Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA"— Transcript presentasi:

1 BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
CUTI PENYAMPAI : (ROKIAH BINTI MD TOP) BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9/16/2018

2 LATARBELAKANG Perintah Am Bab C (1974) – Peruntukan Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1 Januari, 1974 dan beberapa peruntukan ini telah dipinda melalui pekeliling dari semasa ke semasa. 9/16/2018

3 TAFSIRAN DI BAWAH PERINTAH AM BAB C 1974 DAN PEKELILING-PEKELILING BERKAITAN
9/16/2018

4 CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Perintah Am Bab C - 1 (i) 9/16/2018

5 CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Perintah Am Bab C – 1 (ii) 9/16/2018

6 CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh atas sebab-sebab perubatan.
Perlukan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. Perintah Am Bab C – 1 (iii) 9/16/2018

7 SIJIL SAKIT Sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh
seorang pegawai perubatan Kerajaan atau sebuah Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) atau seorang ahli Panel Doktor yang diluluskan oleh Kerajaan. Perintah Am Bab C – 1 (iv) 9/16/2018

8 KETUA JABATAN Ketua Setiausaha (KSU) kepada Kementerian, Ketua Jabatan, Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan. Perintah Am Bab C – 1 (v) 9/16/2018

9 KUASA TERTENTU Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri, mana yang berkenaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1985 – Perwakilan kuasa dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian (19 perkara perkhidmatan) Perintah Am Bab C – 1 (vi) 9/16/2018

10 PERKHIDMATAN MELAYAKKAN
perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh) 9/16/2018

11 PERKHIDMATAN MELAYAKKAN
Tempoh perkhidmatan TIDAK TERMASUK cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar. Perintah Am Bab C – 1 (ix) 9/16/2018

12 SANAK SAUDARA adik beradik, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada pegawai. (Laporan JKKMGSA 1991) Lain-lain saudara mara yang rapat: Perintah Am Bab C 1 (x) Ibu bapa mertua Datuk dan nenek pegawai 9/16/2018

13 CUTI BUKAN HAK Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. 9/16/2018

14 TUJUAN CUTI Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan
Menyelesaikan masalah peribadi 9/16/2018

15 5 KATEGORI CUTI Cuti kerana perkhidmatan
Cuti atas sebab kesihatan/ perubatan Cuti menunaikan haji Cuti tanpa rekod Cuti kerana berkursus 9/16/2018

16 CUTI KERANA PERKHIDMATAN
3 jenis cuti Cuti rehat – PAC 7 Cuti rehat khas – PP 3/2005 Perintah Am 50 (a) Bab C – Cuti penggal Cuti separuh gaji – PAC 13 (a) (ii)/PAC 51 (a) (ii) Cuti tanpa gaji – PAC 14 (b) & (c) 9/16/2018

17 CUTI REHAT Dasar cuti rehat – pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri. Kuasa melulus ialah Ketua Jabatan 9/16/2018

18 KADAR CUTI REHAT ERA GAJI SUFFIAN MULAI 1 JANUARI 1970 - 30 JUN 1977
Maksima tangga gaji Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Melebihi RM1250 sebulan 25 30 $600 hingga $1200 sebulan 20 $250 hingga $600 sebulan 15 Dibawah $250 12 9/16/2018

19 10 tahun Perkhidmatan dan lebih
KADAR CUTI REHAT ERA JAWATANKUASA KABINET MULAI 1 JULAI DISEMBER 1991 Kelas Perkhidmatan Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Bahagian I 30 35 Bahagian II 25 Bahagian III 20 Bahagian IV 17 9/16/2018

20 10 tahun Perkhidmatan dan lebih
KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI 1 JANUARI 1992 – 31 OKTOBER 2002 Gred/ Kategori SSB Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Gred Khas dan ke atas 30 35 Kategori I - VI Kategori VII - VIII 25 Kategori IX – XI 20 9/16/2018

21 KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN MALAYSIA MULAI 1 NOVEMBER 2002
Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi 30 35 Gred 25 1 - 20 20 9/16/2018

22 10 tahun Perkhidmatan dan lebih
KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 SEPTEMBER 2005 Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi 30 Gred Gred 25 Gred 20 Lantikan baru mulai 1 September 2005 Tarikh kuatkuasa mulai 1 September 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005 9/16/2018

23 10 tahun Perkhidmatan dan lebih
KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 JANUARI 2009 (PP BIL. 14 TAHUN 2008) Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi 25 Gred Gred Gred 20 9/16/2018

24 KADAR KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 1 JANUARI 2016 (PP BIL. 11 TAHUN 2015)
Tarikh Lantikan Pertama/ Baharu Kurang 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan Gred 1-20 21-30 31-54 Pengurus Tertinggi Pengurus Tertinggi Sebelum 1 September 2005 20 25 30 35 Mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 1 Januari 2009 9/16/2018

25 TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Ketua Jabatan hendaklah merekodkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai : Kadar Kelayakan Cuti Rehat tahunan di bawah PP Bil 11/2015: “ Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015, maka Opsyen dan pemakaian kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan di bawah PP Bil. 14/2008 adalah terhenti berkuat kuasa mulai 1 Januari Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan pegawai mulai 1 Januari 2016 adalah ____ hari.” 9/16/2018

26 KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK
KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK SELEPAS 1 SEPTEMBER 2005 (LANTIKAN PERTAMA) PP 20/2005 CONTOH : JAWATAN TARIKH DILANTIK KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK PPT N27 1 Oktober 2005 25 hari PPT N32 1 Disember 2012 30 hari Tempoh perkhidmatan Genap 10 tahun & lebih 1 Oktober 2015 9/16/2018

27 KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK
KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK DALAM SKIM BERLAINAN/KPSL MULAI 1/9/2005 PP 20/2005 CONTOH : JAWATAN TARIKH DILANTIK KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK PT N17 2 Jan 1992 20 hari (10 tahun) 2 Jan 2002 25 hari KPT N22 20 Sept 2006 30 hari PPT N27 19 Jun 2007 19 Jun 2017 9/16/2018 TOT Bayu Beach Resort 2009

28 KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DINAIKKAN PANGKAT
CONTOH : JAWATAN TARIKH DILANTIK DAN DINAIKKAN PANGKAT KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK PT N9 1 November 1992 20 hari PT N7 1 Disember 1998 25 hari Tempoh perkhidmatan Genap 10 tahun & lebih 1 November 2002 30 hari 9/16/2018

29 FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT (BULAN BERKHIDMAT)
11 bulan x 20 hari 12 bulan = ⇨ 18 hari 6 bulan x 25 hari = ⇨ 13 hari 9/16/2018

30 FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT (HARI BERKHIDMAT)
330 hari x 25 hari 365 hari = ⇨ 23 hari 122 hari x 25 hari = ⇨ 8 hari 9/16/2018

31 CUTI REHAT PENGETUA DAN GURU BESAR
Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2001 Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2001 Kategori/Gred mengikut peraturan semasa. 9/16/2018

