Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Larangan Pergaulan Bebas dan Perzinaan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Larangan Pergaulan Bebas dan Perzinaan"— Transcript presentasi:

1 Larangan Pergaulan Bebas dan Perzinaan

2

3 MANUSIA MAKHLUK SOSIAL

4 Perzinaan Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).  Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

5 Pelaku Zina Dibagi Menjadi 2:
Pezina muhshan  Pezina muhshan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah), Pezina Ghayru muhshan Pezina ghayru muhshan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki/perempuan yang telah menikah dengan lelaki/perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam al-Quran, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

6 Penyebab Zina Pergaulan bebas Pergaulan bebas di era modern ini tidak cuma berdampak berdampak pada individu bersangkutan, tetapi secara langsung atau tidak langsung berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

7 Dampak Akibat Zina Berkurangnya iman si penzina
Menghilangkan rasa malu, padahal rasa malu merupakan suatu hal yang amat ditekankan khususnya bagi wanita. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap Membuat hati gelap dan mematikan sinarnya Tidak pernah merasa cukup dalam segala hal Menghilangkan kehormatan pelakunya dan jatuh martabatnya baik dihadapan Tuhan maupun sesama manusia. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dicium oleh orang orang yang punya qalbun salim. Terputusnya hubungan silaturahim Menghilangkan harga diri pelakunya Aib yang dicorengkan kepada pelaku membekas dan mendalam di dalam hati.

8 Cara Menghindari Pergaulan Bebas
Dan Perbuatan Zina Jagalah pandangan mata dari perkara yg diharamkan Allah. “Mata bisa berzina, hati bisa berzina. Zinanya mata adalah memandang (perkara haram), sedangkan zinanya hati adalah mengharapkan (perkara haram). Sementara kemaluan bisa mengajak atau mengingkari berbuat zina” (HR. Ahmad) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Menyalurkan minat dan bakat positif Memilih teman bergaul yang saleh dan shalihah Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina.

9 Hadits dan Ayat Al-Qur’an

10 Q.S An-Nur/24:2 Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

11 Q.S Yusuf: 24 “ Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud ( melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan yusuf pun bermaksud (melakukan pula ) dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda ( dari ) Tuhannya. Demikanlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan Kekejian.” (QS. Yusuf: 24)

12 Q.S Al-Israa:32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا “Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32)

13 تغريب الزاني سنة “Mengasingkan pezina itu sunnah” (HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla, 8/349)

14 ان رجلا من أسلم ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون) . قال : لا ، قال : ( آحصنت ) . قال : نعم ، فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، وصلى عليه “Ada seorang lelaki, yang sudah masuk Islam, datang kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mengakui dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Kemudian beliau bertanya: ‘Apakah engkau gila?’. Ia menjawab: ‘Tidak’. Kemudian beliau bertanya lagi: ‘Apakah engkau pernah menikah?’. Ia menjawab: ‘Ya’. Kemudian beliau memerintah agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mengatakan hal yang baik tentangnya. Kemudian menshalatinya” (HR. Bukhari no. 6820)

15 “Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah.” (HR. Al-Hakim). “Ummatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina, namun jika terdapat anak zina, maka Allah Swt akan menimpakan azab kepada mereka.” (H.R Ahmad). Sabda Rasulullah s.a.w  "Hindarilah zina sebab ia menimbulkan enam kesan buruk, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan, menyebabkan fakir dan mengurangi umur sedangkan keburukan di akhirat nanti, zina menyebabkan pelakunya diazab, dihisab secara ketat dan kekal di neraka.“ (H.R Baihaqi)

16 Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. a, ia berkata, Rasulullah saw
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong,” (HR Muslim [107]).

17 قال أبو هريرة : الإيمان نزه فمن زنا فارقه الإيمان ، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان
Abu Hurairah berkata: “‘Iman itu suci. Orang yang berzina, iman meninggalkannya. Jika ia menyesal dan bertaubat, imannya kembali‘” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Syu’abul Iman, di-shahihkan Al Albani dalam Takhrij Al Iman, 16)


Download ppt "Larangan Pergaulan Bebas dan Perzinaan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google