Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Nonton Pasar Malem Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem. Aku seneng yen ana pasar malem amarga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Nonton Pasar Malem Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem. Aku seneng yen ana pasar malem amarga."— Transcript presentasi:

1

2 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Nonton Pasar Malem Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem. Aku seneng yen ana pasar malem amarga akeh tontonane. Wong dodol uga akeh. Dodol klambi, panganan, lan dolanan. Nalika malem minggu, aku, mbakyuku, ibuku, lan bapakku nonton pasar malem. Saka ngomah mlaku amarga panggonane pasa malem cedhak karo omahku. Tekan pasar malem aku dipundhutake karcis bapak. Aku karo mbakyuku numpak komidhi putar, sawisa iku numpak sepur. Atiku rasane lega lan seneng banget. Sanajan bengi, pasar malem katon padhang. Kesorot lampu neon lan lampu hias kang krelap krelip warnane. Ing pasar malem rame banget akeh wong kang padha plesir. Ana sing mlaku-mlaku, ana sing numpak andhong cilik, sing jajan panganan, tuku sandhangan utawa dolanan. Aku lan mbakyuku dipundhutake ibu arumanis karo boneka lumba-lumba. Jam sanga wengi aku lan mbakyuku mulih. Sa durunge mulih jajan bakso lan ombene wedang jeruk. Malem minggu iku nyenengake. Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem. Aku seneng yen ana pasar malem amarga akeh tontonane. Wong dodol uga akeh. Dodol klambi, panganan, lan dolanan. Nalika malem minggu, aku, mbakyuku, ibuku, lan bapakku nonton pasar malem. Saka ngomah mlaku amarga panggonane pasa malem cedhak karo omahku. Tekan pasar malem aku dipundhutake karcis bapak. Aku karo mbakyuku numpak komidhi putar, sawisa iku numpak sepur. Atiku rasane lega lan seneng banget. Sanajan bengi, pasar malem katon padhang. Kesorot lampu neon lan lampu hias kang krelap krelip warnane. Ing pasar malem rame banget akeh wong kang padha plesir. Ana sing mlaku-mlaku, ana sing numpak andhong cilik, sing jajan panganan, tuku sandhangan utawa dolanan. Aku lan mbakyuku dipundhutake ibu arumanis karo boneka lumba-lumba. Jam sanga wengi aku lan mbakyuku mulih. Sa durunge mulih jajan bakso lan ombene wedang jeruk. Malem minggu iku nyenengake.

3 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? sasi= bulan ana= ada amarga= karena akeh= banyak Wong dodol= orang jualan klambi= baju panganan= makanan dolanan= mainan Nalika= ketika mbakyuku= kakakku Saka ngomah= dari rumah mlaku= berjalan kaki numpak= naik rasane= rasanya sanajan= walaupun Katon padhang= terlihat terang Mlaku-mlaku= jalan-jalan dipundhutake= dibelikan Jam sanga= jam sembilan mulih= pulang wedang= minum sasi= bulan ana= ada amarga= karena akeh= banyak Wong dodol= orang jualan klambi= baju panganan= makanan dolanan= mainan Nalika= ketika mbakyuku= kakakku Saka ngomah= dari rumah mlaku= berjalan kaki numpak= naik rasane= rasanya sanajan= walaupun Katon padhang= terlihat terang Mlaku-mlaku= jalan-jalan dipundhutake= dibelikan Jam sanga= jam sembilan mulih= pulang wedang= minum Kamus Cilik

4 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? 1.Sapa sing ditelpun Simbah putri? 2.Kepriye rasane ing pasar malem? 3.Apa wae kang bisa ditumpaki? 4.Apa wae kang ana ing pasar malem? 5.Jam pira padha mulih saka pasar malem? 1.Sapa sing ditelpun Simbah putri? 2.Kepriye rasane ing pasar malem? 3.Apa wae kang bisa ditumpaki? 4.Apa wae kang ana ing pasar malem? 5.Jam pira padha mulih saka pasar malem? Gladhen : Wangsulana pitakon iki! Jawaban : 1.Nonton Pasar Malem 2.Atine rasane sengeng banget 3.Komidhi putar, sepur 4.Wong dodol, wong nonton, wong mlaku,panganan, sandhangan, dolanan 5.Jam sanga bengi Jawaban : 1.Nonton Pasar Malem 2.Atine rasane sengeng banget 3.Komidhi putar, sepur 4.Wong dodol, wong nonton, wong mlaku,panganan, sandhangan, dolanan 5.Jam sanga bengi

5 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Njupuk Dhuwit ing Bank Urutna gambar supaya dadi urutan kang becik!

6 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Njupuk Dhuwit ing Bank Urutna gambar supaya dadi urutan kang becik!

7 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Gawe karangan saka gambar seri! a.Bapak, Ibu, Nita lan Dita …. b.Bapak mundhut …. c.Nita lan Dita numpak …. d.Bapak, ibu, Nita, lan Dita …. a.Bapak, Ibu, Nita lan Dita …. b.Bapak mundhut …. c.Nita lan Dita numpak …. d.Bapak, ibu, Nita, lan Dita ….