32 PERKIRAAN KADAR CUTI REHAT KEPADA ANGGOTA YANG MENUNAIKAN FARDHU HAJI
365 hari – 40 hari / 365 hari x KCR Kadar Cuti Rehat (KCR) Kadar CR Sebenar Tahun Bercuti Haji 35 hari 31 hari 30 hari 27 hari 25 hari 22 hari 20 hari 18 hari 7 hari 6 hari Kadar sebenar GCR 15 hari 13 hari 11 hari 9 hari 6 hari 9/16/2018

33 365 hari – (bil cuti diambil) hari / 365 hari x KCR
PERKIRAAN KADAR CUTI REHAT KEPADA ANGGOTA YANG MENGAMBIL CUTI TANPA GAJI, SEPARUH GAJI, TIBI/KUSTA/BARAH DAN CUTI BELAJAR 365 hari – (bil cuti diambil) hari / 365 hari x KCR Kadar Cuti Rehat (KCR) Jenis Cuti Diambil pada tahun semasa Bilangan Hari Cuti Diambil Kadar CR Sebenar Tahun Bercuti tersebut 35 hari Cuti Belajar Bergaji Penuh 270 hari 9 hari 30 hari Cuti Separuh Gaji 180 hari 15 hari 25 hari Cuti Barah 360 hari 0 hari 20 hari Cuti Tanpa Gaji 10 hari 19 hari 7 hari 90 hari 5 hari 9/16/2018

34 BAKI CUTI REHAT DI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1992 - SEKARANG
Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan, ke tahun ketiga. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga itu. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 9/16/2018

35 CONTOH 2008 Tahun pertama 2009 Tahun Kedua 2010 Tahun Ketiga 2011
Tahun Keempat KCR layak + (baki thn sblm) 30 hari 30 + (10) hari (20+5)hari 30+ (15+20)hari Tempoh cuti diambil 20 hari 5 hari 2 hari 10 hari Baki di bawa ke tahun hadapan 30 + ( 5 ) hari 30+( 20 ) hari 30+(15) hari GCR - 15 hari Cuti Luput 3 hari 9/16/2018 TOT Bayu Beach Resort 2009

36 Adakah pegawai kontrak layak cuti rehat dan apakah peraturannya?
Layak kepada pegawai kontrak yang tidak menikmati kemudahan cuti penggal. Kadar Cuti Rehat mengikut kelayakan pegawai tetap yang setaraf yang berkhidmat tidak kurang 10 tahun. Bagi pesara KCR berdasarkan kelayakan sebelum bersara. Baki cuti tidak diambil akan luput apabila kontrak mereka tamat. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 Perenggan 54.1 9/16/2018

37 CUTI REHAT KHAS Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005.
Cuti sambilan diganti dengan cuti rehat khas yang berkuat kuasa mulai 1 Mac 2004. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. 9/16/2018

38 CUTI REHAT KHAS Pengarah/Pengetua/Guru Besar boleh meluluskan CRK kepada PPP yang berkenaan asalkan tidak mengganggu atau menggugat pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah/institusi pelajaran berkenaan. 9/16/2018

39 CUTI REHAT KHAS Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan yang dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada perkhidmatan melayakkan). Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 150 hari. 9/16/2018

40 URUSAN PERMOHONAN GANTIAN CUTI REHAT
Kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengumpul cuti rehat khas mengikut Lampiran A-PP 7/2003 & PP 18/2008 Urusan permohonan GCR hendaklah menggunakan JPA.BP.UMUM.B02.Pin seperti di Lampiran B – PP 7/2003 & PP 18/2008 9/16/2018

41 CUTI REHAT KHAS Pegawai yang layak
Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi Guru sandaran terlatih (GST) Guru kontrak 9/16/2018

42 CUTI REHAT KHAS Pegawai yang tidak layak
Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab C Pengetua sekolah menengah dan guru besar sekolah rendah yang menikmati kemudahan cuti rehat Guru sandaran tidak terlatih (GSTT) 9/16/2018

43 PENGIRAAN CRK Formula pengiraan CRK 10/12 x 7 hari 1/12 x 7 hari
= hari = 6 hari 1/12 x 7 hari = 0.58 = 1 hari 9/16/2018

44 CUTI REHAT KHAS JPA bersetuju semua guru yang layak CRK mengumpul GCR 6 hari bagi tahun 2004 termasuk yang telah menggunakan kesemua cuti sambilan pada tahun tersebut. Tertakluk guru berkhidmat sepenuhnya tahun tersebut (mulai 1 Mac 2004 – 31 Dis 2004). 9/16/2018

45 BERAPAKAH KADAR CURI REHAT YANG LAYAK PADA TAHUN 2007 KEPADA PPPS YANG TELAH BERKHIDMAT MELEBIHI 10 TAHUN? 1 JANUARI – 31 MEI 2007 Berkhidmat sebagai guru di sekolah (yang layak CRK) 1 JUN – 31 DISEMBER 2007 Dinaikkan pangkat sebagai guru besar/pengetua atau bertugas di PPD/JPN (layak menikmati CR) 9/16/2018

46 KADAR YANG LAYAK 1 JANUARI – 31 MEI 2007 Layak CRK = 2.91 @ 3 hari
(5/12 bln x 7 hari) 1 JUN – 31 DISEMBER 2007 Layak Cuti Rehat = 20 hari (7/12 bln x 35 hari) JUMLAH LAYAK 23 hari Nota : GCR CRK layak 3 hari, Cuti Rehat layak 10 hari sahaja Pastikan menggunakan lampiran A yang berasingan menurut PP 7/2003 9/16/2018

47 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN PEMBERIAN CRK (PP 3/2005
CUTI REHAT KHAS SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 1/2015 PELAKSANAAN PEMBERIAN CRK (PP 3/2005 (Kuat kuasa 19 Mac 2015) Tafsiran: “ahli keluarga” bermaksud suami atau isteri dan anak-anak pegawai. “ ahli keluarga rapat” bermaksud ibu bapa kandung, ibu bapa mentua, adik beradik, datuk dan nenek kepada suami/ isteri pegawai. Tempoh CRK yang diambil secara pendahuluan hendaklah dipulangkan dalam bentuk pemotongan emolumen (cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, cuti belajar, cuti haji, cuti tibi, kusta dan barah, pegawai meninggal dunia dalam perkhidmatan atau ditamatkan perkhidmatan). 9/16/2018

48 CUTI REHAT KHAS Tujuan adalah seperti berikut:
menziarahi ‘ahli keluarga’ dan ‘ahli keluarga rapat’ yang sakit tenat atau meninggal dunia; menziarahi upacara keagamaan yang dianuti oleh pegawai; dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran, banjir dan sebagainya; majlis konvokesyen bagi pegawai atau ‘ahli keluarga’; mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi (di dalam atau di luar negara); menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak mencukupi; menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus; dan perkahwinan pegawai atau anak pegawai. 9/16/2018

