Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0e3 fahmi hotmail. Com telkom. net fahmi basya Flying Book 0e3.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0e3 fahmi hotmail. Com telkom. net fahmi basya Flying Book 0e3."— Transcript presentasi:

1 Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0e3 fahmi _basya @ hotmail. Com Fahmi-Basya @ telkom. net fahmi basya Flying Book 0e3

2 Surat ke 19 dibuka 5 huruf Kaf, Hha,Ya,‘Ain,Shod Surat ke 36 dibuka 2 huruf Ya, Sin Yang belum kita bicarakan: Sin, Kaf, & ‘Ain Pengantar

3 Sin awal Sin sendiri Sin tengah Sin akhir Sin = s Teman sekampungnya : Syin = Sy syaiy-in sesuatu jika dikehendaki Allaahh in syaaaa-Allaahh di jalan Allaahh fii-sabii-lil-laahh

4 Jangan keliru dengan Tsa = ts dan saudaranya awalsendiritengahakhir Tsa Ta Ba As-samaawaat Langit-langit(Langit) Al-Ardh Bumi Tsumma kemudian

5 Kaf awal Kaf sendiri Kaf tengah Kaf akhir Kaf = k Untuk Kamu Rabb kamu Lakum Rabbikum Itu untuk kamu Allaahh Dzaa-likumul-laahhu

6 ‘Ain awal ‘Ain sendiri ‘Ain tengah ‘Ain akhir ‘Ain = ‘ Saudaranya Ghain = gh Aj-ma-’iiiin semuanya Al-’aa-miliiiin orang-orang yang beramal ‘ammaa dari apa

7 fa-innal-laahha maka sesungguhnya Allaahh sarii-’u cepat Al-hisaab perhitungan Coba dibaca : Maka sesungguhnya Allaahh cepat perhitungan Fa-innal-laahha sarii-’ul-hisaab

8 Coba baca lagi : syadiidul-’iqoob an-nal-laahha wa’-lamuuuu wat-taqul-laahha dahsyad pembalasan-Nya sesungguhnya Allaahh dan ketahuilah dan bertaqwalah kepada Allaahh Dan bertaqwalah kepada Allaahh, dan ketahuilah, sesungguhnya Allaahh dahsyad pembalsan-Nya Wat-taqul-laahha wa’-lamuuuu annal-laahha syadiidul-’iqoob

9 Ujian.I Baca, dan terjemahkan Berlanjut ke No0e 4 fahmi-basya @ telkom. net

10 Allaahh PENCIPTA tiap sesuatu, dan Dia atas tiap sesuatu (sebagai) wakil. (Al-Quran surat Az-Zumar, ke 39 ayat 62) Allaahh PENCIPTA tiap sesuatu, dan Dia atas tiap sesuatu (sebagai) wakil. (Al-Quran surat Az-Zumar, ke 39 ayat 62) Allah is the Creator Of all things, and He is the Guardian and Disposer of all affairs Allah is the Creator Of all things, and He is the Guardian and Disposer of all affairs


Download ppt "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0e3 fahmi hotmail. Com telkom. net fahmi basya Flying Book 0e3."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google