Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

3 2 1 13. Siapakah tokoh yang menemui syahid di medan Uhud hinga dijuluki sebagai singa Allah (Asadullah) ? A.Hamzah bin Abdul Muthalib B.Usamah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "3 2 1 13. Siapakah tokoh yang menemui syahid di medan Uhud hinga dijuluki sebagai singa Allah (Asadullah) ? A.Hamzah bin Abdul Muthalib B.Usamah."— Transcript presentasi:

1

2

3 3

4 2

5 1

6 13. Siapakah tokoh yang menemui syahid di medan Uhud hinga dijuluki sebagai singa Allah (Asadullah) ? A.Hamzah bin Abdul Muthalib B.Usamah bin Zaid C.Ubaidilah Ibnu Jaroh

7 A.Abu Tholib B. Arqom C.Khodijah 14. Halaqah Rasulullah bersama para pemeluk islam pada awal2 kenabian, yang pertama kali diadakan di rumah?

8 A.Zubair bin Awwam B.Zaid bin Tsabit C.Ali bin Abu Tholib 15. Siapakah orang yang pertama kali masuk islam dari golongan remaja ?

9 16. Apakah nama gua yang dimasuki Rasulullah untuk bersembunyi saat beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah ? A.Hira B. Tsur C.Jabal Nur

10 17. Siapakah nama sahabat yang diutus Rasulullah untuk menjadi duta beliau di Madinah guna mengajarkan Islam kepada kaum Anshar ? A.Saad bin Abi Waqosh B.Mu’adz bin Jabbal C.Mush’ab bin Umair

11 18. Siapa nama sahabat yang secara jasmani maupun perangainya menyerupai Rasulullah ? A.Ja’far bin Abu Tholib B.Saad bin Abi Waqoz C.Abdullah bin Mas’ud

12 A.Ubaidillah ibnu Zalul B.Salman Al-Farishi C.Nu’man bin Huyay 19. Siapa nama sahabat yang mengusulkan agar digali parit disekitar kota Madinah pada perang Khandaq ?

13 A.Hilal bin Umayyah B.Mushab bin Umair C.Ali Bin Abu Tholib 20. Salah satu nama sahabat yang tertinggal mengikuti perang Tabuk ?

14 A.Shofiah B.Zainab binti Jahsyi C.Mariah Qibtiyah 21. Siapakah nama istri Rasulullah yang pernah menjadi istri anak angkat beliau ?

15 22. D imulai dari manakah pelaksanaan thawaf ? A.Maqom Ibrahim B.Shofa C.Hajar aswad

16 A.10 H B. 11 H C. 12H 23. Tahun duka cita karena meninggalnya Abu Tholib dan Khodijah pada tahun :

17 A. Talak B. Li’an C. Zihar 24. Apa sebutan bagi perbuatan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram baginya ?

18 A.Ibrahim B.Qosim C.Abdullah 25. Nama buah hati Rasulullah yang meninggal pada peristiwa gerhana adalah :

19 A.Bersuci B. Perang Badar C. Hijrah 26. Hadits pertama pada kumpulan hadits arba’in disabdakan Rasulullah pada peristiwa ?

20 A.Al - Baqoroh : 201 B.Al – Baqoroh : 187 C.Al-Baqoroh : 155 27. Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina ‘adza bannar

21 A.Sya’ban B.Dzulhijjah C.Syawal 28. Manakah salah satu bulan dimana umat islam dilarang untuk menumpahkan darah / berperang ?

22 A.Darun Nadwah B.Darun Najah C.Rumah Abu Jahal 29. Tempat bermusyawarah kaum kafir Quraisy untuk merumuskan cara-cara membunuh Rasululah Saw ketika hijrah ke Madinah ?

23 A.27 Rojab B.12 Rabiul awal C.10 Dzulhijah 30. Pada saat hijrah Makah – Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal :


Download ppt "3 2 1 13. Siapakah tokoh yang menemui syahid di medan Uhud hinga dijuluki sebagai singa Allah (Asadullah) ? A.Hamzah bin Abdul Muthalib B.Usamah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google