Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR"— Transcript presentasi:

1 STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
DEWAN PENASEHAT MAJLIS AMANAH MAJLIS FATWA PENGURUS BESAR

2 DEWAN PENASEHAT Ketua : H. Wiranto, S.IP Anggota-anggota :
1. Drs. KH. Ismael Hasan, SH 2. KH. Hilmi Aminudin 3. KH. Wahid Sahari, MA 4. DR. Abdul Ghafur

3 Badan Organisasi Mathla’ul-Anwar dan STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
Organisasi Mathla’ul-Anwar memiki Susunan organisasi dan kepengurusan yang terdiri dari : 1. Tingkat Nasional kepengurusannya disebut Pengurus Besar yang meli[puti seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Tingkat Wilayah kepengurusannya disebut Pengurus Wilayah yang meli[puti seluruh Tingkat Propinsi. 3. Tingkat Daerah kepengurusannya disebut Pengurus Daerah yang meli[puti seluruh Tingkat kabupaten/Kota. .

4 4. Tingkat Cabang kepengurusannya disebut Pengurus Cabang yang meliputi seluruh Tingkat Kecamatan. 5. Tingkat Ranting kepengurusannya disebut Pengurus Ranting yang meli[puti seluruh Tingkat Desa/Kelurahan. 6. Perwakilan kepengurusannya disebut Pengurus Perwakilan yaitu Kepengurusan MA di luar negeri.

5 B. Dewan Penasehat , Majlis Amanah dan Majlis Fatwa
Dewan Penasehat yaitu : Badan terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan MA yang diangkat oleh Pengurus Besar. Majlis Amanah yaitu : Badan yang terdir dari atas tokoh-tokoh MA yang bersifat kolektif pada setiap tingkat kepengurusan Mathla’ul- Anwar,dan berwenang memberikan dorongan, dukungan ,saran dan Nasehat serta peringatan kepada pengurus apabila melakukan penyimpangan terhadap AD/RT dan ketetapan organisasi. Majlis Fatwa Yaitu : lembaga permusyawaratan untuyk membahas dan memberkan fatwa tentang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi,hukum, politik dan kebudayaan.

6 C.Perguruan Mathla’ul-Anwar
Perguruan Mathla’ul-Anwar adalah lembaga pelaksana usaha dan program umum organisasi Mathla’ul-Anwar di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menyelenggarakan paling sedikit tiga jenis dan jenjang pendidikan. Dan bertugas mengatur ,mengelola , mengawasi , menentukan corak dan jenis pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat dan hajat pembangunan umat dan bangsa,dengan berpedoman kepada AD/ART Mathla’ul-Anwar dan program umum Mathla’ul-Anwar.

7 3.Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar.
Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar yaitu organisasi didalam lingkungan Mathla’ul-Anwar.yang dibatasi oleh kesejenisan dan memiliki AD/ART sendiri serta ikatan Khittah perjuangan yang sama.   Adapun Organisasi Badan otonom Mathla’ul-Anwar yaitu terdiri dari : Muslimat Mathla’ul-Anwar ( MUSMA ) Generasi Muda Mathla’ul-Anwar. ( GEMA-MA ) Himpunan Mahasiswa Mathla’ul-Anwar.(HIMMA) Ikatan Pelajar Mathla’ul-Anwar.( IPMA )

8 STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR
DEWAN PENASEHAT MAJLIS AMANAH MAJLIS FATWA PENGURUS BESAR BENDAHARA SEKJEN Ketua V Ketua VI Ketua VII Ketua IV Ketua III Ketua II Ketua I DEPARTEMEN-DEPERTEMEN

9 DEWAN PENASEHAT Ketua : H. Wiranto, S.IP Anggota-anggota :
KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS BESAR MATHLA’UL ANWAR PERIODE 2010 – 2015 DEWAN PENASEHAT Ketua : H. Wiranto, S.IP Anggota-anggota : 1. Drs. KH. Ismael Hasan, SH 2. KH. Hilmi Aminudin 3. KH. Wahid Sahari, MA 4. DR. Abdul Ghafur

