Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEJARAH ILMU PENGETAHUAN ISLAM SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SEJARAH ILMU PENGETAHUAN ISLAM SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL."— Transcript presentasi:

1

2 SEJARAH ILMU PENGETAHUAN ISLAM SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL

3 Alur Belajar Kita Ilmu Pengetahuan dimasa Rasul Ilmu Pengetahuan dimasa Khulafaurrasyidin Ilmu Pengetahuan dimasa Umayyah Ilmu Pengetahuan dimasa Abbasiyah Tokoh-tokoh Ilmuwan Muslim Kini??

4 PERIODE SEJARAH ISLAM Periode Sejarah Islam Periode Klasik (650-1250 M) (Masa Kemajuan dan Keeamasan Islam). Periode Pertengahan (1250-1800 M) (Masa Kemunduran Islam dan tiga kerajaan Islam) Periode Modern (1800. M-Sekarang). merupakan periode kebangkitan umat Islam.

5 Islam dimasa Nabi Muhammad SAW Islam dimasa Khulafaurrasyidin Islam dimasa Bani Umayyah Islam dimasa Bani Abbasiyyah Islam dimasa tiga kerajaan besar: 1.Kekaisaran Syafawi di Persia 2. Kekaisaran Moghul di India 3. Dan Kekaisaran Usmani di Turki Alur Sejarah Islam 1 ISLAM MODERN? KLASIKKLASIK P’ T E N G A H A N

6 Ilmu Pengetahuan Masa Rasul Norma Bermasyarakat dan Ber-Tuhan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. 1

7 Wilayah Islam Sepeninggal Nabi

8 Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaurrasyidin Masa ini Muncul ilmu: Ilmu Qiraat, Tafsir al-Qur’an, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu, Khat al-Quran, Ilmu Fikih, Ilmu Sastra, Ilmu Arsitektur. 2

9

10 Ilmu Pengetahuan Masa Umayyah (661-750), sekitar 92 tahun Perkembangan wilayah sangat luas meliputi Afrika Utara, sebagian India, Afghanistan, Turkistan, Balukistan, Samarkan, sebagian Rumawi. 3

11 Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 M sampai 750 M dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk Kekhalifahan. Bani Umayyah

12 Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin Konflik Hasan-Husein vs Muawiyah Konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib Terbunuhnya Imam Husein di Karbala Perjanjian Madain Sejarah Berdirinya Bani Umayyah

13 Perjanjian Madain 1.Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak 2.Agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun 3.Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham 4.Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin.

14 Masa Muawiyah  Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus.  Melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul,  Serangan ke Konstantinopel, gagal. Setelah Muawiyah wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Perjalanan Sejarah Kekhalifahan Muawiyah

15

16

17

18 BANI UMAYYAH Ibrahim 126 Ibrahim 126 Mu’awiyah I 41 Mu’awiyah I 41 Marwan I 64 Marwan I 64 Khalifah yang memerintah pada masa Dinasti Bani Umayyah di Damaskus Yazid II 101 Yazid II 101 al-Walid II 125 al-Walid II 125 Walid I 86 Walid I 86 Yazid bin Mu’awiyah 60 Muawiyah II 64 Abdul Malik bin Marwan 65 Sulaiman bin Abdul Malik 96 Umar bin Abdul Aziz 99 Hisyam bin Abdul Malik 105 Yazid III 126 Marwan II 127 Marwan II 127

19 Pergantian khalifah menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana Sistem pergantian khalifah Latar belakang bani umayyah Pertentangan etnis antara suku necessity Konflik politik menyedot kekuatan pemerintahan Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hasyim karena merasa di kelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah Kemunduran dinasti Umayyah Sikap hidup mewah dilingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arabia selatan makin meruncing. Lemahnya kedaulatan pemerintah Munculnya kekuatan baru

20 Keruntuhan Dinasti Bani Umaiyah Terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga Bani Umayyah. Tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal Munculnya berbagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan Bani Umayyah Serangan pasukan Abu Muslim al- Khurasani dan pasukan Abul Abbas

21 Hasil-kebudayaan masa Bani Umayyah Menurut Para Ahli tristiono Syalabi: 2003 Rusdi, 2007 Supriyadi, 2008

22 Hasil Kebudayaan Syalabi Membuat UU Pokok, Penyempurnaan Al-Qur’an Penulisan Hadits Text in here Menyediakan Pendidikan Pergantian bahasa Mendirikan kantor cap

23 Hasil Kebudayaan  ilmu alquran dan hadist  ilmu bahasa arab dan tarikh  ilmu geografi  ilmu kimia, kedokteran dan perbintangan  kesenian dan arsitektur Rusdy Tristiono Supriyadi  kebudayaan  bangunan  seni sastra dan seni ukir  ilmu pengetahuan  politik, militer  sosial budaya  pergantian bahasa  menyediakan pendidikan  mmembangun jalan raya  Mendirikan gedung dan pabrik  Pasal-pasal UU Pokok

24 Kebudayaan Seni Arsitektur Masjid Damaskus Masjid Cordova

25 Ilmu Pengetahuan Ilmu Yang Tumbuh: Arsitektur, Ilmu Bahasa dan sastra, Ilmu Qiraat, Ilmu Filsafat, Ilmu Astronomi, Ilmu Kedokteran dan Ilmu Sejarah.

