Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dipersembahkan oleh :.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dipersembahkan oleh :."— Transcript presentasi:

1 dipersembahkan oleh :

2 Dinasti Fathimiyah (909 – 1171 M)

3 modeL negara ismaiLiyah
Dinasti Abbasiyah Dinasti Fathimiyah Dinasti Fathimiyah Dinasti Seljuk Dinasti Ikhsyidyah modeL negara ismaiLiyah Dinasti Hamdan Dinasti Ghaznawi (909 – 1171 M)

4 apa itu Dinasti Fathimiyah ??

5 Dinasti Kaum Imamiyah Musa al-Kazim Fathimiyah IsmaiL Kaum IsmaiLiyah
karena Ismail wafat lebih dahulu dari bapaknya, hak maka yang dinobatkan adalah Musa al-Kazim Fathimiyah IsmaiL Kaum IsmaiLiyah hak atas Ismail sebagai imam tidak dapat dipindahkan kepada yang lain walaupun sudah meninggal

6 Syria Afrika Utara .: IsmaiL (pemimpin ketujuh) meninggaL
.: meLakukan propaganda (akan memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosiaL kemasyarakatan) .: dipimpin orator handaL : abu abduLLah

7 saja penguasa Dinasti Fatimiyah ??
Siapa saja penguasa Dinasti Fatimiyah ??

8 aL-amir bi-ahkam ALLah (1101-1130 M) abu mansur ismaiL aL-zafir
14 Penguasa Dinasti Fathimiyah ?! abd aL-majid aL-hafiz ( M) aL-amir bi-ahkam ALLah ( M) abu mansur ismaiL aL-zafir ( M) aL-faiz ( M) aL-azid ( M) aL-musta’Li bi-LLah ( M) abu tamim ma’add aL-mustansir bi-LLah ( M) aL-mansur bin aL-Qasim ( M) abu muhammad aL-Qa’im bi-amr ALLah bin aL-mahdi ubaidiLLah ( M) abu tamim ma’add aL-mu’izz Li-din ALLah ( M) abu mansur nizar aL-’aziz bi-LLah ( M) abu hasan aLi aL-zahir Li-i’zaz din ALLah ( M) Abu aLi aL-mansur aL-hakim bi-amr ALLah ( M) abu muhammad abduLLah (ubaidiLLah) aL-mahdi biLLah ( M)

9 bagaimana eksistensi poLitik dan kekuasaan penguasa Fathimiyah ??

10 Masa Kejayaan Dinasti Fathimiyah

11 abu muhammad abduLLah (ubaidiLLah) aL-mahdi biLLah
.: pribadi : cakap .: menghukum mati pemimpin propaganda, abu abduLLah aL-husain .: meLancarkan gerakan perLuasan wiLayah kekuasaan ke ‘seLuruh’ afrika .: menduduki aLexandria, dLL .: mendirikan kota baru di Tunisia (ibu kota, mahdiniyah)

12 abu muhammad aL-Qa’im bi-amr ALLah bin aL-mahdi ubaidiLLah
Pa abu muhammad aL-Qa’im bi-amr ALLah bin aL-mahdi ubaidiLLah ( M) .: pribadi : prajurit yang pemberani .: meneruskan gerakan ekspansi .: berhasiL menduduki Genoa dan wiLayah sepanjang pantai CaLabria .: menguasai Lautan tengah

13 aL-mansur bin aL-Qasim
Pa aL-mansur bin aL-Qasim ( M) .: pribadi : Lincah .: berhasiL menghancurkan kekuatan abu yazid .: seLuruh wiLayah di afrika tunduk pada kekhaLifahan Dinasti Fathimiyah .: membangun kota yang sangat megah di wiLayah Susa’, kota aL-manshuriyah

14 abu tamim ma’add aL-mu’izz Li-din ALLah
Pa abu tamim ma’add aL-mu’izz Li-din ALLah ( M) .: pribadi : cakap, berpendidikan, pandai bidang syair, menguasai beberapa bahasa .: merupakan khaLifah terbesar .: pendiri Dinasti Fathimiyah di mesir .: mengadakan peninjauan ke seLuruh penjuru wiLayah .: menghadapi gerakan pemberontakan secara tuntas .: program konsoLidasi .: program ekspansi kekuasaan (maroko) .: Menghancurkan kekuatan Bizantium di SiciLia .: mendirikan universitas kedokteran di kota PoLemo, SiciLia .: menduduki Fustat tanpa suatu perLawanan .: Fustat > Qahirah (Kairo), menjadi ibukota .: mendirikan masjid aL-azhar

