Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL"— Transcript presentasi:

1 SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL
SEJARAH ILMU PENGETAHUAN ISLAM Pendidikan Agama Islam SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL

2 Kini?? Alur Belajar Kita Ilmu Pengetahuan dimasa Umayyah
Ilmu Pengetahuan dimasa Khulafaurrasyidin Ilmu Pengetahuan dimasa Rasul Ilmu Pengetahuan dimasa Umayyah Kini?? Tokoh-tokoh Ilmuwan Muslim Ilmu Pengetahuan dimasa Abbasiyah

3 Periode Sejarah Islam PERIODE SEJARAH ISLAM
Periode Klasik ( M) (Masa Kemajuan dan Keeamasan Islam). Periode Sejarah Islam Periode Pertengahan ( M) (Masa Kemunduran Islam dan tiga kerajaan Islam) Periode Modern (1800. M-Sekarang) . merupakan periode kebangkitan umat Islam.

4 1 Alur Sejarah Islam ISLAM MODERN? K L A S I
Islam dimasa Nabi Muhammad SAW K L A S I Islam dimasa Khulafaurrasyidin Islam dimasa Bani Umayyah Islam dimasa Bani Abbasiyyah P’ T E N G A H Islam dimasa tiga kerajaan besar: Kekaisaran Syafawi di Persia 2. Kekaisaran Moghul di India 3. Dan Kekaisaran Usmani di Turki 1 ISLAM MODERN?

5 Ilmu Pengetahuan Masa Rasul
1 Ilmu Pengetahuan Masa Rasul Norma Bermasyarakat dan Ber-Tuhan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

6 Wilayah Islam Sepeninggal Nabi

7 Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaurrasyidin
2 Ilmu Pengetahuan Masa Khulafaurrasyidin Masa ini Muncul ilmu: Ilmu Qiraat, Tafsir al-Qur’an, Ilmu Hadits, Ilmu Nahwu, Khat al-Quran, Ilmu Fikih, Ilmu Sastra, Ilmu Arsitektur.

8

9 Ilmu Pengetahuan Masa Umayyah (661-750), sekitar 92 tahun
3 Ilmu Pengetahuan Masa Umayyah ( ), sekitar 92 tahun Perkembangan wilayah sangat luas meliputi Afrika Utara, sebagian India, Afghanistan, Turkistan, Balukistan, Samarkan, sebagian Rumawi.

10 Bani Umayyah Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 M sampai 750 M dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk Kekhalifahan.

11 Perjanjian Madain Terbunuhnya Imam Husein di Karbala
Sejarah Berdirinya Bani Umayyah Konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib Terbunuhnya Imam Husein di Karbala Konflik Hasan-Husein vs Muawiyah Perjanjian Madain

12 Perjanjian Madain Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak Agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin.

13 Perjalanan Sejarah Kekhalifahan
Masa Muawiyah Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul, Serangan ke Konstantinopel, gagal. Muawiyah Setelah Muawiyah wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar.

14

15

16

17 Sulaiman bin Abdul Malik
Khalifah yang memerintah pada masa Dinasti Bani Umayyah di Damaskus Yazid bin Mu’awiyah 60 Ibrahim 126 Marwan II 127 Mu’awiyah I 41 Yazid III 126 Muawiyah II 64 Marwan I 64 al-Walid II 125 BANI UMAYYAH Abdul Malik bin Marwan 65 Hisyam bin Abdul Malik 105 Walid I 86 Yazid II 101 Sulaiman bin Abdul Malik 96 Umar bin Abdul Aziz 99

18 Kemunduran dinasti Umayyah
Pergantian khalifah menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana Sistem pergantian khalifah Latar belakang bani umayyah Konflik politik menyedot kekuatan pemerintahan Pertentangan etnis antara suku Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arabia selatan makin meruncing. Lemahnya kedaulatan pemerintah Sikap hidup mewah dilingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hasyim karena merasa di kelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah Munculnya kekuatan baru necessity

19 Keruntuhan Dinasti Bani Umaiyah
Terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga Bani Umayyah. Tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal Munculnya berbagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan Bani Umayyah Serangan pasukan Abu Muslim al-Khurasani dan pasukan Abul Abbas

20 Hasil-kebudayaan masa Bani Umayyah Menurut Para Ahli
Syalabi: 2003 Rusdi, 2007 tristiono Supriyadi, 2008

21 Penyempurnaan Al-Qur’an
Hasil Kebudayaan Penyempurnaan Al-Qur’an Membuat UU Pokok, Penulisan Hadits Syalabi Menyediakan Pendidikan Mendirikan kantor cap Text in here Pergantian bahasa

