Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)"— Transcript presentasi:

1 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Penyebaran DSKP KSSR Tahun

2 PENDIDIKAN MALAYSA (PPPM)
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSA (PPPM) 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global Identiti nasional Kemahiran memimpin Kemahiran berfikir Kemahiran dwibahasa Memberi penekanan Kemahiran berfikir merupakan salah satu ciri utama setiap murid di bawah PPPM – selari dengan FPN – murid yang holistik dari segi JERI dan visi KPM Pengetahuan Etika dan kerohanian Doc ID

3 KEMAHIRAN BERFIKIR KBSR KSSR ASAS BERFIKIR KONTEKS ASAS BERFIKIR
MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENCIPTA MENGINOVASI ASAS BERFIKIR Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap Secara kritis dan kreatif MENAAKUL & REFLEKSI KEMAHIRAN BERFIKIR KBSR KSSR DISIPLIN ILMU BERFIKIR ARAS TINGGI MENCIPTA MENILAI MENGANALISIS MENGAPLIKASI ASAS BERFIKIR Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap KEMAHIRAN BERFIKIR Secara kritis dan kreatif MENAAKUL & REFLEKSI KONTEKS MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENGINOVASI Beri penekanan kepada guru bahawa KBAT bukan perkara baru. Kemahiran berfikir bermula dengan memperkenalkan KBKK di mana KBKK menekankan kemahiran berfikir secara keseluruhan Manakala KBAT berfokus kepada pemikiran Aras Tinggi dengan memberi fokus kepada: Mencipta Menilai Menganalisis Mengaplikasi KBAT ini dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras (KBAR) rendah ke pemikiran aras tinggi (KBAT)

4 DEFINISI KBAT Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2013) Penyebaran DSKP KSSR Tahun

5 ELEMEN DALAM MELAKSANAKAN KBAT Perubahan dalam pendekatan II
Elemen Utama Elemen Sokongan Perubahan dalam pendekatan Pedagogi II Perubahan dalam kurikulum Kurikulum I Perubahan dalam pentaksiran Pentaksiran III KBAT Latihan kepada semua yang terlibat dalam KBAT Latihan VII Menyediakan sumber KBAT Sumber IV 7 elemen penting dalam pelaksanaan KBAT di sekolah. Elemen utama – Kurikulum, pedagogi dan Pentaksiran Elemen Sokongan – Sumber (Buku Teks dan sumber digital), sokongan masyarakat, kokurikulum dan latihan (capability building) KBAT dalam kokurikulum Kokurikulum VI Melibatkan masyarakat dalam KBAT Sokongan Masyarakat V Doc ID 5

6 ELEMEN DALAM MELAKSANAKAN KBAT Perubahan dalam pendekatan II
Elemen Utama Perubahan dalam pendekatan Pedagogi II Perubahan dalam kurikulum Kurikulum I Perubahan dalam pentaksiran Pentaksiran III KBAT 7 elemen penting dalam pelaksanaan KBAT di sekolah. Elemen utama – Kurikulum, pedagogi dan Pentaksiran Elemen Sokongan – Sumber (Buku Teks dan sumber digital), sokongan masyarakat, kokurikulum dan latihan (capability building) Doc ID 6

7 CONTOH DSKP KBAR - MENGETAHUI KBAR - MEMAHAMI

8 KBAR DALAM PdP KBAR - MENGETAHUI SK: 10.1 Pembentukan Malaysia
SP: Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. CONTOH KATA KUNCI Melabelkan Menyenaraikan Menyatakan Menyalin CONTOH SOALAN Namakan negeri yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. CONTOH AKTIVITI Menunjukkan gambar bendera yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

9 KBAR DALAM PdP KBAR - MEMAHAMI SK: 10.1 Pembentukan Malaysia
SP: Menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. CONTOH KATA KUNCI Menerangkan Memberi contoh Menentukan Menyebut CONTOH SOALAN Tayangan video Kuiz CONTOH AKTIVITI Berikan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.

10 CONTOH DSKP KBAT - MENGAPLIKASI KBAT - MENGANALISIS KBAT - MENILAI
KBAT - MENCIPTA

11 KBAT DALAM PdP KBAT - MENGAPLIKASI SK: 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
SP: Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri. CONTOH KATA KUNCI Menjana idea Menjalankan Menunjuk cara Menyelesaikan Merekod CONTOH SOALAN Perbincangan dalam kumpulan CONTOH AKTIVITI Pilih mana-mana bendera negeri yang anda ketahui dan terangkan maksud lambang-lambang dalam bendera tersebut. Contoh tokoh : Tunku Abdul Rahman, Tun Fuad Stephen (Sabah), Tun Datu Mustafa (Sabah), Temenggung Jugah (Sarawak)

12 KBAT DALAM PdP KBAT - MENGANALISIS
SK: 10.2 Negeri-negeri di Malaysia SP: Menghuraikan asal usul nama negeri. CONTOH KATA KUNCI Mencirikan Membezakan Menjelaskan melalui contoh Memilih Mengasingkan CONTOH AKTIVITI Tayangan slaid/ animasi mengenai asal-usul nama negeri (Contoh: Melaka, Sabah dan Sarawak) CONTOH SOALAN Jelaskan bagaimana negeri Sarawak, Sabah dan Melaka mendapat nama? Kenalpasti negeri yang mendapat nama melalui tumbuhan dan binatang?

13 KBAT DALAM PdP KBAT - MENILAI SK: 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
SP: K Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri. CONTOH KATA KUNCI Mentafsir Merumuskan Nilaikan Membahas Membanding beza CONTOH AKTIVITI Tayangan slaid/ video tentang bendera dan jata negeri CONTOH SOALAN Pada pendapat anda, mengapakah penting menghormati identiti negeri? Bahaskan cara menghormati identiti negeri?

14 KBAT DALAM PdP KBAT – MENCIPTA SK: 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
SP: K Menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia CONTOH KATA KUNCI Merancang Menggabungkan Meringkaskan Membuat hipotesis Menjana idea CONTOH AKTIVITI Tayangan video CONTOH SOALAN Berdasarkan tayangan video, cipta sajak yang bersesuaian dengan tema warisan negeri anda. Simulasi segera – guru memberi penerangan mengenai tajuk. - murid diminta memegang peranan dan menggambarkan bagaimana peristiwa berlaku. - contoh situasi : bendera yang jatuh terbiar.

15


Download ppt "KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google