Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bengkel Modul Penamatan Perkhidmatan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bengkel Modul Penamatan Perkhidmatan"— Transcript presentasi:

1 Bengkel Modul Penamatan Perkhidmatan
PENGENALAN MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN CHE SUHAIMI BIN CHE HASHIM BPM, JPA Bengkel Modul Penamatan Perkhidmatan

2 KANDUNGAN Objektif Program Punca Kuasa Objektif Modul Faedah Fungsi
Hubungan Di antara Modul Kesediaan Data Integrasi HRMIS-POWER Statistik Penghantaran Rekod Statistik Aduan Meja Bantuan

3 OBJEKTIF PROGRAM Memberi latihan refreshment Modul Penamatan Perkhidmatan Membantu agensi dalam pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan secara hands on

4 PUNCA KUASA Akta Pencen 1980 : Skim Pencen Perkhidmatan Awam (Akta 227) Dan Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan (Akta239) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 : Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

5 PUNCA KUASA Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2010 : Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan Surat Edaran JPA bilangan JPA/PEN(S)228/25/11(2) bertarikh 23 Jun 2010 : Penghantaran Maklumat Bagi Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan – Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

6 OBJEKTIF MODUL Memudahkan urusan peralihan keluar Pemilik Kompetensi dari perkhidmatan kerajaan Menguruskan Penamatan Perkhidmatan, sama ada secara Sukarela, Paksa, Penswastaan dan Atas Sebab Kematian Pemilik Kompetensi dari sesebuah organisasi secara dalam talian melalui aplikasi HRMIS Menyediakan maklumat untuk menilai trend dan pola penamatan perkhidmatan dalam sektor awam

7 FAEDAH Individu : Kemudahan ‘One-stop centre’ bagi membolehkan Pemilik Kompetensi menyemak faedah persaraan dan memulakan proses permohonan penamatan perkhidmatannya Pengurusan Sumber Manusia : Kemudahan bagi meramal bilangan penjawat awam yang akan tamat perkhidmatan dan seterusnya membantu dalam perancangan pengambilan dan penempatan semula penjawat awam ke jawatan-jawatan yang dikosongkan Organisasi : Menggalakkan kesinambungan yang lancar melalui proses penyerahan tugas kepada pegawai-pegawai yang mengisi jawatan yang dikosongkan hasil dari penamatan perkhidmatan

8 FUNGSI Maklumat Asas Bakal Pesara Percantuman Perkhidmatan Lepas
Penamatan Perkhidmatan Sukarela Penamatan Perkhidmatan Paksa Penamatan Perkhidmatan atas sebab Kematian Penswastaan Melaksanakan Penamatan Perkhidmatan 8

9 PENERANGAN FUNGSI Maklumat Asas Bakal Pesara
Maklumat yang dihantar oleh agensi ke JPA 2 tahun sebelum persaraan wajib Perlu bagi Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA menghantar maklumat ke KWSP Percantuman Perkhidmatan Lepas Proses mengagregatkan tempoh perkhidmatan sekarang dengan tempoh perkhidmatan lepas dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi membolehkan keseluruhan tempoh perkhidmatan tersebut diambil kira untuk tujuan faedah persaraan atau faedah terbitan di bawah undang-undang pencen 9

10 PENERANGAN FUNGSI Penamatan Perkhidmatan Sukarela
Penamatan Perkhidmatan atas kehendak Pemilik Kompetensi sendiri iaitu bersara pilihan, menamatkan kontrak atau meletakkan jawatan Penamatan Perkhidmatan Paksa Penamatan perkhidmatan yang diwajibkan oleh Kerajaan atas alasan tertentu seperti persaraan atas kehendak Kerajaan, persaraan setelah dilantik untuk berkhidmat dalam pertubuhan, dibuang kerja dan ditamatkan kontrak 10

11 JENIS PERSARAAN PENAMATAN PERKHIDMATAN PAKSA
1. Persaraan wajib kerana mencapai umur 55/56/58/60 tahun 2. Persaraan atas sebab kesihatan 3. Persaraan kerana jawatan yang dipegang dihapuskan 4. Persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi 5. Persaraan atas alasan pekerjaan anggota telah ditamatkan demi kepentingan awam 6. Persaraan atas alasan memperolehi kewarganegaraan asing (berkuatkuasa bagi lantikan baru pada atau selepas ) 7. Persaraan atas alasan memberi maklumat palsu bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan Kerajaan (berkuatkuasa bagi lantikan baru pada atau selepas ) 8. Persaraan atas alasan kepentingan negara 9. Persaraan demi kepentingan Perkhidmatan Awam 10. Persaraan kerana penswastaan agensi kerajaan 11. Dibuang Kerja 12. Ditamatkan Kontrak

