Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengertian zakat Bahasa Subur Istilah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengertian zakat Bahasa Subur Istilah"— Transcript presentasi:

1 Pengertian zakat Bahasa Subur Istilah
Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu

2 Hukum mengeluarkan zakat
Wajib ke atas semua umat Islam yang cukup syarat

3 Syarat Khas Zakat binatang
Syarat zakat binatang : Tidak digunakan untuk bekerja Dipelihara dipadang ragut bebas

4 Syarat zakat merdeka Sempurna Milik milik org Islam Cukup haul Cukup
nisab

5 Jenis Harta yang wajib dikeluarkan zakat

6 1.Zakat binatang ternakan

7 Nisab Zakat binatang Kambing – 40 ekor Lembu - 30 ekor
setiap tambahan 30 ekor :1 ekor lembu jantan Setiap tambahan 40 ekor :1 ekor lembu betina

8 Nisab Zakat binatang Unta - 5 ekor
Setiap tambahan 40 ekor : 1 ekor unta betina berumur lebih 2 tahun Setiap tambahan 50 ekor : 1 ekor unta betina berumur lebih 3 tahun

9 Syarat zakat pertanian
Cukup nisab – 5 ausok (1000 kg) Tanaman dan buah-buahan yang diusahakan oleh manusia. makanan asasi yang mengenyangkan Hasil tanaman tahan lama

10 Cara mengeluarkan zakat pertanian
5% bagi tanaman yang disiram menggunakan tenaga manusia 10% jika disirami dengan air hujan Zakat dikeluarkan setelah selesai menuai

11 Zakat emas, perak dan mata wang
Syarat (i) Cukup nasab 20 misqal atau 85 gram (emas) 200 misqal atau 594 gram (perak) (ii) Tidak menjadi perhiasan wanita Qadar zakat zpg 2.5 %

12 Zakat Perniagaan Syarat
(i) Cukup nasab – mengikut harga emas semasa iaitu 85 gram (ii) Barangan itu diniatkan untuk diniaga (iii)Genap setahun perniagaan Kadar 2.5 % dari keuntungan bersih dan harga belian barang belum terjual

13 Zakat harta rikaz dan galian
Syarat (i) cukup nisab sama dengan nilai harga emas dan perak Kadarnya 2.5 %

14 Asnaf yang berhak menerima zakat

15 Hikmat zakat Dapat membersihkan harta dan jiwa
Mengeratkan hubungan silaturrahim antara orang kaya dan orang miskin Mengurangkan jenayah dalam masyarakat Membantu meningkatkan pembangunan umat dan masyarakat Melahirkan semangat bantu membantu dikalangan masyarakat

16


Download ppt "Pengertian zakat Bahasa Subur Istilah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google