10 MAJELIS AMANAH Ketua :. Drs. H. M
MAJELIS AMANAH Ketua : Drs. H.M. Irsyad Djuwaeli, MM Wakil Ketua I : Prof. Dr. Ir. H. Herman Haeruman, Js.MF, FWAAS Wakil Ketua II : H. Usep Fathudin, M.Ps Wakil Ketua III : Drs. H. Daud Afifi, SH, MH Sekretaris : Drs. H.A. Sihabudin, MM Wakil Sekretaris : Drs. H. Ali Nurdin, M.Si

11 Anggota-anggota : 1. KH. Hafidz Usman 2. H. Mohamad Idjen 3. KH
Anggota-anggota : 1. KH.Hafidz Usman 2. H. Mohamad Idjen 3. KH. Ismail Jaelani 4. Drs. H. Abdullah Sukarta 5. Hj.Eneng Jubaedah, SH., MH 6. H. Oman Boman Rukmantara 7. Hj. Mimi Suhada

12 MAJELIS FATWA Ketua :. DR. KH. E Syibli Syarjaya, LML
MAJELIS FATWA Ketua : DR. KH.E Syibli Syarjaya, LML.,MM Wakil Ketua I :KH. Bai Ma’mun Wakil Ketua II : KH. Tengku Zulkarnaen Sekretaris : H. Endang Saeful Anwar,Lc., MA Wakil Sekretaris : H. M. Lili Nahriri,Lc, MA

13 Anggota-anggota : 1. Prof. Dr. KH. Amin Suma, MA 2. KH. A. Syatibi 3
Anggota-anggota : 1. Prof. Dr. KH. Amin Suma, MA 2. KH. A. Syatibi 3. KH. Abdul Hadi Muchtar 4. KH. Sarinin 5. KH.Saleh As’ad 6. KH. Muhammad Isa 7. KH. Ading Subarna, Lc 8. KH. Ruyadi Zaini 9. KH. Fuad Abdurahman, Lc 10. KH. Miskadiyanto, S.Ag

14 Anggota-anggota : 11. KH. Drs. Mahnun 12. KH. M. Sahar, Lc 13. Dr. H
Anggota-anggota : 11. KH. Drs. Mahnun 12. KH. M.Sahar, Lc 13. Dr. H. Oni Sahroni, MA 14. KH. Abdul Alim,Lc 15. KH. Mas’a Thoyyib, Lc 16. H. Ahmad Fatoni, S.Ag 17. Drs. Ma’sum As, MA 18. Drs.H. Zaenal Solihin, Lc 19. H. Ubaidillah Saeful Akhyar, Lc 20. H. Nurcholis, MA

15 Anggota-anggota : 21. H. Inas Nasrullah, Lc 22. H. Iin Fauzi, Lc 23
Anggota-anggota : 21. H. Inas Nasrullah, Lc 22. H.Iin Fauzi, Lc 23. Aceng Abdul Qodir, S.Ag 24. A. Zaki Zarkasyi, Lc 25. Masduki, MA 26. Endad Musadad, MA 27. H. Udin Zaenudin, Lc 28. H. Wawan Arwani, Lc 29. H. Dahlan Harnawisesa, Lc 30. KH. Uyung Ambari 31. M. Syafi’i Umar 32. KH. Subrani

16 KH. AHMAD SYADELI KARIM,Lc
PENGURUS BESAR KETUA UMUM KH. AHMAD SYADELI KARIM,Lc

17 Ketua I : Organisasi dan Pengembengan SDM : KH
Ketua I : Organisasi dan Pengembengan SDM : KH. Jazuli Juwaeni, MA Ketua II : Pendidikan dan Kebudayaan : Drs. Jihaduddin, M.Pd Ketua III : Dakwah dan Sosial : Drs. H. Yayan Hasuna Hudaya, M.MPd

18 Ketua IV : Pengembangan Ekonomi Umat H
Ketua IV : Pengembangan Ekonomi Umat H. Embay Mulyasyarif Ketua V : Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri Dr. Ir. H. Ahmad Mukhlis Yusuf, MM Ketua VI : Hulkum dan HAM H. Indra Cahaya, SE., MH Ketua VII : Penelitian dan Pengembangan DR. Didin Nurul Rosyidin, MA