49 Cuti penggal sekolah boleh dipanggil bertugas
Guru layak cuti penggal sebagai menggantikan cuti rehat. KJ boleh memanggil guru untuk menjalankan tugas selain daripada tugas mengajar biasa dalam cuti penggal. Tempohnya tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal dalam satu-satu tahun itu. Perintah Am 50 (a) Bab C 9/16/2018

50 CUTI SEPARUH GAJI Peruntukan Perintah Am Bab C 13(a)(ii) (bukan guru) dan 51(a)(ii) (guru). Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 – Perenggan 3 Lampiran D7 sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai itu Kadar cuti – 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak boleh melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan. 9/16/2018

51 KUASA MELULUS CUTI SEPARUH GAJI
Menurut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1985 & surat Kementerian bilangan KP(PP)0046/SJ’A’/(30) bertarikh 24 Disember 1973 – Ketua Jabatan ialah Pengarah JPN. Penurunan kuasa urusan pengendalian dan pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan – Ketua Jabatan bermaksud JPN/PPD/Sekolah PTJ (Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2009) PAC 13 (d) – Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti separuh gaji ini tidak lebih daripada 14 hari dalam satu-satu tahun. 9/16/2018

52 Cara Catatan Cuti Separuh Gaji di dalam Kenyataan Perkhidmatan
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Nama jawatan, peringkat dan/atau kelas Tarikh mulai daripada JPN…... Bth …... Diluluskan cuti separuh gaji kerana menjaga anak sakit selama 14 hari mengikut peruntukan Perintah Am 51 (a)(ii) Bab C mulai …. hingga……… PPPBS …… hingga …….. KP(PP)5090/……. (….) bth ……….. Diluluskan cuti separuh gaji kerana menjaga anak sakit selama …… hari mengikut peruntukan Perintah Am 51 (a)(ii) Bab C mulai …. hingga……… 9/16/2018

53 1 November 2000 1 Februari 2008 7 tahun 3 bulan 7 x 30 hari = 210 hari
Cara perkiraan kadar kelayakan kemudahan cuti separuh gaji berdasarkan perkhidmatan melayakkan Tarikh lantik tetap : 1 November 2000 Mohon cuti separuh gaji mulai : 1 Februari 2008 Tempoh perkhidmatan : 7 tahun 3 bulan Layak cuti separuh gaji : 7 x 30 hari = 210 hari Layak maksimum : 180 hari sahaja 9/16/2018

54 CUTI TANPA GAJI atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.
PAC 14 (b) – Urusan sendiri di dalam Malaysia PAC 14 (c) – Urusan sendiri di luar Malaysia Kuasa melulus ialah Ketua Jabatan (JPN/PPD/Sekolah PTJ) 9/16/2018

55 CUTI TANPA GAJI Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan. Had maksimum 360 hari Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. 9/16/2018

56 CUTI TANPA GAJI Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. Boleh mengulang semula kemudahan CTG jika telah menggunakan secara maksimum dimana kadar kelayakan CTG dikira mulai tarikh akhir CTG diluluskan secara maksimum. Perlu direkod dalam Kenyataan Perkhidmatan 9/16/2018

57 Adakah pegawai kontrak layak menikmati kemudahan cuti tanpa gaji dan apakah peraturannya?
Boleh dipertimbangkan tidak lebih 30 hari setelah genap tiga (3) tahun perkhidmatan. Hanya bagi tujuan :- Menunaikan fardhu haji (bagi pegawai Islam yang tidak layak mendapat cuti haji) 9/16/2018

58 Perintah Am 14 A Bab C (a) Tiada gaji bagi tempoh tak hadir bekerja tanpa cuti Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu. 9/16/2018

59 CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN MENURUT PEK
CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN MENURUT PEK. PERKHIDMATAN BIL 29 TAHUN 2009 Pegawai Lantikan Tetap. Pasangan adalah suami/isteri yang sah. Mengikut pasangan bertugas/berkursus sama ada di dalam atau luar negeri bagi tempoh melebihi tiga (3) bulan. Pasangan terdiri daripada pegawai kerajaan, perbadanan awam atau syarikat swasta. Pasangan yang menjalankan tugas terutama yang melibatkan kepentingan jawatan tertentu (Anggota Pentadbiran seperti Menteri dan Timbalan Menteri). 9/16/2018

60 CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN PEK PERKHIDMATAN BIL 29 TAHUN 2009
Tempoh Cuti:- Pegawai Awam – Tempoh pasangan bertugas/berkursus. Bukan Pegawai Awam – Tempoh mak tahun. Cuti berikutnya hanya boleh dipohon setelah pegawai kembali berkhidmat selama 1 tahun. Kuasa Melulus ialah Pengarah JPN/Pengarah Bahagian/ Setiausaha Bahagian. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 dibatalkan mulai 30 Disember 2009. 9/16/2018

61 CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
Perintah Am 15 Bab C Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit. Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit apabila seseorang pegawai itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya oleh PPK/ LP/Panel Doktor. Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1 (xi). 9/16/2018

62 CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit swasta melebihi 2 hari dalam satu sijil oleh KJ telah dipinda melalui PP 2/2006. PP 2/ Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor/hospital swasta (tanpa perlu disahkan Pegawai Perubatan Kerajaan) bagi cuti sakit yang tidak melebihi :- 15 hari (pesakit luar) 180 hari (pesakit dalam/tinggal dalam wad) dalam satu tahun kalendar. tarikh kuatkuasa mulai 27 April 2006. 9/16/2018

63 CONTOH MEREKOD CUTI SAKIT
Kebenaran Jenis Cuti Tahun Tempoh Berapa Hari Hal-hal Lain Daripada Hingga Gaji Penuh Separuh Gaji Tiada Bergaji JPN...... Cuti Sakit (K) 2007 3 - JPN..... Cuti Sakit (S) 10 Pesakit luar Cuti Bersalin 60 Cuti Rehat 2 JPN.... 5 Pesakit dalam Cuti Barah 46 Cuti Sakit hendaklah dicatat dengan pen dakwat merah 9/16/2018

64 JENIS-JENIS CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
Cuti sakit Cuti sakit lanjutan Cuti kerantina Cuti bersalin Cuti kecederaan Cuti tibi, kusta dan barah 9/16/2018

65 CUTI SAKIT Perintah Am 17 (a) Bab C Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa atau 90 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya Kuasa Tertentu boleh memberi tidak lebih daripada 90 hari lagi. 9/16/2018

66 KUASA MELULUS CUTI SAKIT
Tempoh cuti sakit Kuasa Melulus Peruntukan Kebenaran Perintah Am 90 hari Ketua Jabatan – Pengarah JPN/ PPD/ Pengetua/ SUB Perintah Am 17 (a) Bab C Kuasa Tertentu – KSU Kementerian (urusetia BPSM, KPM) tempoh cuti rehat yang melayakkan/25 hari (guru) Ketua Jabatan – Pengarah JPN/ PPD/ Pengetua/ SUB Perintah Am 17 (b)/53 (ii) Bab C 9/16/2018

