Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Asas – Asas Hukum Islam.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Asas – Asas Hukum Islam."— Transcript presentasi:

1 Asas – Asas Hukum Islam

2 ALAS LANDASAN BERPIKIR DAN ALASAN BERPENDAPAT DALAM MELAKSANAKAN DAN MENEGAKAN HUKUM ASAS LANDASAN LANDASAN HUKUM ISLAM: AL-QUR’AN AS-SUNNAH UMUM ASAS KHUSUS

3 ASAS UMUM ASAS KEADILAN HUKUM, KATA KEADILAN DISEBUTKAN LEBIH DARI 1000 x DALAM AL-QUR’AN, MISALNYA (38): 26; (4): 135; (5): 8. ASAS KEPASTIAN HUKUM, DISEBUTKAN DALAM BEBERAPA AYAT AL-QUR’AN MISALNYA (17): 15 (5): 95. ASAS UMUM ASAS MANFAAT HUKUM, DISEBUTKAN DALAM BEBERAPA AYAT AL-QUR’AN MISALNYA (2): 178.

4 ASAS KHUSUS ASAS HUKUM PIDANA ASAS HUKUM PERDATA ASAS HUKUM KEWARISAN
ASAS HUKUM PERKAWINAN BACA PENGANTAR HUKUM ISLAM PROF. DR. MOHAMMAD DAUD ALI, SH.


Download ppt "Asas – Asas Hukum Islam."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google