19 Sekretaris Jenderal : H. Oke Setiadi, M.Sc

20 Wakil Sekretaris Jenderal II :
Nurul Fajri, M.Si Wakil Sekretaris Jenderal II : Drs. Mohammad Zen, MM Wakil Sekretaris Jenderal III : Drs. H. Salim Tohir

21 Wakil Sekretaris Jenderal IV : H
Wakil Sekretaris Jenderal IV : H. Didin Hadiyudin, SE Wakil Sekretaris Jenderal V : DR. H. M. Tauhid, Lc, MA Wakil Sekretaris Jenderal VI : Drs. H. Agus Yasmin, SIP, M.Si Wakil Sekretaris Jenderal VII : Dra. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed

22 Bendahara Umum : Hj. Ayu Uke Octorina Wakil Bendahara : Taryanto, SE, MM Drs. Nadarsyah Mahdur, MM

23 B. Departemen-Departemen
1. Departemen Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketua : H. Lili Suhaeli Sekretaris : H. Asnin Safiudin, MA Anggota-anggota : 1. Ir. M. Hudori, M.Si 2. Drs. Ali Abu Bakar, M.Pd 3. A. Nasruddin SIP, M.Si

24 2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ketua : Drs Akhsan Sukroni, M
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ketua : Drs Akhsan Sukroni, M.Si Sekretaris : Dr. Ukun Kurnia, M.Pd Anggota-anggota : 1 . Drs. H. Agus Sholeh, M.Ed 2. Drs. H. Saeroji 3. Dr. Badri Khaeruman

25 3. Departemen Dakwah dan Sosial Ketua : Drs. H
3. Departemen Dakwah dan Sosial Ketua : Drs. H. Fuad Syauqi Sekretaris : Andi Gunawan, MSc Anggota-anggota : 1. Dr. Mahmud Matdoan, SH 2. Sugeng Riyanto, SE, M.AP 3. Usnidawati

26 1. Abdy Irawan, SE 2. RA Ridwan 3. Arif Rahman, SE, M.Si
4. Departemen Pengembangan Ekonomi Umat Ketua : Drs. H. Udin Saparudin Sekretaris : Asep, S.Sos Anggota-anggota : 1. Abdy Irawan, SE 2. RA Ridwan 3. Arif Rahman, SE, M.Si

27 1. Drs. Isa SIgit 2. Usman Rauf, Lc, SE 3. Drs. Anang Aenal Yaqin
5. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Ketua : Drs. H. Ade Badri Mukri, M.Si Sekretaris : Yoyoh Hulaiyah Hafidz Anggota-anggota : 1. Drs. Isa SIgit 2. Usman Rauf, Lc, SE 3. Drs. Anang Aenal Yaqin

28 Sekretaris : Yhannu Setiawan, SH., MH Anggota-anggota :
6. Departemen Hukum dan HAM Ketua : H.Husni Tamrin, SH., MH Sekretaris : Yhannu Setiawan, SH., MH Anggota-anggota : 1. Nur Ali, MH 2. Nur Aziz Hakim, MH 3. H. Edi Suhaedi, SH, MH

29 7. Departemen Penelitian dan Pengembangan Ketua :. Drs. H
7. Departemen Penelitian dan Pengembangan Ketua : Drs. H. Aat Syafaat, M.Sc Sekretaris : Drs. A. Huriyudin Humaedi, M.Pd Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. Dadan Daihani, DEA 2. Dr. Jaenal Aripin 3. Dr. Saefudin Jahar, MA

30 KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA
K.H. Moh. Yassin Bistir Mathla'ul Anwar (Direktur). K.H. Moh. Yassin Muktamar I K.H Abdul Mukti Muktamar II KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar III KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IV KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar V

31 KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VI KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VII KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VIII KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IX KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar X

32 KETUA UMUM MA DARI MASA KE MASA
KH.M Muslim Muktamar XI Nafsirin Hadi. S.H. Muktamar XII K.H. E.A. Burhani Muktamar XIII Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XIV Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XV Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVI Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVII K.H. Syadeli Karim,LC Muktamar XVIII


Download ppt "STRUKTUR KEPENGURUSAN PENGURUS BESAR MATHLA’UL-ANWAR"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google