Rp1.150,-. Kelebihannya merupakan goodwill maka jurnal utk mencatat pembentukan goodwill adalah : a. Goodwill Rp32.50c. Mdl A Rp 16.25 Mdl A Rp 16.25 Mdl B 8.125 Mdl B 8.125 Mdl C 8.125 Mdl C 8.125 Goodwill Rp32.50 b. Goodwill Rp600,-d. Mdl A Rp300,- Mdl A Rp300,- Mdl B 150,- Mdl B 150,- Mdl C150,- Mdl C 150,- Goodwill Rp600,-

28 5. A, B,dan C anggota persekutuan dengan modal masing-masing Rp1.000,- Rugi/laba dibagi dg perbandingan A : B : C = 2 : 1 : 1. C mengundurkan diri dan para anggota setuju dengan membayar C sebesar Rp1.150,-. Kelebihannya merupakan goodwill maka jurnal utk mencatat pembentukan goodwill adalah : a. Goodwill Rp32.50c. Mdl A Rp 16.25 Mdl A Rp 16.25 Mdl B 8.125 Mdl B 8.125 Mdl C 8.125 Mdl C 8.125 Goodwill Rp32.50 b. Goodwill Rp600,-d. Mdl A Rp300,- Mdl A Rp300,- Mdl B 150,- Mdl B 150,- Mdl C150,- Mdl C 150,- Goodwill Rp600,-

29 1. Masuknya anggota baru didalam persekutuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut….., kecuali : a. Membeli sebagian / seluruh dari bagian modal seseorang atau lebih anggota lama b. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang lama c. Dengan memberikan bonus / goodwill kepada anggota yang baru d. Dengan membayar sebagian/seluruh utang yang dimiliki oleh anggota lama


Download ppt "1.Penggabungan antara 2 orang/badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan disebut : a. Persekutuanb."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google