Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SD DIAN ANDALAS KEC. PAUH KOTA PADANG

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SD DIAN ANDALAS KEC. PAUH KOTA PADANG"— Transcript presentasi:

1 SD DIAN ANDALAS KEC. PAUH KOTA PADANG

2 PROFIL SEKOLAH SD DIAN ANDALAS
NAMA SEKOLAH : SD DIAN ANDALAS N.I.S : N.S.S : ALAMAT SEKOLAH : KOMPLEK PERUM UNAND BLOK B KECAMATAN : PAUH KOTA : PADANG PROVINSI : SUMATERA BARAT

3 KODE POS : TELEPON : (0751)76934 STATUS SEKOLAH : NEGERI SWASTA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PAGI SIANG PAGI SIANG

4 VISI MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMPUNYAI KESETARAAN ANTARA IMAN DAN TAQWA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KECAKAPAN HIDUP

5 MISI : MENCIPTAKAN PESERTA DIDIK YANG BERTAQWA, BERBUDI PEKERTI, HARMONIS, SEIMBANG AN SERASI MENCIPTAKAN PESERTA DIDIK YANG BEERKELANJUTAN DARI USIA DINI SAMPAI KE PEGURUAN TINGGI NEGEERI KHUSUSNYA UNIVERSITAS ANDALAS

6 KEADAAN MURID JUMLAH LAKI-LAKI :300 JUMLAH PEREMPUAN:265

7 PRESTASI SEKOLAH SD DIAN ANDALAS MERUPAKAN SD YANG SERING MENDAPATKAN PERINGKAT DI TINGKAT KECAMATAN DALAM BERBAGAI PERLOMBAAN DAN NILAI UJIAN AKHIR YANG SELALU MENDAPATKAN PERINGKAT ATAS SE-SD DI KECAMATAN PAUH

8 TATA TERTIB SEKOLAH DATANG KE SEKOLAH I0 MENIT SEBELUM BEL DIBUNYIKAN
BERPAKAIAN RAPI DAN LENGKAP TIDAK BOLEH MENINGGALKAN SEKOLAH TANPA MINTA IZIN KEPADA WALI KELAS MELAKSANAKAAN SHOLAT ZUHUR BERJAMAAH DI SEKOLAH

9 KEADAAN GURU DI SD DIAN ANDALAS JUMLAH GURU 33 ORANG YANG TERDIRI DARI 18 ORANG GURU KELAS 25 ORANG GURU BIDANG STUDI (AI.QURAN,B.INGGRIS, KESENIAN,AGAMA,OLAH RAGA)

10 STATUS KEPEMILIKAN TANAH
SENDIRI MENYEWA NEGARA WAKAF YAYASAN MENUMPANG


Download ppt "SD DIAN ANDALAS KEC. PAUH KOTA PADANG"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google