Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nyerat Ilmiah: Buku Suwardi FBS UNY Yogyakarta Juli 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nyerat Ilmiah: Buku Suwardi FBS UNY Yogyakarta Juli 2009."— Transcript presentasi:

1 Nyerat Ilmiah: Buku Suwardi FBS UNY Yogyakarta Juli 2009

2 Karya Pengembangan Profesi Guru - Buku -Ber-ISBN yg nasional, disebar 3 propinsi minimal 70 hal -Terbitan propinsi: ber-ISBN, minimal 60 hal -Kota/MGMP: ber-ISBN minimal 40 hal Diktat/modul: dicetak lokal, cakupan 1 semester, 50 hal minimal LKS: paling boten 30 hal, kathah gladhen Boten winates 1 semester/1 taun

3 Prinsip Nyerat Buku ANTI SPBU: WIWIT SEKA NOL NARIK KAWIGATOSAN: nggugah krenteg Kathah gladhen kreasi Kathah gambar Titilaras Pelog 6: cakepan….? 1235 5356 5312 1235 5356 2165, 65.565

4 Penerbit buku nasional Bumi Aksara Yudistira Erlangga Gramedia Yayasan Obor

5 Nulis BukuKreatif- Inovatif Sing ora dipikirke wong liya

6 Buku-diktat-modul-LKS: kedah kebak gambar ingkang nggodha

7 Gambar ingkang “gesang”

8 Kedua orang tua mempelai Kedua mempelai melakukan prosesi timbangan Gambar nandur kabudayan: murakabi

9 Gambar ing Waosan: nggigah raos

10 Penelitian Pendidikan Buku: Integrated klapa mudha banyu bathok sepet Cangkriman, kerajinan Parikan, budaya Wangsalan, tembang Geguritan, ukara

11 1Jt10Jt 100Jt 1 M Rp. Cobalah, sukses menulis

12 Matur Nuwun Gurah Rai Bali 27 April 2012


Download ppt "Nyerat Ilmiah: Buku Suwardi FBS UNY Yogyakarta Juli 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google