67 CUTI SAKIT LEBIH 45 HARI SETAHUN
Seseorang pegawai yang telah mengambil cuti sakit yang berjumlah 45 hari atau lebih dalam tiap-tiap tahun bagi masa tiga tahun berturut-turut boleh dikehendaki Ketua Jabatannya untuk diperiksa tahap kesihatannya oleh sebuah Lembaga Perubatan (tidak kira sama ada ia telah melaporkan dirinya masih sakit lagi atau tidak) . Perintah Am 18 Bab C 9/16/2018

68 Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di dalam Malaysia?
Layak selama masa yang dia diakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas. Boleh menyambung cuti rehatnya semula 9/16/2018

69 Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di luar Malaysia?
Tidak layak kecuali jatuh sakit pada tarikh ia patut balik dan memenuhi syarat Pegawai dimasukkan ke hospital. Permohonan disokong oleh satu sijil atau sijil-sijil dari PPK negeri berkenaan yang menyatakan jenis sakit, tarikh masuk hospital dan jangkaan keluar. Balik ke Malaysia sebaik sahaja dia sihat. 9/16/2018

70 Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti separuh gaji/tanpa gaji ?
Di dalam Malaysia tidak layak. Di luar Malaysia layak jika jatuh sakit tersebut menyebabkan beliau tidak dapat balik ketika beliau patut balik. Perintah Am 20(b) Bab C 9/16/2018

71 Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Ketua Jabatan jika anggotanya masih lagi sakit melebihi 180 hari dalam satu-satu tahun itu dan KJ telah meluluskan kesemua cuti tambahan yang dilayaki menurut Perintah Am 17 (b)/53(ii) Bab C? 9/16/2018

72 CUTI SAKIT LANJUTAN Rujuk ke Lembaga Perubatan mengikut Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 – Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan. Cuti sakit lanjutan diberi secara separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan bahawa anggota ada harapan sembuh. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (urusetia BSM, KPM) 9/16/2018

73 CUTI SAKIT LANJUTAN Cuti sakit secara tanpa gaji bersamaan elaun bantuan separuh gaji (dengan syarat telah dirujuk ke Lembaga Perubatan) akan diberikan kepada anggota yang diperakukan LP ada harapan untuk sembuh dan kesemua cuti sakit, cuti tambahan/rehat dan cuti sakit lanjutan secara separuh gaji telah diberikan. Cuti sakit & cuti sakit lanjutan dibenarkan diulang lagi ke tahun berikutnya (jumlah keseluruhan ialah 2 tahun sahaja). 9/16/2018

74 CUTI SAKIT, CS LANJUTAN & KUASA MELULUS
Tempoh Peruntukan Kuasa Melulus Catatan 90 hari PAC 17 (a) Ketua Jabatan Bergaji penuh KPM 25 hari (guru) /cuti rehat yang layak (bukan guru) PAC 53 (ii)/ PAC 17 (b) PAC 22/Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5 i. Separuh Gaji atau ii.Tanpa Gaji 70 hari/95 hari PAC 22/PP 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5 i. Elaun bantuan = ½ gaji ii. Tanpa gaji 9/16/2018

75 Bergaji penuh Separuh gaji
RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) Bergaji penuh Separuh gaji Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji 90 hari 90 hari 25 hari 90 hari 70/71 hari 9/16/2018

76 Bergaji penuh Separuh gaji
RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA BUKAN GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) Bergaji penuh Separuh gaji Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji 90 hari 90 hari baki cuti rehat 90 hari Dengan andaian tiada baki cuti rehat 95/96 hari 9/16/2018

77 Bagaimana dengan anggota yang tiada harapan sembuh?
CUTI PERUBATAN KHAS diberikan mulai tarikh berikutan keluarnya Laporan Lembaga Perubatan yang menyampaikan pendapat bahawa pegawai yang berkenaan tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan jawatannya disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal hingga tarikh sehari sebelum tarikh persaraan diputuskan oleh JPA. 9/16/2018

78 CUTI PERUBATAN KHAS Diberi kepada anggota yang tiada cuti rehat atau sebaik sahaja anggota menghabiskan cuti rehatnya. Dibayar gaji pokok dan imbuhan-imbuhan tetap berdasarkan jawatan-jawatan hakikinya. Tarikh kuatkuasa mulai 1 Disember 1995. 9/16/2018

79 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 Perenggan 54.2
Adakah pegawai kontrak layak diberikan kemudahan cuti sakit bergaji penuh dan berapakan tempohnya? Layak. Jumlah keseluruhan hendaklah tidak lebih 15 hari dalam setahun. Jika masih memerlukan masa untuk pulih, boleh dipertimbangkan oleh KJ untuk tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari setahun dengan mengemukakan sijil sakit. Tempoh tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak memutuskan tempoh kontrak, walau bagaimanapun, tidak layak dibayar emolumen. Tempoh ini tidak diambilkira sebagai tempoh perkhidmatan. Sekiranya masih tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan melebihi tempoh 75 hari setahun tamatkan perkhidmatan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 Perenggan 54.2 9/16/2018

80 BILA LEMBAGA PERUBATAN PERLU DITUBUHKAN?
Didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti sakit biasanya. Pegawai perubatan berpendapat bahawa pegawai tiada harapan untuk sihat bagi menjalankan tugasnya. Cuti sakit melebihi 45 hari bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Kesiuman otak atau kesihatan pegawai diragu-ragukan. Pegawai telah tercedera semasa bertugas. Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah. Rawatan di luar negara. 9/16/2018

81 CUTI KERANTINA Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri di tahan di mana-mana stesen kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal/kapal terbang yang ada berlaku wabak penyakit merebak. 9/16/2018

82 CUTI KERANTINA Wabak penyakit merebak di luar Malaysia.
Anggota itu sendiri disyaki pembawa penyakit merebak. Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya. Layak cuti sakit bergaji penuh. 9/16/2018

83 CUTI BERSALIN Layak untuk anggota wanita yang dilantik tetap sahaja.
Guru Sandaran yang tarikh perlantikan dikebelakangkan melangkaui tempoh bersalin boleh diberi cuti bersalin (tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 1993) Mulai 1 Januari tempoh persalinan yang berlaku sepenuhnya dalam keseluruhan tempoh cuti penggal akan diberi kemudahan cuti penggal dan bukan cuti bersalin bergaji penuh. jika tempoh persalinan jatuh dalam penggal persekolahan walaupun sehari dianggap telah menggunakan cuti bersalin Perintah Am 25 Bab C 9/16/2018

84 Peraturan Cuti Bersalin
Tempoh pemulihan Bilangan Kelayakan Tarikh kuatkuasa Catatan PAC 1974 42 hari 3 1 Januari 1974 Peruntukan 25 dan 26 PP 5/1984 5 1 Jun 1984 Perubahan dari 3 kali kepada 5 kali PP 9/1991 1 Jan 1992 Cuti tanpa gaji menyusukan anak 90 hari PP 2/1998 60 hari 1 Mei 1998 Tempoh bersalin berubah kepada 60 hari PP 15/2007 3 Sept. 2007 Cuti tanpa gaji menjaga anak 5 tahun (1825 hari) 9/16/2018

