Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Pertemuan 2 Galian Tanah Matakuliah: S0442 / Metode Pelaksanaan Konstruksi Tahun: 2006 Versi: 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Pertemuan 2 Galian Tanah Matakuliah: S0442 / Metode Pelaksanaan Konstruksi Tahun: 2006 Versi: 1."— Transcript presentasi:

1 1 Pertemuan 2 Galian Tanah Matakuliah: S0442 / Metode Pelaksanaan Konstruksi Tahun: 2006 Versi: 1

2 2 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Mahasiswa dapat menunjukkanteknik-teknik pelaksanaan pekerjaan galian tanah, peralatan yang digunakan, dan hambatan-hambatannya

3 3 Outline Materi Materi 1 : Macam-macam galian Materi 2 : Galian secara konvensional Materi 3 : Galian secara massal Materi 4 : Syarat pengerahan alat

4 4 Pekerjaan Tanah Macam-macam pekerjaan tanah : Pekerjaan Stripping/kupasan Cut and Fill / galian dan urugan Galian tanah

5 5 Macam dan tipe peralatan yang digunakan BulldozerDozer Shovel ShovelBack Hoe

6 6 Macam dan type peralatan (samb) : Dump TruckCompacter Vibrator

7 7 2 tipe roda penggerak Ban Ciri-ciri : Jari-jari putar besar, lincah, boleh berjalan di atas jalan raya Rantai Ciri-ciri : Jari-jari putar kecil, kurang lincah, tidak diperkenankan berjalan di atas jalan raya

8 8 Kapasitas suatu alat : 1.Cycle time 2.Load ability Rendah / sulit dilaksanakan (contoh : mengangkat tanah liat ) Tinggi / mudah dilaksanakan (contoh : mengangkut pasir) 3. Faktor efisiensi (minimum 75 %)

9 9 Faktor Penentu Pengerahan alat : Letak Lokasi pekerjaan Keadaan lokasi Macam pekerjaan Jenis tanah/batu-batuan Waktu yang disediakan Biaya Tenaga setempat


Download ppt "1 Pertemuan 2 Galian Tanah Matakuliah: S0442 / Metode Pelaksanaan Konstruksi Tahun: 2006 Versi: 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google