Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nor Asiah Ismail Ayat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nor Asiah Ismail Ayat."— Transcript presentasi:

1 Nor Asiah Ismail Ayat

2 Pengenalan Ayat mengandungi unsur klausa.
Klausa terbentuk daripada unsur frasa Frasa terdiri daripada bentuk perkataan Ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa. Perkataan pula terletak pada epringkat susunan yang paling bawah

3 Cerakinan peringkat ayat
Anak orang itu sedang tidur. Klausa anak orang itu sedang tidur. Frasa anak orang itu sedang tidur Perkataan anak orang Itu sedang tidur Mahasiswa universiti itu membaca buku.

4 Definisi ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makan yang lengkap, yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna.

5 Golongan ayat Ayat dasar atau aayt inti
Ayat terbitan atau ayat transformasi

6 Ayat dasar (ayat inti) Ayat inti yang daripadanya dapat dibentuk atau diterbitkan pelbagai yat yang lain. Aayt yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.

7 Ayat terbitan (ayat transformasi)
Proses perubahan atau penerbian ayat berlaku melalui proses peluasan, penggantian, pengguguran atau penyusunan semula.

8 Bentuk ayat Ayat tunggal Ayat majmuk

9 Ayat tunggal Ayat yang mengandungi hanya satu klausa.
Mempunyai satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Contohnya: Ali guru Anak itu lapar. Selendang ini untuk ibu. Mereka berkumpul di dewan. Anak orang itu sedang tidur.

10 Beza ayat tunggal dan ayat dasar
Semua ayat dasar terdiri daripada ayat penyata Ayat tunggal boleh juga terdiri dariapda jenis lain seperti ayat tanya, ayat perinta, aayt seruan

11 Persamaan aayt dasar dan ayat tunggal
Terletak pada kenyataan bahawa kedua-duanya mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Kedua-duanya ialah ayat penyata. Ayat tunggal yang berbentuk ayat penyata mengalami perubahan seperti pertukaran kedudkan subjek-predikat, maka ayat tunggal itu tidak lagi menjadi ayat dasar.

12 Ayat majmuk Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu klausa.
Contohnya: Ali guru tetapi adiknya kerana. Anak itu lapar kerana belum diberi susu. Selendang ini untuk ibu manakala songkok itu untuk ayah dan baju ini untuk adik. Mereka berkumpul di Dewan Besar untuk mendengar ceramah. Anak orang itu sedang tidur ketika kami sampai sementara kakaknya sedang bermain.

13 klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.

14 Klausa bebas (Klausa utama)
Ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Contoh: Kamu pandai Saya akan hadir Mereka mogok Dia sedang bekerja Kami sudah makan

15 Klausa bebas Dengan sifatnya sebagai ayat yang sempurna, boleh juga menjadi sebahagian daripada ayat yang lebih luas dan kompleks, contohnya: Kamu pandai kerana kamu rajin belajar. Saya akan hadir kalau waktu mengizinkan. Mereka mogok kerana mereka membantah sikap majikan. Janganlah ganggu orang itu kerana dia sedang bekerja. Katakan kepada ibu bahawa kami sudah makan

16 Klausa tak bebas (klausa kecil)
Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh: Kerana kamu rajin belajar. Kalau waktu mengizinkan. Kerana meraka membantah sikap majikan. Kerna dia sedang bekerja. Kami sudah makan.

17 frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Binaan frasa boleh mengandungi hanya subjek atau hanya predikat. Dalam suatu susunan tatabahasa frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa atau konstituen frasa itu sendiri.

18 Contoh frasa Burang merpati terbang melayang
Anak kecil itu sedang tidur. Ali mengahwini anak Pak Haji Osman. Polis memburu penjenayah di hutan rimba itu. Di dalam gua itu tersimpan harta karun.

19 Seekor anak burung merpati
..contoh frasa lagi Frasa burung Seekor burung Burung merpati Seekor anak burung Seekor anak burung merpati

20 perkataan Perkataan ialah bentuk bebas yang terkecil yang boleh berdiri sendiri dan binaannya tidak boleh dibahagi atau dipisahkan kepada bentuk tatabahasa yang lebih kecil lagi.

21 Contoh perkataan Baju Orang Negeri Mana Dia.itu

22 TERIMA KASIH


Download ppt "Nor Asiah Ismail Ayat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google