85 CUTI BERSALIN Kemudahan cuti bersalin bagi kelahiran kali ke enam – guru wanita diberi 14 hari cuti separuh gaji dalam penggal persekolahan, bergaji penuh dalam cuti penggal dan selebihnya tanpa gaji (tempoh keseluruhan tidak boleh melebihi had maksimum 60 hari). Tiada cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali sakit tibi, kusta atau barah. 9/16/2018

86 CUTI BERSALIN Cuti tanpa gaji menyusukan anak (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Perenggan 58.1) mestilah bermula pada hari ke 43 bagi tempoh tidak lebih daripada 90 hari. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 (berkuatkuasa mulai 1 Mei 1998), telah membatalkan peruntukan ini kerana kemudahan cuti tanpa gaji ini mula diberikan pada hari ke 61 tetapi tidak lebih daripada 90 hari. 9/16/2018

87 CUTI BERSALIN Anggota boleh pilih menggunakan kemudahan cuti tanpa gaji menjaga anak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 ini bagi kemudahan kali ke enam. Cuti ini tidak jejas cuti separuh gaji dan tanpa gaji Bab C. Rekod cuti bersalin dalam Kenyataan Cuti. 9/16/2018

88 CUTI BERSALIN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007 Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak (CMA) sehingga 1,825 hari (5 tahun) secara tanpa gaji. Boleh diambil secara sekali gus atau sebahagian. Tempoh kemudahan CMA bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh cuti bersalin (hari ke 61). Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin, kemudahan CMA bermula pada tarikh melahirkan anak Kemukakan permohonan kepada KJ jika ingin melanjutkan tempoh CMA dengan syarat tempoh yang dipohon tidak terputus daripada tempoh yang diluluskan. 9/16/2018

89 CUTI BERSALIN Pegawai yang telah menggunakan kemudahan CMA di bawah PP 9/91 dan PP 2/98 akan ditolak daripada jumlah kelayakan menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 Lampiran A. Contohnya :- Kelayakan menurut PP 15/07 1,825 hari Kemudahan terdahulu (PP 9/91 dan PP 2/98) - 90 hari x 3 kali (270) hari Baki kelayakan 1,555 hari 9/16/2018

90 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007
Permohonan CMA - Kuasa melulus KSU jika pegawai berkhidmat di KPM manakala di JPN, Ketua Jabatan. Pegawai yang telah diluluskan CMA boleh dipanggil untuk kembali melaporkan diri bertugas pada bila-bila masa dan pegawai dikehendaki mematuhinya. 9/16/2018

91 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
CMA secara tanpa gaji: a) bersambung dengan Cuti Bersalin. b) tidak terikat dengan Cuti Bersalin. Bersambung dengan Cuti Bersalin - pegawai wanita yang bersalin; - tempoh keseluruhan termasuk yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin terhad sehingga 5 tahun (1,825 hari) sepanjang tempoh perkhidmatan. 9/16/2018

92 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Tidak terikat dengan Cuti Bersalin - pegawai wanita yang mempunyai: a) anak kandung; b) anak tiri tanggungan; c) anak angkat de facto; d) anak angkat; dan e) anak pelihara. Tempoh terhad sehingga 1 tahun (365 hari) sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun, mengikut mana yang terdahulu. 9/16/2018

93 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Syarat: a) bersambung Cuti Bersalin (CB): - mulai tarikh selepas CB bergaji penuh. - mulai tarikh pegawai melahirkan anak bagi yang telah menggunakan 300 hari CB bergaji penuh. - boleh diambil sekali gus atau sebahagian. - kelulusan di bawah PP 15/2007 hendaklah ditolak daripada jumlah kelayakan PP 5/2014. 9/16/2018

94 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Syarat: b) Tidak terikat Cuti Bersalin (CB): - pegawai layak kedua-dua CMA. - boleh diambil sekali gus atau sebahagian terhad 1 tahun (365 hari). - layak mendapat baki CMA yang belum digunakan. - tidak layak CMA ini sekiranya telah menggunakan secara sekali gus, bagi anak yang seterusnya. 9/16/2018

95 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Syarat Umum: tidak tertakluk kepada tempoh perkhidmatan yang melayakkan, dan tidak perlu menghabiskan Cuti Rehat yang berkelayakan sebelum CMA; tidak menjejaskan kelayakan Cuti Separuh Gaji di bawah Perintah Am 13/51 Bab C dan Cuti Tanpa Gaji Perintah Am 14/52 Bab C; CMA yang telah digunakan semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak BerkuasaTempatan hendaklah diambil kira bagi maksud kelayakan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini; CMA melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalendar, layak PGT secara isyarat tertakluk kepada maksimum 3 kali sepanjang tempoh perkhidmatan; dalam tempoh CMA, pegawai masih merupakan pegawai awam tertakluk kepada semua peraturan yang berkuat kuasa termasuk Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993; 9/16/2018

96 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Syarat Umum: tempoh percubaan dibekukan dan disambung semula mulai tarikh pegawai melapor diri bertugas; pegawai boleh dikehendaki mengikuti kursus atau peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan; hilang kekananan sepanjang tempoh CMA; dalam tempoh CMA, boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat jika memenuhi syarat yang ditetapkan; tempoh CMA tidak diambil kira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan; dan tempoh CMA yang diambil adalah termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. 9/16/2018

97 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan. Pegawai dikehendaki melapor diri bertugas sebaik tamat CMA atau apabila hubungan antara pegawai dan anak di perenggan 7(i) terputus atas sebab kematian anak atau lucut hak penjagaan. Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai kembali melaporkan diri bertugas sekiranya wujud keperluan mendesak dan pegawai dikehendaki mematuhinya. Pegawai boleh, pada bila-bila masa dalam tempoh CMA memohon untuk memendekkan tempoh CMA sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh kembali bertugas. 9/16/2018

98 CUTI MENJAGA ANAK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5/2014
Ketua Jabatan boleh membenarkan pegawai kembali bertugas pada tarikh yang dipohon atau pada mana-mana tarikh, bergantung kepada kekosongan jawatan yang telah ditinggalkan oleh pegawai. Tarikh berkuat kuasa mulai 1 Januari 2015. Pembatalan: - PP Bil 15 Tahun 2007; dan - SPP Bil 14 Tahun 2007. 9/16/2018

99 CUTI BERSALIN Penambahbaikan Cuti Bersalin
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2009 (1 Mei 2009) Penambahbaikan Cuti Bersalin boleh menggunakan kemudahan Cuti Bersalin lebih awal pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin; dokumen sokongan daripada hospital/klinik Kerajaan atau swasta; tempoh termasuk di dalam jumlah 60 hari Cuti Bersalin yang diperuntukkan; 9/16/2018