22 Hasil Kebudayaan Rusdy Tristiono Supriyadi kebudayaan bangunan
seni sastra dan seni ukir ilmu pengetahuan politik, militer sosial budaya Rusdy Tristiono Supriyadi ilmu alquran dan hadist ilmu bahasa arab dan tarikh ilmu geografi ilmu kimia, kedokteran dan perbintangan kesenian dan arsitektur pergantian bahasa menyediakan pendidikan mmembangun jalan raya Mendirikan gedung dan pabrik Pasal-pasal UU Pokok

23 Kebudayaan Seni Arsitektur Masjid Cordova Masjid Damaskus

24 Ilmu Pengetahuan Ilmu Yang Tumbuh: Arsitektur, Ilmu Bahasa dan sastra, Ilmu Qiraat, Ilmu Filsafat, Ilmu Astronomi, Ilmu Kedokteran dan Ilmu Sejarah.

25 Sikap Para Khalifah Terhadap Ilmu Pengetahuan

26 SIKAP MUAWIYAH TERHADAP ILMU
Diriwayatkan bahwa begitu selesai Muawiyah menjalankan tugas resmi, beliau menghabiskan sepertiga malam dengan mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan yang terjadi antara mereka, cerita-cerita bangsa asing serta politik pemerintahannya… Semua ini dibacakan oleh seorang pencerita resmi. Akhirnya, bercerita itu termasuk sebagai pekerjaan resmi, di mana ada beberapa orang yang diangkat menjadi pencerita oleh pemerintah dengan mendapat gaji.

27 PEMERINTAHAN ABDUL MALIK IBN MARWAN
Sebelum menjadi khalifah, Abdul Malik adalah salah seorang dari empat orang ulama Fiqh di Madinah, yang terdiri dari Said Ibn Musayyab, Urwah ibn Zubair, Qabisah ibn Suaib dan beliau sendiri. Disebabkan urusan pemerintahan yang sangat mendesak dan sebagainya, keunggulan beliau tidak dapat diteruskan sepenuhnya.

28 KHALIFAH UMAR IBN ABDUL AZIZ
Melaksanakan perintah dan ajaran Al-Quran serta Hadis dalam setiap bidang pemerintahan Menghapuskan penyelewengan / kemungkaran Mengadakan projek-projek kebajikan utk rakyat Berusaha meluaskan ilmu & ajaran Islam Berusaha menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang bukan Islam.

29 KHALIFAH WALID IBN ABD MALIK
Adalah raja Arab pertama yang mendirikan rumah sakit yang serba lengkap di Damaskus. Beliau telah menggajikan pakar-pakar bukan Islam; bukan sekedar merawat orang yang sakit tetapi juga mengajarkan ilmu perobatan kepada pelajar Islam yang berminat. Beliau adalah khalifah yang menggiatkan pendidikan dalam ilmu perobatan

30 Sistem Pendidikan Masa Umayyah

31 Masjid dan Kuttab sebagai pusat pendidikan utama
Halaqah – sistem pengajian tradisional Istana khalifah sbg tempat rujukan dan perpustakaan Pendidikan di istana khas bagi anak-anak bangsawan ULAMA PADA ZAMAN UMAYYAH MEMPUNYAI PENGARUH YANG SANGAT BESAR DI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN SIASAH UMAT ISLAM KETIKA ITU.

32 Sistem penulisan Bahasa Arab lebih sistematik:
Tanda-tanda bunyi, fathah, dhommah & kasrah diciptakan. Meletakan tanda titik pada huruf-huruf Membariskan Al-Quran, ditanwinkan dan tanda shaddah Ilmu tata Bahasa Arab (Nahwu & Sorof) disusun Ilmu Falsafah mulai diajarkan pada zaman Umar Abdul Aziz.

33 Ulama Sebagai Pendidik
Di Makkah, Abdullah ibn Abbas mengadakan pengajian tafsir pada setiap hari kamis di sisi Kabah. Di masjid Basrah, Hassan al-Basri memberi kuliah dalam pelbagai ilmu Islam. Abul Qassim al-Bulkhi – memiliki sebuah kuttab yang mempunyai 3000 murid. Oleh karena muridnya terlalu banyak, al-Bulkhi telah menggunakan keledai memantau pengajian murid-murid di kuttabnya. Ref: (mu’jam al-addibba vol:4, p.272)

34 GELAR PENDIDIK ISLAM ZAMAN UMAYYAH
Muallim – guru yang mengajar anak-anak Muaddib – private tutor Mudarris – guru mengajar di madrasah Ustadz – asal kata Persia bermaksud professor Syeikh – ulama yang sudah tua Imam – status tertinggi / Professor yang sudah mencapai maqam tertinggi

35 KURRIKULUM ZAMAN UMAYYAH
Al-Quran dan Hadis merupakan pelajaran wajib Hafalan al-Quran sangat diutamakan sejak di kuttab (peringkat anak-anak) Sastra Arab juga mendapat keutamaan.

