Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MASJID DARUSSALAM PERUMMAS UNIB KAJIAN MINGGU PAGI 31 Maret 2013 Bengkulu Maret 2013 Tema Kajian AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR Nara Sumber : Hasanuddin.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MASJID DARUSSALAM PERUMMAS UNIB KAJIAN MINGGU PAGI 31 Maret 2013 Bengkulu Maret 2013 Tema Kajian AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR Nara Sumber : Hasanuddin."— Transcript presentasi:

1 MASJID DARUSSALAM PERUMMAS UNIB KAJIAN MINGGU PAGI 31 Maret 2013 Bengkulu Maret 2013 Tema Kajian AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR Nara Sumber : Hasanuddin

2 PENDAHULUAN Pengertian Amar Ma’ruf Nahi Munkar Amar Ma’ruf Nahi Munkar sudah menjadi peristilahan sehari- hari dalam dunia Islam dengan pengertian seumumnya adalah mengerjakan perintah menghentikan larangan. Apa itu perintah dan apa itu larangan, apakah itu sudah diketahui oleh setiap pribadi muslim? Dari mana asal muasal peristilahan ini? apakah sudah benar dari kaidah bahasa Al Quran? Apakah ada terjadi pendangkalan makna? Ma'ruf dengan pengertian segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

3 PENDEKATAN BAHASA Arti Kata : “Amar Ma’ruf Nahi Munkar “ berasal dari Al Quran Amar berasal dari kata   fatah akhir dari fi’il madhi ts b disukunkan sehingga menjadi amar         Artinya:menyuruh/memerintah/mendidik Makruf      berasal dari kata      berasal dari    Artinya: Mengetahui/ilmu Nahi : Kata kerja larangan ( Fi’il Nahi) Mungkar :  Makruf adalah isim maf’ul dari           

4 Ali imran (3:104),        12. Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang      Arrahman (55:1-2 ) TINJAUAN ALQUR’AN Berdasarkan ayat ini dimana  merupakan katakerja berobjek dengan pengertian Allah mengajarkan suatu ilmu yang disebut Al Qur’an. Jadi terminologi ILMU= Al Qur’an = Ma’ruf Maka AmarMa’ruf = Pengaplikasian Al Qur’an dalam kehidupan         

5 Al munthanah (60:12)                         TINJAUAN ALQUR’AN        

6 TINJAUAN ALQUR’AN An nahl (16:90)               Al ankabut (29:45 )                     

7 TINJAUAN SUNNAH BAI’TUL ‘AQABAH Kami tidak akan: BERBOHONGMENIPUMENCURIMERAMPOK MINUM KHAMIR BERJUDI BERZINADAN MEMBUNUH KEDUA IBU BAPAKDAN SESAMA MANUSIA Dan kami akan berbuat baik kepada :

8 DAFTAR PUSTAKA Al Ghazally Muhammad alih bahasa oleh Abu Laila dan Muhammad Tohir. Fiqus-sirah (Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasul Allah).Penerbit P T Al-Ma’arif Bandung. Departemen Agama Republik Indonesia. Al Karim dan T erjemahannya.PT.Karya Toha Putra. Semarang. Idrus Al Kaf. Kamus Tiga Bahasa Al Manar Arab Indonesia Inggris. CV Karya Utama.Surabaya Majelis Ulama Indonesia. 1992. Tuntunan Membaca Al-Qur’an dan Terjemahannya. Penerbit Bumi Restu Jakarta. Sayyid Ahmad Al-Hasyim. 1983. Syarah Mukhtaarul Ahaadiits (Hadis-hadis Pilihan (Berikut Penjelasannya). SV Sinar Baru Bandung.


Download ppt "MASJID DARUSSALAM PERUMMAS UNIB KAJIAN MINGGU PAGI 31 Maret 2013 Bengkulu Maret 2013 Tema Kajian AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR Nara Sumber : Hasanuddin."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google