100 CUTI BERSALIN Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2010
Layak mendapat Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatan; Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran; dan Pegawai boleh memilih untuk menggunakan Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. Tarikh kuat kuasa mulai 15 Okt (Batal - PP 2/98, SPP 5/09, Perenggan 54.5 (i),(ii) dan (iii) PP 2/08 dan SPP 16/09). 9/16/2018

101 CUTI BERSALIN Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2010
Cuti Bersalin Bergaji Penuh (CBGP) kurang 90 hari, pegawai dikehendaki memenuhi tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari seperti berikut: Bukan Guru: menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; dan mengambil Cuti Rehat yang layak; dan mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; atau Menggunakan CMA (tanpa gaji) sehari selepas tamat tempoh CBGP. ) 9/16/2018

102 CUTI BERSALIN PP 14/2010 Bagi Guru: a. Semasa penggal sekolah,
Sambungan……. Bagi Guru: a. Semasa penggal sekolah, menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari; dan mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; atau menggunakan CMA (tanpa gaji) sehari selepas tamat tempoh CBGP. b. Semasa cuti penggal sekolah, menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; dan bagi tempoh yang selebihnya dianggap dalam Cuti Bergaji Penuh. 9/16/2018 TOT Bayu Beach Resort 2009

103 CUTI BERSALIN PP 14/2010 Telah menggunakan kelayakan maksima 300 hari, pegawai dikehendaki memenuhi tempoh CB di antara 60 hari sehingga 90 hari seperti berikut: Bukan Guru: mengambil Cuti Rehat mengikut kelayakan mulai dari tarikh bersalin; dan mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; atau menggunakan CMA (tanpa gaji) mulai dari tarikh bersalin. 9/16/2018

104 CUTI BERSALIN PP 14/2010 Sambungan……. Bagi Guru:
a. Semasa penggal sekolah, mengambil Cuti Bersalin separuh Gaji sehingga 14 hari; dan mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; atau menggunakan CMA (tanpa gaji) mulai dari tarikh bersalin. b. Semasa cuti penggal sekolah, guru yang bersalin dianggap dalam Cuti Bergaji Penuh. 9/16/2018

105 CUTI BERSALIN PP 14/2010 Sambungan ….. Cuti Bersalin Separuh Gaji dan Cuti Bersalin Tanpa Gaji tidak akan menjejaskan kelayakan Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji Bab C. Pegawai lantikan kontrak (contract of service) tidak layak CMA. Tiada cuti sakit dalam tempoh Cuti Bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta dan Barah atau tempoh dimasukkan ke wad kerana sakit lain. Kelahiran anak selepas 22 minggu mengandung, layak Cuti Bersalin. Rekod cuti bersalin dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. 9/16/2018

106 KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN
Cuti tanpa rekod Layak kepada anggota lelaki yang telah dilantik tetap sahaja. Tarikh kuatkuasa 1 Januari 1992 (SSB). 5 kali sepanjang perkhidmatan. 3 hari termasuk cuti am – Perenggan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 9/16/2018

107 CUTI ISTERI BERSALIN 7 hari mulai – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002 Bermula pada hari bersalin/lepas waktu pejabat keesokkannya. Termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am. Tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Dipanjangkan juga kepada PPP bertugas dalam penggal persekolahan atau yang diarah bertugas semasa cuti penggal persekolahan 9/16/2018

108 CUTI KECEDERAAN Cedera semasa menjalankan tugas.
Layak cuti sakit mengikut Perintah Am 17 Bab C. Jika masih belum sembuh, layak cuti kecederaan bergaji penuh sehingga ia pulih. 9/16/2018

109 CUTI KECEDERAAN Perlukan perakuan kecederaan kerana bertugas daripada Lembaga Perubatan (Perintah Am 19 Bab F). Ketua Jabatan uruskan bayaran pampasan Ex-Gratia mengikut 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) WP 6.3 Permohonan dikemukakan ke Bahagian Kewangan, KPM 9/16/2018

110 CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Mendapat rawatan perubatan percuma termasuk wad. Kusta/Barah - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 24 bulan. Tibi - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 12 bulan. Jenis penyakit setaraf dengan perakuan Lembaga Perubatan. 9/16/2018

111 KUASA MELULUS CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi (12 bulan/360 hari)/kusta/barah(24 bulan/ 720 hari) gaji penuh. Sijil sakit diperlukan. 1 2 3 4 Ketua Jabatan luluskan cuti tambahan 25 hari (guru)/tempoh cuti rehat yang dilayaki (bukan guru). KSU Kementerian luluskan cuti tibi/ kusta/barah (12 bulan) secara separuh gaji Ketua Jabatan rujuk ke Lembaga Perubatan dan kemukakan keputusan ada harapan sembuh ke BPSM, KPM 9/16/2018

112 CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Rawatan di yayasan bukan kerajaan (Hospital Swasta) perlu mendapatkan kelulusan kuasa tertentu (KSU Kementerian) dengan syarat perbelanjaan ditanggung sendiri. Perintah Am 31(a) Bab C 9/16/2018

113 CUTI HAJI Bergaji penuh kepada pegawai-pegawai Islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Tanpa Gaji. Perintah Am 34 Bab C 9/16/2018

114 CUTI HAJI Syarat-syarat Cuti Haji mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1984 Telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun Telah disahkan dalam jawatan Anggota yang berjawatan sementara dan telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. 9/16/2018

115 CUTI HAJI Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 6 telah meminda kemudahan cuti haji ini di mana anggota tidak perlu lagi berkhidmat 4 tahun untuk melayakkan cuti haji. Anggota yang telah disahkan dalam jawatan boleh menikmati kemudahan ini. 9/16/2018

116 CUTI HAJI PEGAWAI KONTRAK
Diluluskan sekali sahaja kepada pegawai warganegara yang beragama Islam yang belum pernah menunaikan fardhu haji sepanjang tempoh perkhidmatan dengan syarat mereka telah berkidmat secara kontrak tidak kurang lima (5) tahun. Tempoh 40 hari Pesara layak menikmati kemudahan cuti haji jika belum pernah menggunakan kemudahan ini sebelum bersara. 9/16/2018

117 CUTI BERKURSUS Pegawai yang dipilih atau dibenarkan oleh Kerajaan untuk mengikuti apa jua jenis kursus, latihan atau pengajian. Gaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji. Diploma, ijazah asas, lepasan ijazah atau kursus lanjutan. Perintah Am 36 Bab C 9/16/2018

118 CUTI BERKURSUS Boleh diberi bagi jangkamasa berikut :-
Tempoh kursus (termasuk cuti akademi dan rehat yang jatuh dalam masa kursus itu). Tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik (mengikut jalan yang paling dekat). Tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan tempatan. 9/16/2018

119 CUTI BERKURSUS Cuti akademi menghapuskan cuti rehat
Anggota tidak layak mendapat kemudahan cuti rehat ketika mengikuti kursus yang kurang daripada 12 bulan. Kursus yang melebihi 12 bulan - anggota dianggap sebagai telah menghabiskan semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sebelum pergi berkursus. 9/16/2018

