Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

18 November 2013 Kafetaria FKUI Staf Ahli Pembinaan Internal- BPH-MPP FSI LEADERSHIP CAMP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "18 November 2013 Kafetaria FKUI Staf Ahli Pembinaan Internal- BPH-MPP FSI LEADERSHIP CAMP."— Transcript presentasi:

1 18 November 2013 Kafetaria FKUI Staf Ahli Pembinaan Internal- BPH-MPP FSI LEADERSHIP CAMP

2  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”  Al Baqarah: 30 TAUSIYAH

3  Untuk membentuk pemimpin-pemimpin FSI masa depan  Mekanisme regenerasi pengurus FSI URGENSI FLC

4  Tujuan: Mempersiapkan pengurus FSI untuk siap menjadi pemimpin  Target:  Pengurus FSI ang. 2011  Pengurus FSI ang. 2012  Waktu: 7-8 Desember 2013  Tempat: WAMY (tentatif) TUJUAN, TARGET, WAKTU, DAN TEMPAT

5  Tugas kelompok; 1.Jaulah Lembaga Dakwah Fakultas lain di Universitas Indonesia: FSI FEUI, FSI FISIP, SERAMBI FH, MII, NURANI, FUKI, FPPI, FUSI, FORMASI, SALAM  Tugas pribadi; 1.Tugas esai berupa “Rancangan FSI 2014”, mencakup fokus kerja dan langkah-langkah yang akan dicapai 2.Tugas esai mengenai “Sosok Pemimpin yang Saya Kagumi/Menginspirasi” 3.Mutabaah yaumiyah; 1.Tilawah minimal 2 lembar/hari 2.Sholat berjamaah minimal 2 kali/hari 3.Sholat lail/duha minimal 3 kali/minggu 4.Sholat rawatib minimal 2 kali/hari 5.Hafalan Afushilat 30-36 TUGAS PRE FLC

6  Email tugas:  tiarakemalasari@gmail.com

7  Kepemimpinan dalam Islam  Qiyadah wal Jundiyah  Manajemen SDM  Communication Skill  Rancangan Pengembangan Organisasi  Workshop: Communication skill dan RPO MATERI

8  Jika oleh karena alasan syar’i tidak dapat mengerjakan tugas/mengikuti rangkaian acara FLC, maka wajib izin kepada CP maksimal H-1 deadline/H-7 acara  CP: Tiara (081398773338) PERIZINAN

9  “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”  Annisa: 9 TAUSIYAH


Download ppt "18 November 2013 Kafetaria FKUI Staf Ahli Pembinaan Internal- BPH-MPP FSI LEADERSHIP CAMP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google