8 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Gawe karangan saka gambar seri! a.Bapak, Ibu, Nita lan Dita menyang pasar malem. b.Bapak mundhut karcis/tiket. c.Nita lan Dita numpak komidhi putar d.Bapak, ibu, Nita, lan Dita maem bakso lan ngombe jaruk anget. a.Bapak, Ibu, Nita lan Dita menyang pasar malem. b.Bapak mundhut karcis/tiket. c.Nita lan Dita numpak komidhi putar d.Bapak, ibu, Nita, lan Dita maem bakso lan ngombe jaruk anget.

9 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Laron Cilik kang Kumalungkung Bengi kuwi, Laron Cilik kang durung pepak wulu elare kepengin metu saka kahanan ing saknjabaning rong. Pancen saka netes nganti gedhe durung pernah metu saka rong. Dheweke matur karo ibune “Ibu kula badhe medal saka rong, kepingin ngertos kahanan njaba”. “Aja ngger! Mengko yen wis wancine, kowe kena metu saka rong, ing jobo akeh kodhok, cecak, tekek sing iso mangan kowe. Durung geni panas kang iso ngobong awakmu” mengkono wangsulane ibune. Nanging Laron cilik ora nggatekake piwelinge ibune. Kanthi sesidheman laron cilik metu saka rong. Ing jaba, laron seneng atine weruh paling gelebyar soroting lampu neon ing dalan gedhe. Si laron banjur marani sorot lampu nanging ora bisa amarga tenagane entek. Banjur ana obor kang murup genine. Larong seneng banjur marani obor mau. Saya suwe saya cedhak. Atine seneng banget awake krasa anget. Dheweke saya cedhak mamerake elare. Miber mrana miber mrene. Wusana lap, elare kebrongot geni, dheweke nyemplung ing geni obor banjur mati. Koyo mengkono kuwi menawa bocah kumalungkung, wani marang wong tuwe. Bengi kuwi, Laron Cilik kang durung pepak wulu elare kepengin metu saka kahanan ing saknjabaning rong. Pancen saka netes nganti gedhe durung pernah metu saka rong. Dheweke matur karo ibune “Ibu kula badhe medal saka rong, kepingin ngertos kahanan njaba”. “Aja ngger! Mengko yen wis wancine, kowe kena metu saka rong, ing jobo akeh kodhok, cecak, tekek sing iso mangan kowe. Durung geni panas kang iso ngobong awakmu” mengkono wangsulane ibune. Nanging Laron cilik ora nggatekake piwelinge ibune. Kanthi sesidheman laron cilik metu saka rong. Ing jaba, laron seneng atine weruh paling gelebyar soroting lampu neon ing dalan gedhe. Si laron banjur marani sorot lampu nanging ora bisa amarga tenagane entek. Banjur ana obor kang murup genine. Larong seneng banjur marani obor mau. Saya suwe saya cedhak. Atine seneng banget awake krasa anget. Dheweke saya cedhak mamerake elare. Miber mrana miber mrene. Wusana lap, elare kebrongot geni, dheweke nyemplung ing geni obor banjur mati. Koyo mengkono kuwi menawa bocah kumalungkung, wani marang wong tuwe.

10 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? durung= belum pepak= sempurna wulu elare= bulu sayapnya metu= keluar sak jabaning rong= di luar lubang pancen= memang netes= menetas matur= ngomong badhe medal= mau keluar sesidheman= ndhelik-ndhelik weruh= melihat/tahu geni= api awake= badannya Saya cedhak= semakin dekat Miber mrana= terbang kesana Miber mrene= terbang kesini Mlaku-mlaku= jalan-jalan kebrongot= tersulut nyemplung= tercebur durung= belum pepak= sempurna wulu elare= bulu sayapnya metu= keluar sak jabaning rong= di luar lubang pancen= memang netes= menetas matur= ngomong badhe medal= mau keluar sesidheman= ndhelik-ndhelik weruh= melihat/tahu geni= api awake= badannya Saya cedhak= semakin dekat Miber mrana= terbang kesana Miber mrene= terbang kesini Mlaku-mlaku= jalan-jalan kebrongot= tersulut nyemplung= tercebur Kamus Cilik

11 CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? 1.Apa irah-irahan wacan ing dhuwur? 2.Kepriye watake laron cilik iku? 3.Laron cilik seneng karo opo? 4.Kepriye akibate yen ora nggugu marang ibune? 5.Kepriye anggone Laron mamerake wulu elare? 1.Apa irah-irahan wacan ing dhuwur? 2.Kepriye watake laron cilik iku? 3.Laron cilik seneng karo opo? 4.Kepriye akibate yen ora nggugu marang ibune? 5.Kepriye anggone Laron mamerake wulu elare? Gladhen : Wangsulana pitakon iki! Jawaban : 1.Laron cilik kang kumalungkung 2.Kumalungkung, ora nggugu marang ibune, ngeyel 3.Sorot lampu 4.Kualat / kumalungkung 5.Miber mrana miber mrene Jawaban : 1.Laron cilik kang kumalungkung 2.Kumalungkung, ora nggugu marang ibune, ngeyel 3.Sorot lampu 4.Kualat / kumalungkung 5.Miber mrana miber mrene


Download ppt "CRITA PENGALAMAN Selasa, 10 Agustus 2012 ? Nonton Pasar Malem Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem. Aku seneng yen ana pasar malem amarga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google