120 CUTI BERKURSUS Perintah Am Bab C Tahun 1974 – Peruntukan 38
Ketua Jabatan luluskan CR tidak melebihi 14 hari kepada pegawai-pegawai yang baru menamatkan kursus latihan atau pengajian yang memakan masa melebihi 12 bulan. Cuti rehat ini akan ditolak dari cuti rehat yang ia berkelayakan dapat setelah berkhidmat semula. 9/16/2018

121 CUTI BERKURSUS Perintah Am Bab C Tahun 1974 – Peruntukan 38 dipinda oleh Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 7. Ketua Jabatan luluskan CR tidak melebihi 7 hari jika anggota masih mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus. 9/16/2018

122 CUTI BERKURSUS Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1997 – Kuasa meluluskan kursus jangka pendek yang tempoh tiga bulan atau kurang diberikan kepada Ketua Setiausaha Kementerian. Takrifan kursus – apa-apa kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik termasuk lawatan sambil belajar, seminar dan bengkel yang bercorak latihan. 9/16/2018

123 CUTI TANPA REKOD PERINTAH AM BAB C 1974
Cuti gantian Cuti latihan pasukan sukarela Cuti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, cuti lain-lain kursus, kuasa melulus latihan seberang laut. Cuti menghadiri latihan syarikat kerjasama. Cuti untuk masuk peperiksaan. Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas. Cuti mengambil bahagian dalam olahraga sukan. Cuti tugas khas perubatan 9/16/2018

124 CUTI TIDAK BEREKOD PEKELILING
Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan – PP 16/1966 SPP 11/1980 – CTB bagi pegawai-pegawai kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan Program rakan muda 9/16/2018

125 CUTI TIDAK BEREKOD PEKELILING
Kemudahan Cuti Isteri Bersalin – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1986 – Peraturan memberikan kebenaran tidak hadir kerja atas sebab-sebab kecemasan am. Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen) sebagai saksi pihak bukan Kerajaan – Surat JPA(S)223/8/3-3 Sk.4/(11) bertarikh 26 Julai 1994. Kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015. Kursus Intensif pengajian secara PJJ 9/16/2018

126 CUTI GANTIAN PERINTAH AM 40 BAB C
Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu. 9/16/2018

127 CUTI GANTIAN Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional Syarat Arahan dikeluarkan oleh KJ untuk tugas lebih masa Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. 9/16/2018

128 CUTI GANTIAN Corak-corak kerja lebih masa menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 – Lampiran D26 Perenggan 24 :- Kerja-kerja kecemasan Kerja mustahak tak boleh tangguh kepada hari berikutnya (memudaratkan perkhidmatan jika ditangguh) Kerja-kerja yang dikehendaki dibuat oleh anggota melebihi bidang tugas biasanya Kerja-kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad. 9/16/2018

129 CUTI GANTIAN Bagi pegawai yang diarah membuat perjalanan maka hari yang digunakan untuk perjalanan tidak melayakkan untuk diberi cuti gantian – (Perintah Am 20 Bab G). Kuasa melulus Ketua Jabatan. 9 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. 9/16/2018

130 CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA
Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A. Ketua Jabatan boleh lulus tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Cuti selebihnya tolak cuti rehat jika tidak, kemukakan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM untuk pertimbangan/ kelulusan. 9/16/2018

131 SENARAI PASUKAN SUKARELA (PERINTAH AM 41 BAB C 1974)
Lampiran A SENARAI PASUKAN SUKARELA (PERINTAH AM 41 BAB C 1974) Askar Wataniah Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut DiRaja Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja Pasukan Sukarela Polis Pasukan Pertahanan Awam; dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) 9/16/2018

132 CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA
Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau di luar negeri. Perlukan surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Catatkan kelulusan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. 9/16/2018

133 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN
Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/ persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B. Ketua Jabatan boleh lulus tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Cuti selebihnya guna Cuti Rehat/tanpa gaji. Aktiviti dalam Malaysia sahaja. 9/16/2018

134 NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM 42(a) BAB C
Lampiran B Kadet Laut Pasukan Kadet Persekutuan Pasukan Latihan Udara Persekutuan Pertubuhan Pengakap Pertubuhan Pandu Puteri Briged Budak Lelaki Briged Budak Perempuan St John Ambulan bersambung 9/16/2018

135 NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM 42(a) BAB C
Lampiran B Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Persatuan Perancang Keluarga PEMADAM Persatuan Penyelamat Kelemasan Di Raja Cawangan Malaysia Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 9/16/2018 bersambung

136 NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM 42(a) BAB C
Lampiran B Pertubuhan Orang-orang Buta Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Perdana Menteri Persatuan Pengguna Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia PUSPANITA Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Unit Penyelarasan Pelaksanaan Pasukan Kadet Polis 9/16/2018

137 NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM 42(a) BAB C
Lampiran B Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) PERKIM Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (N.W.O) Majlis Keselamatan Negeri, Jabatan Perdana Menteri Persatuan Stem Malaysia Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) Persatuan Intelektual Muslim Malaysia Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK) Majlis Belia Sabah (MBS) Pertubuhan Bantuan Teknikal Insaf Malaysia (INSAF) Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) 9/16/2018

138 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN
Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/ persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B dan ahli persatuan kebajikan dan sukan di Jabatan Kerajaan yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan dan diiktiraf oleh KPPA. KJ boleh lulus tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Cuti selebihnya guna Cuti Rehat/tanpa gaji. 9/16/2018

139 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN
Aktiviti dalam Malaysia sahaja. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan Khemah latihan tahunan Mesyuarat agung tahunan Mesyuarat luar biasa Seminar Aktiviti sukan 9/16/2018

140 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN
Aktiviti sukan anjuran Persatuan Kebajikan dan Sukan Jabatan Kerajaan hendaklah diadakan pada hari-hari cuti mingguan atau cuti am dan tidak menggunakan waktu pejabat (Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 1993). Terhad kepada pertubuhan/persatuan yang tersenarai sahaja. Kemudahan ini tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Catatkan dalam KP & KC (BRP) 9/16/2018

141 CUTI LAIN-LAIN KURSUS PERINTAH AM 42 (b) BAB C
Pegawai-pegawai yang dikehendaki menghadiri: Kursus di sekolah latihan semangat Latihan pimpinan belia yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kursus Kesatuan Sekerja yang diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia 9/16/2018

142 CUTI LAIN-LAIN KURSUS PERINTAH AM 42 (b) BAB C
Ahli Kesatuan Sekerja yang menghadiri Persidangan Perwakilan, di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa yang diadakan di Malaysia. Ahli kesatuan sekerja yang menghadiri mesyuarat agung tahunan/luar biasa di peringkat Kebangsaan. Kursus kesatuan sekerja yang akan dihadiri perlu terlebih dahulu diluluskan Kementerian Sumber Manusia. 9/16/2018

143 CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA PERINTAH AM 43 BAB C
Ahli syarikat kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Kursus Latihan, seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Aktiviti syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan kepenggunaan. 9/16/2018