36 MATA PELAJARAN YANG DIAJAR
Tauhid, fiqh, tafsir, hadis, sastra arab, sejarah, qiraat (ilmu membaca al-Quran) Ilmu falsafah hanya diajar pada zaman Khalifah Abdul Aziz Tata bahasa Arab (Nahwu & Saraf) diajar secara ilmiah dan sistematik

37 PERKEMBANGAN INTELEKTUAL UMAYYAH
Tulisan Al-Quran dikemas modern Penulisan Hadist penuh semangat Kemunculan Aliran Pemikiran Teologi Kemunculan Aliran Fiqh

38

39 Pada dinasti ini muncul para mujtahid besar dalam bidang Fiqh :
Abu Hanifah an-Nu’man ( H) Malik bin Anas (wafat 179 H) Muhammad Idris asy Syafii ( H) Ahmad bin Muhammad bin Hambal ( H) Demikian juga berkembang ilmu pengetahuan, kimia, kedokteran, filsafat, astronomi.

40 TULISAN AL-QURAN Menurut satu riwayat, ulama yang pertama yang memberikan baris dan titik pada huruf-huruf al-Quran adalah Hasan al-Basri atas perintah Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan. Hasan al-Basri dibantu oleh Yahya ibn Ya’mura (murid Abu al-Aswad al-Duwali). Dalam riwayat lain dikatakan bahwa yang pertama membuat baris dan titik pada huruf-huruf al-Quran adalah Abu al-Aswad al-Duwali

41 PENULISAN HADITS Umar ibn Abdul Aziz adalah khalifah yang mempelopori penulisan (tadwin) hadits. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm (120H), gabernur Madinah, untuk menulis hadits yang ada dalam hafalan-hafalan penghafal hadits, Dalam sejarah tercatat bahwa ulama yang pertama yang membukukan hadits adalah Imam al-Zuhri.

42 ALIRAN TEOLOGI KHAWARIJ SYIAH MURJI’AH

43 ALIRAN FIQH Madrasah ar-Ra’yi Madrasah al-Hadits
Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, dalam kitabnya Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam menjelaskan bahwa mazhab fiqh Islam yang muncul setelah sahabat dan kibar tabiin berjumlah 13 aliran pada zaman dinasti Umayyah.

44 Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Abasiyah (750-1258), +- 5 Abad.
4 Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Abasiyah ( ), +- 5 Abad. Ada Bab Tersendiri

45 Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Umayyah di Spanyol (757-1492)
Berbagai bangunan dengan arsitektur terkenal antara lain istana Al Hambra di Granada, masjid al-Qurthubi. Cordova mampu menerbitkan 400 ribu buku dg berbagai judul (karena mengembangkan teknologi pembuatan kertas). Tokoh ilmuwan: Ibnu Bahjah, Ibnu Tufail dan Ibnu Rusyd (Averoes) , seorang filosof dengan bukunya “Cooliget” atau “Kitabujl Kuliyyat” juga seorang faqih dengan bukunya “Bidayatul Mujyahid”. Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai “bapak Sosiologi” dengan bukunya “Muqaddimah”, serta Al Arabi seorang filosof sufi besar. Dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Hal lain adalah berkembangnya industri tambang (besi) serta kulit dan tenun

46 andalusia

47 Cendekiawan Islam -Bidang Agama-
Imam Abu Hanifah Imam Malik BIDANG FIKIH Imam Syafi’i Imam Hambali Abu al-Huzail al-Allaf dan al-Nazzam (Mu’tazilah) BIDANG AKIDAH Abu Hasan al-Asy’ari (aliran Asy-Ariyah

48 IMAM BUKHARI IMAM MUSLIM IMAM ABU DAWUD BIDANG HADITS IMAM AT-TIRMIDZI IMAM AN-NASAI IMAM IBNU MAJAH BIDANG AKHLAK IMAM AL-GHAZALI

49 Cendekiawan Islam -Bidang Ilmu Pengetahuan-
AL-FAZARI BIDANG ASTRONOMI AL-FARGHANI AL-RAZI BIDANG KEDOKTERAN IBNU SINA BIDANG OPTIKA ABU ALI AL-HASAN BIN AL-HAITSAM

50 BIDANG SEJARAH-GEOGRAFI
BIDANG KIMIA JABIR IBNU HAYYAN BIDANG MATEMATIKA AL-KHAWARIZMI AL-MAS’UDI BIDANG SEJARAH-GEOGRAFI ABU RAYHAN AL-BIRUNI BIDANG FILSAFAT AL-FARABI

51 Ilmuan Muslim Masa Silam
2

52 ISLAM Modern

53

54 Apakah kamu Selanjutnya?


Download ppt "SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google