12 PENERANGAN FUNGSI Penamatan Perkhidmatan atas sebab kematian
Kematian Pemilik Kompetensi semasa dalam perkhidmatan Penswastaan Proses menguruskan penamatan perkhidmatan Pemilik Kompetensi bagi agensi awam yang diswastakan atau dikorporatkan Melaksanakan penamatan perkhidmatan Proses umum yang dilaksanakan oleh Pengurus Sumber Manusia apabila Pemilik Kompetensi meninggalkan perkhidmatan awam sama ada secara paksa, sukarela dan kematian 12

13 HUBUNGAN DI ANTARA MODUL-MODUL
Pengurusan Rekod Peribadi Modul Pembangunan MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN Modul Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja Modul Profil Perkhidmatan Modul Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran Modul Data Perjawatan

14 KESEDIAAN DATA CUTI Pentadbir Cuti GCR PENGURUSAN REKOD PERIBADI
CO, Pengesah PR DATA PERJAWATAN Pakar Pembangunan Organisasi PROFIL PERKHIDMATAN Pentadbir Profil Perkhidmatan DATA KRITIKAL CUTI Pentadbir Cuti GCR DATA SEJARAH

15 KESEDIAAN DATA Maklumat keluarga Nombor KWSP
Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Semasa Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Dahulu Nama Jantina Bangsa Keturunan Agama Gelaran Tarikh Lahir Taraf Perkahwinan Tarikh Kematian REKOD PERIBADI

16 KESEDIAAN DATA Skim Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Jawatan Akhir
Kumpulan Perkhidmatan Status Lantikan Pertama Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Disahkan Lantikan Pertama Tarikh lantikan Akhir Tarikh Disahkan Lantikan Akhir Gred Gaji Akhir Tangga Gaji Gaji Akhir Tarikh Mula Perkhidmatan Tarikh Akhir Perkhidmatan PROFIL PERKHIDMATAN

17 KESEDIAAN DATA Alamat Tempat Kerja 1 Alamat Tempat Kerja 2
Poskod Tempat Kerja Bandar Tempat Kerja Negeri Tempat Kerja Negara Tempat Kerja Kumpulan Agensi Sumber logistik DATA PERJAWATAN

18 PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA
KESEDIAAN DATA Status bankrup Status SPRM Bebas dari tindakan mahkamah PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA

19 KESEDIAAN DATA Status Ikatan Perjanjian PEMBANGUNAN

20 PENGURUSAN SARAAN FAEDAH & GANJARAN
KESEDIAAN DATA Pengurusan Cuti – sejarah cuti & GCR Pengurusan Saraan - Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian, Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas & Elaun Berpencen Pengurusan Pinjaman – Kod Potongan, Nombor Akaun Hutang, Nombor Rujukan Fail, Jumlah Hutang & Jumlah Potongan Bulanan PENGURUSAN SARAAN FAEDAH & GANJARAN

21 INTEGRASI HRMIS-POWER

22 OBJEKTIF INTEGRASI HRMIS
Mewujudkan mekanisma perkongsian maklumat di antara aplikasi HRMIS dengan aplikasi bisnes agensi yang dikenalpasti supaya proses dan urusan sumber manusia di kedua-dua aplikasi dapat diteruskan dan dilengkapkan di antara satu sama lain

23 OBJEKTIF INTEGRASI HRMIS–POWER
Penghantaran maklumat persaraan Pemilik Kompetensi daripada aplikasi HRMIS ke sistem POWER secara atas talian bagi membolehkan urusan seterusnya dilaksanakan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA Penerimaan maklumat faedah persaraan (ganjaran, pencen dan GCR) daripada sistem POWER ke aplikasi HRMIS

24 ALIRAN INTEGRASI HRMIS–POWER
Modul Penamatan Perkhidmatan : Notis ke Bahagian Pasca Perkhidmatan 1. Maklumat Persaraan CO 2. Maklumat faedah persaraan (Ganjaran, pencen & GCR)

25 IP SERVER:  192.168.1.1  192.168.1.2  192.168.1.3 PASSWORD : hrmis2020

26 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "Bengkel Modul Penamatan Perkhidmatan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google