Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TTM - 4 MANGUN KAPITADOSAN DHIRI (PD).

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TTM - 4 MANGUN KAPITADOSAN DHIRI (PD)."— Transcript presentasi:

1 TTM - 4 MANGUN KAPITADOSAN DHIRI (PD)

2 Kendel, kados boten ajrih
Mental MIYUR: Kawiwitan kendel, nanging ing wancining adicara boten wantun kekaathahen alesan WAJA: Kendel, kados boten ajrih CIYUT; Boten wantun blas

3 TITIKAN GUGUP (NERVOUS)?
wicara gemeter Suwara ora antal (cetha) groyog wicara ora antal ndredheg kembrobyos wicara ora lancar wicara ora runtut ora anteng (tenang) wicara cepet Rongeh (kirang jenjem) Dheg-dhegan

4 GENEYA GUGUP? Wedi Durung tau nindakake pidato (lagi sepisan)
Durung biasa micara sangarepe wong akeh Durung siap materi Durung siap mental Sing diadhepi wong “gedhe” Sing diadhepi wong pinter Sing diadhepi luwih tuwa, dhuwur pangkare, dhuwur kalungguhane. Kirang PD

5 Kadhang kala gugup namung ing raos boten kados ing kasunyatanipun
NYEGAH GUGUP Kadhang kala gugup namung ing raos boten kados ing kasunyatanipun Saben pawicara gadhah raos gugup piyambak-piyambak, tataranipun beda-beda Yakin kasil kanthi sae (succesfull) Samekta materi (nguwaosi materi) Gladhen Dhisiplin Suanten gandhang (powerfull of voice). Ngunjuk toya wening saderengipun sesorah Ing batos nganggep namung kula ingkang mangertos

6 NGUKUHAKEN KAPITADOSAN
Paham pamiyarsa Samekta (siap) Milih topik ingkang pas Nguwaosi lingkungan Paham pambuka, isi, saha dudutaning wicara Yakin menawi sukses Micara kanthi tumata

7 Kapadosna sanesipiun, saged adhedhasar pengalaman!
8. Nafas kang landhung (deep breathing) 9. Kalem (tenang) 10. Konsentrasi ing underaning prakawis 11. Pados wekdal ingkang pas kangge micara. 12. Micara ingkang mantep 13. Pas pamilihing tembung 14. Suwara gandhang 15. Ningali palabaran audien boten tempuk netra Kapadosna sanesipiun, saged adhedhasar pengalaman!


Download ppt "TTM - 4 MANGUN KAPITADOSAN DHIRI (PD)."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google