Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U (134704002) 2.Yuliani Rahmatillah (134704012) 3.Lita Indriana (134704022) 4.Nisya Septik P (134704051)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U (134704002) 2.Yuliani Rahmatillah (134704012) 3.Lita Indriana (134704022) 4.Nisya Septik P (134704051)"— Transcript presentasi:

1 Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U (134704002) 2.Yuliani Rahmatillah (134704012) 3.Lita Indriana (134704022) 4.Nisya Septik P (134704051) 5.Dwi Prastiwi (134704062)

2 Perburuhan Ketenaga kerjaan (UU No.13 2003) Perjanjian

3 Asas- Asas Perburuhan Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 UU. No. 13/2003) Asas Penempatan kerja dilaksanakan berdasarkan asa terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 angka 1 UU. No. 13/2003) Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah (Pasal 3 UU. No. 13/2003)

4 Asas dalam Perjanjian Kerja Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat (contract vrijheid) Pasal 1458 KUH Perdata Asas kebebasan berkontrak (open system) Pasal 1338 KUH Perdata


Download ppt "Asas-Asas Perburuhan Nama kelompok 1.Maslakatul Laila U (134704002) 2.Yuliani Rahmatillah (134704012) 3.Lita Indriana (134704022) 4.Nisya Septik P (134704051)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google