144 CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA
Tempoh 2 bulan (utk kursus shj) Akuan memegang jawatan 2 tahun. Ketua Jabatan luluskan aktiviti dalam Malaysia sahaja KSU luluskan aktiviti luar Malaysia. Catatkan dalam Kenyataan Perkhidmatan 9/16/2018

145 CUTI UNTUK MASUK PEPERIKSAAN PERINTAH AM 44 BAB C
Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. Pada hari peperiksaan sahaja. Kelulusan catatkan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. 9/16/2018

146 CUTI UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN PERINTAH AM 46 BAB C
Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau antarabangsa. Ketua Jabatan luluskan Cuti Tidak Berekod yang tidak melebihi 30 hari. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan pegawai-pegawai yang menjadi ahli mana-mana majlis atau jawatankuasa pertandingan negeri/antarabangsa – Pengurus pasukan & pengadil dan jurulatih penyeliaan pasukan. 9/16/2018

147 CUTI UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN
Ketua Setiausaha Kementerian akan luluskan cuti kepada anggota yang dikehendaki menyertai sukan melebihi 30 hari dalam sesuatu tahun ataupun pertandingan sukan di luar negara. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 1980. Catatkan kelulusan cuti dalam KP dan KC 9/16/2018

148 Cuti bagi pegawai yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 1966 Mengambil bahagian dalam lawatan/ pertunjukan kebudayaan yang dianjurkan atau dibiaya oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan & Kementerian Belia dan Sukan. Jumlah cuti berdasarkan surat dari penganjur. Kuasa meluluskan cuti tanpa rekod dalam Malaysia ialah Ketua Jabatan. Luar Malaysia – KSU Kementerian Catatkan kelulusan cuti dalam KP dan KC 9/16/2018

149 RANCANGAN PERTUKARAN BELIA ANTARABANGSA
Kelulusan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia dari semasa ke semasa. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian. Tempoh layak berdasarkan surat kelulusan dari Kementerian Belia dan Sukan. Tertakluk kepada demi kepentingan perkhidmatan dan catatkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan Pegawai. 9/16/2018

150 CUTI TANPA REKOD – URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 (Tarikh kuatkuasa 1 Julai 2015). Tujuan untuk membuat urusan pengkebumian jenazah ahli keluarga terdekat dan untuk membantu waris-waris jenazah. Maksud ahli keluarga terdekat : suami, isteri, ibu kandung atau ibu angkat, bapa kandung atau bapa angkat, ibu mentua, bapa mentua, anak kandung, anak angkat yang sah di sisi undang-undang, anak angkat de facto dan anak pelihara. 3 hari berturut-turut mulai tarikh kematian atau hari berikutnya jika ahli keluarga meninggal selepas waktu pejabat (selepas pukul 5.30 petang), meliputi hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. 9/16/2018

151 KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD JURULATIH PROGRAM KHIDMAT NEGARA
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2004. Dilantik sebagai jurulatih Program Latihan Khidmat Negara. Mengikuti kursus untuk jurulatih. Menjalankan tugas sebagai jurulatih 9/16/2018

152 KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD JURULATIH PROGRAM KHIDMAT NEGARA
Tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 2003. Tempoh yang boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan ialah berdasarkan tempoh sebenar program, tambahan sehari sebelum dan selepas (perjalanan). 9/16/2018

153 ISTERI/SUAMI YANG DIKEHENDAKI MENGIRINGI PEGAWAI
Majlis rasmi menurut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 1991 bertarikh 27 September 1991 :- Menyertai lawatan rasmi di peringkat Persekutuan yang melibatkan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong/DYMM Sultan/TYT Yang Dipertua Negeri/YAB Menteri Besar/Ketua Menteri Hanya Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Kementerian, YB SUK Negeri, Ketua Jabatan di peringkat Persekutan, Negeri dan Daerah (atau wakil masing-masing) yang dititah/diarah dan dikehendaki membawa isteri/suami bagi menyertai lawatan rasmi di peringkat Persekutuan, Negeri dan Daerah. 9/16/2018

154 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan)
kepada Pegawai/Kakitangan yang mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ (SPP 7/2009) Kemudahan bukan satu hak mutlak; Perlukan kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan: Guru - BPG Bukan Guru - BPSM Pegawai yang dilantik tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan; Kursus yang diikuti perlu mempunyai pengiktirafan kelayakan oleh Kerajaan Malaysia; Menghadiri kursus intensif secara sepenuh masa (kuliah, tutorial, seminar/bengkel/kolokium, latihan amali/latihan industri); 9/16/2018

155 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan)
kepada Pegawai/Kakitangan yang mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ Tempoh dibenarkan 30 hari sahaja, selebihnya guna cuti rehat/ CRK atau tanpa gaji; Pengajian di semua IPTA dan IPTS yang berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi; Mengikut pengajian dalam apa juga bidang di peringkat diploma atau ijazah pertama atau ijazah lanjutan di mana-mana IPTA dan belum mempunyai kelayakan berkenaan kecuali guru kerana pengajian yang dibenarkan hanya bidang yang diluluskan oleh BPG sahaja; Kemudahan cuti kursus sambilan boleh digunakan maksimum 2 kali pengajian sepanjang tempoh perkhidmatan; 9/16/2018

156 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan) kepada Pegawai/Kakitangan yang mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ Kemudahan cuti kursus sambilan yang tidak digunakan dalam tahun semasa tidak boleh dibawa ke tahun hadapan; Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009 berkuatkuasa 29 Mei 2009 membatalkan surat edaran JPA(L)S.4.06/3Klt.3(14) bertarikh 17 September 1997; dan Rekod dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Cuti. 9/16/2018

157 CUTI TANPA REKOD BAGI YANG MENDERMA ORGAN
Pegawai lantikan tetap, sementara, kontrak (contract of service), sangkut dan guru sandaran; Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh KKM; Tempoh CTR diluluskan tertakluk kepada perakuan pegawai perubatan pakar tidak melebihi 42 hari termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am; CTR mulai dari tarikh pegawai dibenarkan pulang ke rumah bagi menjalani proses pemulihan. 9/16/2018

158 CUTI TANPA REKOD BAGI YANG MENDERMA ORGAN
Tempoh pegawai dimasukkan ke hospital untuk jalani ujian, pembedahan dan tempoh sebelum dibenarkan discaj dari hospital, boleh diberi kemudahan cuti sakit; Kemudahan CTR hanya terpakai untuk pembedahan yang dijalankan di dalam negara sahaja. Tarikh kuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2010 mulai 2 Februari 2010. 9/16/2018

159 CUTI TANPA REKOD PERAYAAN VAISAKHI
Perayaan Vaisakhi bagi penganut Sikh pada 14 April (1 hari) Pengumuman oleh YAB PM – 7 Mei 2012 Tarikh kuat kuasa mulai 2013 9/16/2018

160 Buah Selasih Dalam Perigi Terima Kasih dan Jumpa Lagi
9/16/2018


Download ppt "BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google