26 Sikap Para Khalifah Terhadap Ilmu Pengetahuan

27 SIKAP MUAWIYAH TERHADAP ILMU Diriwayatkan bahwa begitu selesai Muawiyah menjalankan tugas resmi, beliau menghabiskan sepertiga malam dengan mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan yang terjadi antara mereka, cerita-cerita bangsa asing serta politik pemerintahannya… Semua ini dibacakan oleh seorang pencerita resmi. Akhirnya, bercerita itu termasuk sebagai pekerjaan resmi, di mana ada beberapa orang yang diangkat menjadi pencerita oleh pemerintah dengan mendapat gaji.

28 PEMERINTAHAN ABDUL MALIK IBN MARWAN Sebelum menjadi khalifah, Abdul Malik adalah salah seorang dari empat orang ulama Fiqh di Madinah, yang terdiri dari Said Ibn Musayyab, Urwah ibn Zubair, Qabisah ibn Suaib dan beliau sendiri. Disebabkan urusan pemerintahan yang sangat mendesak dan sebagainya, keunggulan beliau tidak dapat diteruskan sepenuhnya.

29 KHALIFAH UMAR IBN ABDUL AZIZ Melaksanakan perintah dan ajaran Al-Quran serta Hadis dalam setiap bidang pemerintahan Menghapuskan penyelewengan / kemungkaran Mengadakan projek-projek kebajikan utk rakyat Berusaha meluaskan ilmu & ajaran Islam Berusaha menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang bukan Islam.

30 KHALIFAH WALID IBN ABD MALIK Adalah raja Arab pertama yang mendirikan rumah sakit yang serba lengkap di Damaskus. Beliau telah menggajikan pakar-pakar bukan Islam; bukan sekedar merawat orang yang sakit tetapi juga mengajarkan ilmu perobatan kepada pelajar Islam yang berminat. Beliau adalah khalifah yang menggiatkan pendidikan dalam ilmu perobatan

31 Sistem Pendidikan Masa Umayyah

32 Masjid dan Kuttab sebagai pusat pendidikan utama Halaqah – sistem pengajian tradisional Istana khalifah sbg tempat rujukan dan perpustakaan Pendidikan di istana khas bagi anak-anak bangsawan ULAMA PADA ZAMAN UMAYYAH MEMPUNYAI PENGARUH YANG SANGAT BESAR DI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN SIASAH UMAT ISLAM KETIKA ITU.

33 Sistem penulisan Bahasa Arab lebih sistematik: Tanda-tanda bunyi, fathah, dhommah & kasrah diciptakan. Meletakan tanda titik pada huruf-huruf Membariskan Al-Quran, ditanwinkan dan tanda shaddah Ilmu tata Bahasa Arab (Nahwu & Sorof) disusun Ilmu Falsafah mulai diajarkan pada zaman Umar Abdul Aziz.

34 Ulama Sebagai Pendidik Di Makkah, Abdullah ibn Abbas mengadakan pengajian tafsir pada setiap hari kamis di sisi Kabah. Di masjid Basrah, Hassan al-Basri memberi kuliah dalam pelbagai ilmu Islam. Abul Qassim al-Bulkhi – memiliki sebuah kuttab yang mempunyai 3000 murid. Oleh karena muridnya terlalu banyak, al-Bulkhi telah menggunakan keledai memantau pengajian murid-murid di kuttabnya. Ref: (mu’jam al-addibba vol:4, p.272)

35 GELAR PENDIDIK ISLAM ZAMAN UMAYYAH Muallim – guru yang mengajar anak-anak Muaddib – private tutor Mudarris – guru mengajar di madrasah Ustadz – asal kata Persia bermaksud professor Syeikh – ulama yang sudah tua Imam – status tertinggi / Professor yang sudah mencapai maqam tertinggi

36 KURRIKULUM ZAMAN UMAYYAH Al-Quran dan Hadis merupakan pelajaran wajib Hafalan al-Quran sangat diutamakan sejak di kuttab (peringkat anak-anak) Sastra Arab juga mendapat keutamaan.

