Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ZAKAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ZAKAT."— Transcript presentasi:

1 ZAKAT

2 Sk / KD Standar Kompetensi Memahami Zakat Kompetensi Dasar
Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal Membedakan antara zakat firah dan zakat mal Menjelaskan orang yang berhak meberima zakat fitrah dan mal Mempraktikan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal

3 DEFINISI DALIL ZAKAT KLASIFIKASI ZAKAT PENERIMA ZAKAT

4 DEFINISI MENURUT BAHASA Zakat Artinya Bersih MENURUT ISTILAH
Zakat Sejumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Dan Diberikan Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya, Jika Telah Mencapai Nishab Tertentu Dan Dengan Syarat Tertentu Pula. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib

5 DALIL وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُُ Artinya Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapa pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:110)

6 ZAKAT FITRAH KLASIFIKASI ZAKAT ZAKAT HARTA

7 Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan dengan syarat tertentu
Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak 1 sha’(3,1 liter atau 2,5kg) kurma atau gandum atas tiap tiap muslim merdeka atau hamba, laki laki atau perempuan(H.R. Bukhari) Syarat wajib zakat fitrah ialah : Islam Lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan ramadhan Memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang orang yang ditanggung dirinya. Adapun Hikmah dari diadakannya zakat fitrah ini adalah : Saling Berbagi Kebahagiaan Menghindarkan dari ketidak berkahan harta Melatih Sikap Solider Mencegah terjadinya kejahatan akibat kekurangan harta Mempererat tali persaudaraan Mensyukuri Nikmat yang diberikan Allah ZAKAT FITRAH Pembagian waktu zakat fitrah : Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir bulan ramadhan(1 syawal) Waktu yang diperbolehkan yaitu Awal Ramadhan – Akhir Ramadhan, Waktu yang dianjurkan yaitu Setelah shalat subuh sebelum melaksanakan shalat hari raya Waktu makruh, yaitu Setelah shalat hari raya, sebelum terbenam matahari pada 1 syawal Waktu Haram, yaitu setelah matahari 1 Syawalterbenam SYARAT KETENTUAN PEMBAGIAN WAKTU HIKMAH

8 Zakat Maal adalah zakat harta milik yang dikeluarkan seorang muslim jika telah sampai nishabnya.
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 9:103) ZAKAT HARTA DEFINISI PEMBAGIAN

9 PEMBAGIAN ZAKAT MAL Hewan ternak yang wajib dizakati adalah : kambing atau domba, sapi, kerbau, dan unta. Nishabnya sebagai berikut : ZAKAT EMAS DAN PERAK Syaratnya : Islam Merdeka Milik Penuh Mencapai Nishab Berulang dalam Tahun Nishab : Emas : 93,6 gram dan zakatnya 1/40 atau 2,125 gr Perak : 624 gram dan zakatnya 15,6 gr Detail nishab kambing adalah : ZAKAT EMAS DAN PERAK Nishab Jenis Zakat dan Jumlahnya Umur 40-120 1 ekor kambing betina 2 tahun lebih 1 ekor domba betina 1 tahun lebih 2 ekor kambing betina 2 ekor domba betina 3 ekor kambing betina 3 ekor domba betina 400-…. 4 ekor kambing betina 4 ekor domba betina Nishab sapi dan kerbau adalah : Syaratnya : Bukan Tanaman liar Bahan Makanan Pokok Mencapai Nishab Nisabnya : 930 liter Jika tanaman diairi dari air sungai atau air hujan maka zakat 10% Jika tanaman diairi dengan alat tambahan, maka zakat 20% ZAKAT HEWAN TERNAK Nishab Jenis Zakat dan Jumlahnya Umur 30-39 1 ekor kerbau atau 1 ekor anak sapi 1 tahun lebih 40-59 2 tahun lebih 60-69 2 ekor kerbau atau 2 ekor anak sapi 70- ….. Zakat perniagaan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Barang yang dizakatkan harus dibedakan antara barang yang diperjual belikan dan barang milik sendiri Nishab Kambing Hasil tambang di sini adalah emas dan perak, nishabnya 2,5 % ZAKAT TANAMAN DAN BUAH BUAHAN Nishab Sapi dan Kerbau ZAKAT HASIL TAMBANG ZAKAT PERNIAGAAN

10 Orang orang yang wajib menerima zakat
Fakir Miskin Pengurus Zakat(amil) Muallaf Hamba Sahaya Orang Yang Berhutang FiiSabilillah Ibnu Sabil

11 Video Zakat Fitrah

12 EVALUASI Nishab tanaman yang mengenyangkan serta buah buahan adalah …
A. 900 liter salah B. 830 liter salah C. 930 liter benar D. 800 liter salah

13 Jika sapi telah berjumlah 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya adalah …
A. 1 ekor sapi tabi’i salah B. 1 ekor sapi musinnah benar C. 2 ekor sapi tabi’i salah D. 2 ekor sapi musinnah salah

14 Berikut ini adalah orang yang berhak menerima zakat, kecuali ….
A. orang yang berhutang salah B. orang yang memberi hutang benar C. ibnu sabil salah d. muallaf salah

15 Zakat menurut bahasa adalah ....
A. doa salah B. bersih benar C. dzikir salah D. tunduk salah

16 Sapi atau kerbau mulai dizakati jika jumlahnya telah mencapai … .
A. 20 ekor salah B. 30 ekor salah C. 40 ekor salah D. 50 ekor benar


Download ppt "ZAKAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google