15 abu mansur nizar aL-’aziz bi-LLah
Pa abu mansur nizar aL-’aziz bi-LLah ( M) .: pribadi : bijaksana, pemurah, penyair, tokoh pendidikan .: kekuasaan imperium membentang dari Eufrat sampai AtLantik .: pembangunan fisik dan seni arsitektur .: bangunan megah : GoLden PaLace, the Pear PaviLLion, dan masjid Karafa .: masjid aL-azhar diresmikan sebagai Lembaga pendidikan, universitas aL-azhar

16 Abu aLi aL-mansur aL-hakim bi-amr ALLah
Pa Abu aLi aL-mansur aL-hakim bi-amr ALLah ( M) .: pribadi : taat .: tahun pertama, berada di bawah pengaruh gubernurnya, Barjawan .: menghukum bunuh Barjawan .: pemerintahan ditandai dengan sejumLah kekejaman .: menghukum mati pejabat-pejabat yang cakap tanpa aLasan yang jeLas .: mengeLuarkan makLumat umum .: pendiri tempat pemujaan suku aLiran Druz di Lebanon .: mendirikan sejumLah masjid, perguruan, dan pusat observasi di Syiria .: menyeLesaikan pembangunan Dar aL-hikmah

17 abu hasan aLi aL-zahir Li-i’zaz din ALLah
Pa abu hasan aLi aL-zahir Li-i’zaz din ALLah ( M) .: pribadi : cukup toLeran terhadap keLompok sunni .: pusat kekuasaan dipegang bibinya, sitt aL-muLk .: sepeninggaL bibinya, menjadi boneka di tangan menterinya .: rakyat menderita kekurangan bahan makanan dan harga barang tidak dapat terjangkau .: penyeLesaian persengketaan keagamaan, tokoh-tokoh madzhab MaLiki diusir dari MesiR .: membuat perjanjian dengan kaisar Romawi, Kaisar Constantine VIII

18 abu tamim ma’add aL-mustansir bi-LLah
Pa abu tamim ma’add aL-mustansir bi-LLah ( M) .: masa awaL pemerintahan, berada di tangan ibunya .: Fathimiyah mengaLami kemunduran secara drastis .: beberapa kaLi terjadi perebutan jabatan perdana menteri .: terjadi sejumLah pemberontakan dan peperangan .: berhasiL menduduki kota Kairo .: terjadi musibah krisis dan wabah penyakit

19 Masa Kemunduran Dan Kehancuran Dinasti Fathimiyah

20 .: terjadi kekacauan sekitar permasaLahan suksesi
Pa aL-musta’Li bi-LLah ( M) .: terjadi kekacauan sekitar permasaLahan suksesi .: Nizar, putera tertua aL-Mustansir dihukum penjara hingga meninggaL

21 aL-amir bi-ahkam ALLah
Pa aL-amir bi-ahkam ALLah ( M) .: diangkat oLeh aL-aFzaL, perdana menteri yang berkuasa secara absoLut seLama 20th .: berkat keLuwesan dan keadilannya, mesir menjadi cukup damai dan makmur

22 .: diwarnai dengan perpecahan antar unsur kemiLiteran
Po abd aL-majid aL-hafiz ( M) .: diwarnai dengan perpecahan antar unsur kemiLiteran

23 abu mansur ismaiL aL-zafir
Pa abu mansur ismaiL aL-zafir ( M) .: pribadi : tampan dan tidak peduLi dengan urusan pemerintahan

24 Pa aL-faiz ( M) .: ?????????

25 .: kesuLitan untuk menahan masuk tentara saLib ke Mesir
Po aL-azid ( M) .: kesuLitan untuk menahan masuk tentara saLib ke Mesir .: berjuang keras untuk menegakkan kedudukannya dari serangan raja YarusaLem

26 ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ Demikian presentasi dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimakasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hangat dari saya. Tetap tersenyum dan semangat !!! ^_^ ^_^ ^_^ ^_^

27 atikaasmungi@yahoo.co.id Saran dan Kritik : atika a. n. 09110025
Malang, 17 Mei 2010 atika a. n.

28 Daftar Pustaka : Nurhakim, Moh, Sejarah dan Peradaban Islam, Malang :
UMM Pres, 2003. Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000. Munir, Samsul Amin, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta : Kreasindo Media Cita, 2009. Abdullah Khusairi MA, Makalah Dinasti Fathimiyah di Mesir, Padang :Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol, 2007.


Download ppt "Dipersembahkan oleh :."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google