37 MATA PELAJARAN YANG DIAJAR Tauhid, fiqh, tafsir, hadis, sastra arab, sejarah, qiraat (ilmu membaca al-Quran) Ilmu falsafah hanya diajar pada zaman Khalifah Abdul Aziz Tata bahasa Arab (Nahwu & Saraf) diajar secara ilmiah dan sistematik

38 PERKEMBANGAN INTELEKTUAL UMAYYAH Tulisan Al-Quran dikemas modern Penulisan Hadist penuh semangat Kemunculan Aliran Pemikiran Teologi Kemunculan Aliran Fiqh

39

40 Pada dinasti ini muncul para mujtahid besar dalam bidang Fiqh : Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H) Malik bin Anas (wafat 179 H) Muhammad Idris asy Syafii (105-204H) Ahmad bin Muhammad bin Hambal (164-241H) Demikian juga berkembang ilmu pengetahuan, kimia, kedokteran, filsafat, astronomi.

41 TULISAN AL-QURAN Menurut satu riwayat, ulama yang pertama yang memberikan baris dan titik pada huruf-huruf al-Quran adalah Hasan al-Basri atas perintah Khalifah Abd al- Malik ibn Marwan. Hasan al-Basri dibantu oleh Yahya ibn Ya’mura (murid Abu al-Aswad al-Duwali). Dalam riwayat lain dikatakan bahwa yang pertama membuat baris dan titik pada huruf-huruf al-Quran adalah Abu al-Aswad al-Duwali

42 PENULISAN HADITS Umar ibn Abdul Aziz adalah khalifah yang mempelopori penulisan (tadwin) hadits. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm (120H), gabernur Madinah, untuk menulis hadits yang ada dalam hafalan-hafalan penghafal hadits, Dalam sejarah tercatat bahwa ulama yang pertama yang membukukan hadits adalah Imam al-Zuhri.

43 ALIRAN TEOLOGI KHAWARIJ SYIAH MURJI’AH

44 ALIRAN FIQH Madrasah ar-Ra’yi Madrasah al-Hadits Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, dalam kitabnya Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam menjelaskan bahwa mazhab fiqh Islam yang muncul setelah sahabat dan kibar tabiin berjumlah 13 aliran pada zaman dinasti Umayyah.

45 Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Abasiyah (750- 1258), +- 5 Abad. Ada Bab Tersendiri 4

46 Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Umayyah di Spanyol (757-1492) Berbagai bangunan dengan arsitektur terkenal antara lain istana Al Hambra di Granada, masjid al-Qurthubi. Cordova mampu menerbitkan 400 ribu buku dg berbagai judul (karena mengembangkan teknologi pembuatan kertas). Tokoh ilmuwan: Ibnu Bahjah, Ibnu Tufail dan Ibnu Rusyd (Averoes) 1126-1198, seorang filosof dengan bukunya “Cooliget” atau “Kitabujl Kuliyyat” juga seorang faqih dengan bukunya “Bidayatul Mujyahid”. Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai “bapak Sosiologi” dengan bukunya “Muqaddimah”, serta Al Arabi seorang filosof sufi besar. Dan tokoh- tokoh hebat lainnya. Hal lain adalah berkembangnya industri tambang (besi) serta kulit dan tenun 5

47 andalusia

48 BIDANG FIKIH Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Hambali Imam Syafi’i Cendekiawan Islam -Bidang Agama- BIDANG AKIDAH Abu al-Huzail al-Allaf dan al-Nazzam (Mu’tazilah) Abu Hasan al-Asy’ari (aliran Asy- Ariyah

49 BIDANG HADITS IMAM BUKHARI IMAM MUSLIM IMAM AT-TIRMIDZI IMAM ABU DAWUD IMAM IBNU MAJAH IMAM AN-NASAI BIDANG AKHLAK IMAM AL-GHAZALI

50 BIDANG ASTRONOMI AL-FAZARI AL-FARGHANI Cendekiawan Islam -Bidang Ilmu Pengetahuan- BIDANG KEDOKTERAN AL-RAZI IBNU SINA BIDANG OPTIKA ABU ALI AL-HASAN BIN AL-HAITSAM

51 BIDANG KIMIA JABIR IBNU HAYYAN BIDANG MATEMATIKA AL-KHAWARIZMI BIDANG SEJARAH- GEOGRAFI AL-MAS’UDI ABU RAYHAN AL-BIRUNI BIDANG FILSAFAT AL-FARABI

52 Ilmuan Muslim Masa Silam 2

53 ISLAM Modern

54

55 Apakah kamu Selanjutnya?


Download ppt "SEJARAH ILMU PENGETAHUAN ISLAM SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google